Skip to main content
main-content

Basiswerk AG

Basiswerk AG
37 Edities | 2006 - 2016

Beschrijving

De boeken in de serie basiswerken AG bieden kennis voor de opleidingen op mbo-niveau voor dokters-, apothekers- en tandartsassistenten. Bij veel uitgaven zijn online aanvullende materialen beschikbaar, zoals video’s, protocollen, toetsen etc.

Alle boeken uit de serie Basiswerk AG

2016 | MBO AG | Boek

Inleiding in de gezondheidszorg

Bepaalt de zorgverzekeraar welke medicijnen een patiënt krijgt? Hoe zit het nu met het eigen risico? Bestaat het persoonsgebonden budget nog? En waarom is het zo moeilijk om de kosten van de zorg in de hand te houden? Deze derde, herziene druk van Inleiding in de gezondheidszorg geeft antwoord op deze en vele andere vragen.

2016 | apothekersassistent | Boek

Zo werkt het in de apotheek

Hoe verloopt een dag in de apotheek? Welke producten en diensten levert een apotheek? Wie werken er? Hoe wordt het werk georganiseerd? 

2016 | mbo zorghulp/niveau 1 | Boek

Preventie en voorlichting

Voorlichting is een essentieel onderdeel van het dagelijks werk van apothekers-, praktijk- en tandartsassistenten. In de gezondheidszorg gaat het niet alleen om behandeling van mensen met gezondheidsklachten, maar ook om het voorkomen van ziekte …


2016 | Boek

Productzorg

Bereiden in de apotheek

Dit boek is een herziening van het basiswerk Bereiden in de apotheek. Het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek is arbeidsintensief werk en moet voldoen aan strenge kwaliteitsnormen.


2016 | apothekersassistent | Boek

Farmaceutisch rekenen

Dit boek behandelt de diverse componenten van het farmaceutisch rekenen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, breuken, procenten en concentraties en statistiek.
2016 | doktersassistent | Boek

Poliklinieken, jeugdgezondheidszorg en arbodienst

In dit boek staan de kennis, vaardigheden en competenties van doktersassistenten centraal die vereist zijn in de specifieke settings van poliklinieken, jeugdgezondheidszorg en bij arbodiensten.  

2016 | Boek

Tandheelkundige kennis voor tandartsassistenten

Hoe word je een goede tandartsassistent? De eisen die gesteld worden aan de moderne tandartsassistent worden steeds hoger. Van een tandartsassistent wordt verwacht dat ze proactief denkt en handelt. 

2015 | Boek

Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten

Doktersassistenten verrichten veel handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. In dit boek worden daarvan de meest voorkomende medisch technische handelingen uitgewerkt. Daarbij is zoveel mogelijk uitgegaan van de beschikbare beroep

2015 | Boek

Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg

Doktersassistenten doen meer dan het assisteren van de arts. Zij brengen in kaart welke zorg er nodig is, handelen en adviseren conform protocollen en scheppen randvoorwaarden, zodat behandelaars efficiënt hun werk kunnen uitvoeren.

2013 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg

Doktersassistenten doen meer dan het assisteren van de arts. Zij brengen in kaart welke zorg er nodig is, handelen en adviseren conform protocollen en scheppen de randvoorwaarden, zodat behandelaars efficiënt hun werk kunnen uitvoeren. Daarnaast stem

2013 | mbo verzorgende/niveau 3 | Boek

Medische hulpmiddelen

In dit basiswerk worden alle belangrijke medische hulpmiddelen beschreven die regelmatig via de apotheek worden geleverd. In elk hoofdstuk wordt duidelijk aangegeven wat de rol van de apotheek is. 

2013 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten

Deze derde, herziene druk van het basiswerk Praktijkorganisatie voor apothekersassistenten beschrijft alle relevante aspecten van de apotheek voor deze beroepsgroep. Welke producten en diensten levert een apotheek? Wie werken er? Hoe wordt het werk g

2013 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Inleiding in de farmacotherapie

Inleiding in de farmacotherapie is bedoeld om leerling-apothekersassistenten de basisbegrippen uit de farmacotherapie bij te brengen. Het werk van apothekersassistenten bestaat uit het verwerken van receptgegevens in het apotheeksysteem, het bijhoude

2013 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Geneesmiddelenkennis voor doktersassistenten

De beroepen van doktersassistent en praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk vereisen naast communicatieve en medisch-technische vaardigheden ook kennis van en inzicht in acute en chronische aandoeningen. Daarbij kan een gedegen kennis van medic

2013 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Eigen spreekuur en chronische ziekten

Het vak van doktersassistente is in de loop der jaren sterk veranderd. Van een administratieve kracht ontwikkelde de doktersassistente zich tot een spil in de huisartsenpraktijk waarbij zij een belangrijke rol speelt bij uitvoerende taken. 

2013 | mbo helpende zorg en welzijn/niveau 2 | Boek

Anatomie & fysiologie (AG)

AG 302

Kennis van de anatomie en de fysiologie vormt de basis van de vakkennis die nodig is voor professionele zorg door apothekersassistentes, doktersassistentes en tandartsassistentes.


2012 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Inleiding in de gezondheidszorg

Hoe zit het met het eigen risico? Mag je zonder verwijzing naar de fysiotherapeut? Bestaat het persoonsgebonden budget nog? Kun je door de marktwerking niet meer zelf je ziekenhuis en dokter kiezen? Deze tweede, herziene druk van Inleiding in de gezondheidszorg

2011 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Verpleegtechnisch handelen voor doktersassistenten

Doktersassistenten verrichten veel handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. In dit boek worden daarvan de meest voorkomende verpleegtechnische handelingen uitgewerkt. Daarbij is zoveel mogelijk uitgegaan van de beschikbare beroep

2010 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Triage

Klacht- en patiëntgerichte telefonische communicatie

In Triage, klacht- en patiëntgerichte telefonische communicatie komen zowel de communicatieve vaardigheden die de triageassistent nodig heeft als de verslaglegging aan bod. 

2009 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Inleiding in de farmacotherapie

Inleiding in de farmacotherapie maakt de beginnende beroepsbeoefenaar bekend met de begrippen uit de geneesmiddelenleer. Deze begrippen vormen de basis voor het gebruik van naslagwerken in de beroepsomgeving. Het werken met de gegevens uit de meest g