Skip to main content
Top

Privacy statement

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Dit is de privacy statement (“policy”) voor de website mijn.bsl.nl  en wordt beschikbaar gesteld door Bohn Stafleu van Loghum, (wij, ons en onze).
Wij zullen de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld alleen gebruiken overeenkomstig deze policy. Hieronder vindt u informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, voor welk doel uw persoonsgegevens worden gebruikt, met wie deze gegevens worden gedeeld en welke rechten op het gebied van controle en informatie u mogelijk toekomen.


I.    Samenvatting van onze verwerkingsactiviteiten


De volgende samenvatting geeft een kort overzicht van de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden op onze website. U vindt meer gedetailleerde informatie in de secties hieronder.

 • Als u onze website bezoekt om informatie in te winnen zonder dat u een account aanmaakt, dan zal slechts een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens worden verwerkt (zie III)
 • Indien u zich registreert voor een van onze diensten  (bijvoorbeeld een Academie of e-learning), dan zullen er additionele persoonsgegevens worden verwerkt om deze diensten te kunnen uitvoeren (zie IV)
 • Uw persoonsgegevens zullen daarnaast gebruikt worden voor statistische analyse ter verbetering van onze website (zie V).
 • Wij hebben passende maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens  (zie VII) en bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als dit noodzakelijk is (zie VIII).
 • U bent, op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, mogelijk gerechtigd om bepaalde rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (zie IX).


II.    Definities


 • Persoonsgegevens: betekent alle informatie die betrekking heeft op een levend, natuurlijk persoon die daarmee direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder doordat gerefereerd wordt aan een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiedata, of een online identificator. 
 • Verwerking: betekent elke handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of op andere wijze ter beschikking stellen of ander gebruik.


III.    Informatief gebruik van de website


Indien u onze website raadpleegt omdat u informatie wilt verkrijgen, dat wil zeggen zonder zich te registreren voor één van de door ons aangeboden diensten zoals weergegeven onder IV en zonder dat u op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt, verzamelen wij mogelijk automatisch additionele informatie over u die slechts in een beperkt aantal gevallen persoonsgegevens van u bevat en die automatisch worden herkend door onze server, bijvoorbeeld:

 • Uw IP adres;
 • Uw type apparaat, naam en identificatienummers;
 • de datum en het tijdstip van uw verzoeken;
 • de inhoud van uw verzoeken;
 • de informatie op uw browserversie;
 • uw schermresolutie;
 • informatie over uw besturingssysteem, inclusief de taalinstellingen

Deze informatie wordt alleen gebruikt om een effectieve dienstverlening te kunnen bieden (namelijk om onze website aan te passen aan uw behoeften of om er voor te zorgen dat u kunt inloggen op onze website), en om algemene demografische informatie te verzamelen voor anoniem, geaggregeerd gebruik.
De persoonsgegevens die automatisch worden verzameld zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG, en voor een legitiem doel, namelijk om de stabiliteit en veiligheid van de website te kunnen garanderen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG.

Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld worden voor 14 maanden bewaard en daarna verwijderd.


IV.    Registratie voor onze diensten


Onze website biedt toegang tot digitale collecties met Educatieve boeken, magazines,  e-learning modules en video’s aan. Om van de voornoemde diensten gebruik te kunnen maken is het vereist om een account aan te maken. Uw wordt door deze website doorverwezen naar de centrale BSL website waar u een account kunt aanmaken. Daarna kunt u met dit account en wachtwoord inloggen. De volgende persoonsgegevens worden in deze website verwerkt:

 • Persoonlijke informatie die wordt gevraagd bij registratie (Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Informatie die verband houdt met een voorziening om in te loggen op een account  (gebruikersnaam en wachtwoorden);
 • Berichten die door u zijn verzonden (bijvoorbeeld via de e-mail of contactformulieren op de website).

De informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van de diensten wordt als zodanig aangeduid. De overige informatie wordt vrijwillig verstrekt. 

De hiervoor genoemde persoonlijke informatie worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • U te identificeren bij het inloggen;
 • U diensten en informatie aan te bieden via de website of op uw verzoek;
 • Het verstrekken van het certificaat bij afronding van een geaccrediteerde e-learning
 • Het bijhouden/bijwerken van uw account;
 • Met u te communiceren.

De juridische basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG.
Uw persoonsgegevens worden, tenzij hiervoor uitzonderingen met betrekking tot de specifieke diensten zoals hieronder genoemd gelden, bewaard voor de tijd dat u uw account gebruikt. 


V.    Analyse


1.    Algemeen


Ten behoeve van analysedoeleinden gebruiken we webanalysediensten die gegevens verzamelen over het gebruik van deze site en onze apps. De analysediensten verzamelen informatie zoals: 

 • Apparaat- en browserinformatie (apparaattype, besturingssysteem, browserversie); 
 • IP adres; 
 • Bekeken websites en scrollgedrag, URL-klikstroom (volgorde waarin pagina's zijn bekeken);
 • Inlogstatus;
 • geografische locatie; 
 • datum en tijd van websitebezoek; 
 • referentiesite, applicatie of service;

 We gebruiken de informatie die door de providers wordt verstrekt alleen om de meest bruikbare informatie voor jou te bepalen en om onze website en apps te verbeteren en te optimaliseren. Ook gebruiken wij diensten die ons helpen bij het opslaan, verwerken en analyseren van ‘big data’, waar uw persoonlijke informatie mogelijk onderdeel van is.

Afhankelijk van de aanbieder kunnen de gegenereerde gegevens over uw gebruik van onze website en apps worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Voor meer informatie over de mogelijke risico's van grensoverschrijdende gegevensoverdracht, zie VII. De analysediensten verzamelen alleen het IP-adres dat aan u wordt toegewezen wanneer u deze website bezoekt, maar niet uw naam of andere identificatiegegevens. De provider gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website en apps te evalueren, om rapporten over het websitegebruik op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en apps en internet. 

De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het evalueren van het dataverkeer op onze website en in onze apps om uw gebruikerservaring te vergroten en om de website en apps in het algemeen te optimaliseren.


2.    Google Analytics / Google Tag Manager / Big Query

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). De door Google Analytics op uw apparaat geplaatste cookie zorgt ervoor dat uw webbrowser bij elke oproep van onze website overeenkomstige informatie naar Google verzendt. Google Analytics verzamelt bijvoorbeeld gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (zogenaamde referrer-URL), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een (sub)pagina is bekeken. Namens ons zal Google de door de cookie gegenereerde informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetactiviteit in verband met het gebruik van de website en volgens uw toestemmingsvoorkeuren. 

De verwerking heeft betrekking op de volgende gegevenscategorieën:

 • IP-adressen
 • Online-ID's (inclusief cookie-ID's)
 • Apparaat-ID's
 • Technische kenmerken van gebruikers (bijv. browsertype en -versie, apparaattype, besturingssysteem)
 • Meting van gebruikersgedrag (bijv. weergaven van individuele pagina's / inhoud, weergaven van inhoud uit verschillende gebieden, sessieduur / verblijfstijd, bouncepercentage
 • Gebruik van individuele websitefunctionaliteiten (bijv. dienstregelinginformatie, zoekopdrachten, downloads)
 • Verwijzings-URL

Wij gebruiken de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze add-on wordt uw IP-adres door Google ingekort en geanonimiseerd voordat het naar de VS wordt verzonden als onze website wordt bezocht vanuit een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

De rechtsgrond voor de gegevensoverdracht is artikel 28 AVG in combinatie met de verwerkersovereenkomst. De overdracht van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan uw toestemming volgens artikel 6 lid 1, eerste zin, sub a AVG. U kunt met behulp van onze Consent Manager toestemming geven voor de verwerking van uw gegevens door Google Analytics, het verzamelen van uw gegevens voorkomen of een eenmaal gegeven toestemming intrekken. Roep voor herroeping de cookie-instellingen onderaan onze website opnieuw op en stel uw voorkeuren opnieuw in.

De door Google verwerkte informatie over uw gebruik van deze website kan naar een server van Google buiten de EER worden verzonden en daar worden verwerkt. De grensoverschrijdende doorgifte wordt gewaarborgd door de modelcontractbepalingen 2021.

Uw persoonsgegevens worden 14 maanden na uw laatste activiteit door Google geanonimiseerd, tenzij er een wettelijke bewaarplicht is.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren of door uw cookie-voorkeuren te wijzigen. Daarnaast kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google wordt verzameld als u de browser-plug-in downloadt en installeert die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. U kunt hier toegang krijgen tot het privacybeleid van Google Analytics.
 

3.    Optimizely


Onze website en apps gebruiken Optimizely, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100 San Francisco, CA 94105 ("Optimizely"). Optimizely maakt ook gebruik van cookies en tracking pixels. De door de cookies en pixels gegenereerde informatie over uw gebruik van de website of apps wordt doorgaans naar een server van Optimizely in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Namens ons zal Optimizely de informatie gebruiken om uw gebruik van de website en apps te evalueren en om rapporten over website-/app-activiteiten samen te stellen.

In het bijzonder worden opgeslagen:

 • Totaal en percentage gebruikers dat een websitevariant heeft geopend
 • Aantal klikken op links
 • Browsertype en versie
 • Campagne-ID's waarmee de website is bereikt

U kunt het volgen van Optimizely deactiveren (en zo voorkomen dat Optimizely de gegevens verzamelt die door de cookie en de pixel worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website en deze gegevens door Optimizely verwerkt) door de instructies te volgen op http://www.optimizely.com/opt_out.

Meer informatie over gegevensbescherming en Optimizely vindt u op de website van Optimizely: https://www.optimizely.com/privacy/


4.    Hotjar


Onze website en apps gebruiken Hotjar, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta. De informatie die door de Hotjar-cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van de website en apps, wordt meestal verzonden naar een Hotjar-server en daar opgeslagen. Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website en apps te evalueren en om rapporten over website/app-activiteiten samen te stellen.

In het bijzonder worden opgeslagen:

 • IP-adres in anonieme vorm;
 • bekeken webpagina's en bewegingspatronen op die pagina's;
 • aantal en positie van klikken op links;
 • browsertype en versie;
 • Schermgrootte van het gebruikte eindapparaat.

Persoonlijke gegevens of bewegingen op profielpagina's die persoonlijke gegevens bevatten, worden niet opgeslagen. Meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming en Hotjar vindt u in de gegevensbescherming verklaring van Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy.

Bovendien biedt Hotjar de mogelijkheid om voor de toekomst bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door de cookie door de "Do Not Track"-functie van browsers te observeren. Hoe u ze kunt activeren, leest u hier: https://www.hotjar.com/opt-out.

Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Hotjar wordt gebruikt zoals hierboven uitgelegd, kunt u de hiervoor benodigde automatische instelling van cookies in uw browserinstellingen over het algemeen uitschakelen.


VI.    Social media plug-ins en diensten van derden


1.    Social media plug-ins


Wij gebruiken de volgende social media plug-ins: Facebook, Google, Twitter en LinkedIn. Hierdoor kunt u communiceren met degelijke diensten en een ‘like’ of commentaar geven via onze website. Social media plug-ins maken directe communicatie mogelijk tussen uw apparaat en de servers van de social media dienst, waardoor de social media dienstverlener met u kan communiceren en informatie over u kan verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om de ervaring op onze website te verbeteren en om onze diensten te optimaliseren.
De doorgifte van persoonsgegevens vindt plaats los van de vraag of u een account heeft bij de dienstverlener.

Let wel dat wij geen controle hebben over de hoeveelheid gegevens die wordt verzameld door de betreffende plug-in en dat wij niet op de hoogte zijn van het doel van de verwerking en de retentieperiode. 

Nadere informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens bij het verlenen van de diensten door de dienstverlener, is te vinden in de e privacy policy van de desbetreffende dienstverlener. Daarnaast wordt u nader geïnformeerd over uw rechten en de privacy instellingen.


2.    Youtube


Wij gebruiken de diensten van YouTube om  geselecteerde video’s direct te kunnen afspelen vanaf onze website. Deze verwerking is gebaseerd op Artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om onze website te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren.
Uw browser communiceert direct met YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066. We hebben geen invloed op de activiteiten van Youtube op het gebied van gegevensverwerking. Raadpleeg s.v.p. het privacy policy van Youtube voor meer informatie: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines. Hier vindt u meer informatie over u rechten en privacy instellingen


3.    Diensten van derden


3.1 Links naar websites van derde partijen


Deze website omvat mogelijk links naar de websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de verzameling van gegevens op de betreffende website van derden partijen; Raadpleeg s.v.p. de privacy policy van de betreffende websites om meer informatie te verkrijgen over de activiteiten van deze websites op het gebied van het verwerken van gegevens.


3.2 Hypothes.is


Voor het maken van aantekeningen en het markeren van tekst is onze website geschikt gemaakt om met de tool Hypothes.is te werken. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken is een account bij Hyopthes.is vereist en moet u zijn ingelogd bij Hypothes.is. Uw accepteert daarmee de Privacy Voorwaarden van Hypothes.is. Uw aantekeningen en tekstmarkeringen worden op uw account bij Hypothes.is opgeslagen. U kunt binnen Hypothes.is uw aantekeningen beheren. Er vindt geen uitwisseling plaats van (persoons)gegevens tussen onze website en Hypothes.is.  Voor meer informatie zie Hypothes.is.


3.3 VideoManager Pro


We gebruiken de dienst "VideoManager Pro", die wordt beheerd door Movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlijn ("movingimage"), om video's correct weer te geven op de website of in onze apps en om ze af te kunnen spelen aan jou. Deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1, eerste zin sub f AVG. We gebruiken het om ons legitieme belang na te streven bij het verbeteren van uw gebruikerservaring en het optimaliseren van onze diensten. 
movingimage plaatst een cookie op uw apparaat waarin bepaalde informatie voor het weergeven en afspelen van video's wordt opgeslagen en naar movingimage wordt verzonden. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door movingimage. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van movingimage: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/.  Daar vindt u informatie over uw rechten en instellingen voor gegevensbescherming.


VII.    Ontvangers van persoonlijke gegevens


Uw persoonlijke gegevens zoals vermeld onder hoofdstuk V kunnen worden gedeeld met de volgende contractanten die ons ondersteunen bij het leveren van onze diensten:

 • 2bMore BV, Floridalaan 6, NL-3404 WV IJsselstein 
 • Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100 San Francisco, CA 94105
 • Hypothes.is, 2261 Market St #632, San Francisco, California 94114
 • Movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlijn
 • YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066
 • Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta
 • Google LLC, Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland
 • Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Twitter, 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103, United States
 • Linkedin, 605 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA 

In het geval van een reorganisatie of verkoop van ons bedrijf aan een derde partij, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan het gereorganiseerde bedrijf of de derde partij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 
Als we hiertoe wettelijk zijn toegestaan of verplicht (zoals onder de toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel), kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven


VIII.    Beveiliging


Wij hebben redelijke, hoogstaande beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens kwijt raken, misbruikt worden of gewijzigd worden zonder dat wij hierop toezien. Bijvoorbeeld, ons beveiligings- en privacy policy worden periodiek nagekeken en verbeterd waar nodig en alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens. 

Hoewel wij niet kunnen garanderen dat informatie kwijt raakt, misbruikt of gewijzigd wordt, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om dit te voorkomen.  
Houd in gedachte dat het versturen van informatie via het internet nooit helemaal veilig is. We kunnen de veiligheid van de informatie die door u via onze website wordt verstuurd niet garanderen omdat dit over het internet plaatsvindt. Een dergelijke verzending is op uw eigen risico.


IX.    Bewaren van gegevens


Wij streven er naar om onze verwerkingsactiviteiten van uw data zo minimaal mogelijk te houden. Bij afwezigheid van een specifieke bewaartermijn zoals uiteengezet in dit policy, geldt dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard zolang dit nodig is om het doel te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verkregen en, indien van toepassing, zo lang als vereist is op basis van wettelijke bewaartermijnen.


X.    Uw rechten


Op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, bent u gerechtigd om sommige of alle van de hierna genoemde rechten uit te oefenen:

 1. om (i) informatie te verkrijgen over de vraag of uw persoonsgegevens worden bewaard en om (ii) toegang tot en/of kopieën van de persoonsgegevens te verkrijgen die worden bewaard, inclusief de doeleinden voor de verwerking, de categorieën persoonsgegevens die het betreft, de ontvangers van de gegevens en de potentiële bewaartermijnen;
 2. Te verzoeken om uw persoonsgegevens te rectificeren, wissen of te beperken, namelijk omdat (i) de gegevens niet compleet of juist zijn (ii) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, of (iii) omdat de toestemming die de grondslag vormt voor de verwerking is ingetrokken;
 3. Om te weigeren om de gegevens te verstrekken en om – zonder dat dit invloed heeft op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvond voor een dergelijke intrekking of omdat de verwerking plaatsvindt op basis van een andere juridische grondslag– op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken;
 4. Om, omkleed met de redenen hiervoor gelet op uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Informeer ons in dat geval over de feitelijke situatie. Nadat wij de feiten die door u zijn aangedragen hebben getoetst, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens of doorgaan met het verwerken van de gegevens omdat wij daarvoor zwaarwegende, legitieme grondslagen hebben; 
 5. Om juridische maatregelen te treffen met betrekking tot een potentiële inbreuk op uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, en daarnaast om klachten in te dienen bij de bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming;
 6. Te verzoeken om (i) de persoonsgegevens te ontvangen die u betreffen en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, vaak gebruikt en machinaal leesbaar format en (ii) om de gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke  zonder daartoe door ons gehinderd te worden; waar dit technisch mogelijk is, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens direct doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke; en/of
 7. Om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling (automatische beslissingen gebaseerd op het verwerken van gegevens op automatische wijze, met als doel het beoordelen van diverse persoonlijke aspecten) die juridische gevolgen hebben voor u of een soortgelijke invloed op u hebben.


U kunt (i) de rechten uitoefenen die hierboven zijn genoemd of (ii) vragen stellen of (iii) klachten indienen over het verwerken van gegevens door ons, door met contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder weergegeven.


XI.    Contact met ons opnemen


Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben over dit privacy policy of vragen hebben over uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar onze Group Data Protection Officer. U kunt contact opnemen met de Group Data Protection Officer via privacy@bsl.nl.
De informatie die u aan ons verstrekt door contact op te nemen met ons via privace@bsl.nl worden verwerkt om uw verzoek te behandelen en zullen gewist worden zodra aan dit verzoek is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen we het verwerken van de betreffende informatie beperken overeenkomstig de wettelijke bewaarvereisten.


XII.    Wijzigen in dit policy


Wij behouden ons het recht voor om dit policy van tijd-tot-tijd te wijzigen door onze website te updaten. Bezoek de website regelmatig en raadpleeg onze huidige privacy policy. Dit policy is voor het laatst geüpdatet op 18 juli 2022.
 

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail