Skip to main content
Top

Disclaimer

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Deze website is een product van Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website en de daarin opgenomen gegevens wordt besteed, kan Springer Media B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Springer Media B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Beweringen en meningen zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Springer Media B.V.. Springer media B.V. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Springer Media B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar klantenservice@springermedia.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Springer Media B.V. is het de gebruiker van deze website niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Springer Media B.V. is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Springer Media B.V. (gedeponeerd bij de KvK) die op deze site van toepassing zijn.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Springer Media B.V. wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Springer Media B.V. die op deze site van toepassing zijn.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Springer Media B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw (persoons)gegevens.

N.B. Aanvullend op deze disclaimer wordt voor Springer Media B.V. e-mailberichten e-mail-disclaimer gehanteerd. Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde algemene voorwaarden van Springer Media B.V. van toepassing, tevens raadpleegbaar op www.springermedia.nl.

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail