Skip to main content
main-content

Basiswerk AG

Basiswerk AG
53 Edities | 2006 - 2019

Beschrijving

De boeken in de serie basiswerken AG bieden kennis voor de opleidingen op mbo-niveau voor dokters-, apothekers- en tandartsassistenten. Bij veel uitgaven zijn online aanvullende materialen beschikbaar, zoals video’s, protocollen, toetsen etc.

Alle boeken uit de serie Basiswerk AG

2019 | Boek

Inleiding in de gezondheidszorg

Dit boek geeft dokters-, apothekers- en tandartsassistenten in opleiding een volledig en actueel beeld van de gezondheidszorg in Nederland.

Het boek geeft antwoord op vragen als: hoe zit het nu met eigen risico? Wie mag welke medische gegevens …

2019 | Boek

Eigen spreekuur en chronische ziekten

Dit boek helpt doktersassistenten om hun eigen spreekuren te draaien. Het biedt achtergrondkennis om zelfstandig te werken, patiënten te begeleiden, een luisterend oor te bieden en voorlichting te geven. Ook gaat het boek in op het contact met …2019 | Boek

Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten

In dit basiswerk worden de meest voorkomende medisch-technische handelingen voor doktersassistenten uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van de beschikbare beroepsstandaarden. De handelingen worden waar nodig visueel ondersteund met foto’s en gevolgd …
2019 | Boek

Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk

Dit handboek geeft (aanstaande) doktersassistenten handvatten voor het uitvoeren van administratieve en organisatorische werkzaamheden in de huisartsenpraktijk. 

2019 | Boek

Administratie voor tandartsassistenten

Dit boek helpt je een goede tandheelkundige administratie te voeren. Het leert je de patiëntenadministratie en de declaraties correct te doen. En je leert hoe je rekening houdt met de wetgeving over het patiëntendossier en de Algemene Verordening …

2018 | Boek

Farmaceutisch rekenen

Dit basiswerk past algemene rekenprincipes toe op de apotheekpraktijk en biedt daarmee een aanvulling op de algemene rekenprogramma’s binnen het mbo. Dit boek behandelt de diverse componenten van het farmaceutisch rekenen zoals optellen …

2018 | Boek

Praktische vaardigheden voor tandartsassistenten

Dit boek geeft tandartsassistenten in opleiding de basis- en achtergrondkennis om zich vaardigheden en praktische handelingen eigen te maken. 

2017 | Boek

Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg

Dit leerboek voor doktersassistenten en medisch secretaresses i.o. behandelt de digitale administratieve taken met behulp van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

2017 | Boek

Omgaan met diversiteit

Specifieke doelgroepen voor assisterenden

Dit boek geeft assistenten in de gezondheidszorg kennis over specifieke doelgroepen, zoals ouderen, kinderen, laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische aandoeningen.

2017 | Boek

Geneesmiddelenkennis voor doktersassistenten

Dit boek geeft doktersassistenten en praktijkondersteuners (in opleiding) gedegen kennis over geneesmiddelen en vertaalt die kennis naar de praktijk.

2017 | Boek

Medische kennis

In dit rijk geïllustreerde boek wordt de belangrijkste medische kennis behandeld, ingedeeld naar orgaansysteem. Het gaat daarbij om achtergrondkennis die nodig is om meer van patiënten en de dagelijkse medische praktijk te begrijpen.2017 | hbo | Boek

Inleiding medische kennis

Dit boek legt de basis voor alles wat een doktersassistent moet weten en kunnen. Het geeft een breed beeld van de dagelijkse beroepspraktijk.

2017 | Boek

Medische terminologie anatomie en fysiologie

Dit leerboek geeft uitleg over de belangrijkste anatomische termen en brengt ze met elkaar in verband. Het boek is bedoeld voor professionals (in opleiding) in de gezondheidszorg voor wie medische terminologie geen uitgebreid onderdeel van hun …

2017 | Boek

Medische terminologie pathologie

Dit leerboek geeft uitleg over belangrijke medische termen en brengt ze met elkaar in verband. Op een overzichtelijke manier wordt in kort bestek, maar met de benodigde diepgang, een goed overzicht gegeven van de meest voorkomende ziektes, hun …2016 | MBO AG | Boek

Inleiding in de gezondheidszorg

Bepaalt de zorgverzekeraar welke medicijnen een patiënt krijgt? Hoe zit het nu met het eigen risico? Bestaat het persoonsgebonden budget nog? En waarom is het zo moeilijk om de kosten van de zorg in de hand te houden? Deze derde, herziene druk van Inleiding in de gezondheidszorg geeft antwoord op deze en vele andere vragen.

2016 | apothekersassistent | Boek

Zo werkt het in de apotheek

Hoe verloopt een dag in de apotheek? Welke producten en diensten levert een apotheek? Wie werken er? Hoe wordt het werk georganiseerd? 

2016 | mbo zorghulp/niveau 1 | Boek

Preventie en voorlichting

Voorlichting is een essentieel onderdeel van het dagelijks werk van apothekers-, praktijk- en tandartsassistenten. In de gezondheidszorg gaat het niet alleen om behandeling van mensen met gezondheidsklachten, maar ook om het voorkomen van ziekte …


2016 | Boek

Productzorg

Bereiden in de apotheek

Dit boek is een herziening van het basiswerk Bereiden in de apotheek. Het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek is arbeidsintensief werk en moet voldoen aan strenge kwaliteitsnormen.


2016 | apothekersassistent | Boek

Farmaceutisch rekenen

Dit boek behandelt de diverse componenten van het farmaceutisch rekenen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, breuken, procenten en concentraties en statistiek.
2016 | doktersassistent | Boek

Poliklinieken, jeugdgezondheidszorg en arbodienst

In dit boek staan de kennis, vaardigheden en competenties van doktersassistenten centraal die vereist zijn in de specifieke settings van poliklinieken, jeugdgezondheidszorg en bij arbodiensten.