Skip to main content

16-04-2024 | Nieuws

Pdf Podosophia 1-2024

Bekijk hier de doorbladerbare pdf Podosophia 1-2024.

10-08-2023 | Nieuws

Pdf Podosophia 3-2023

Bekijk de doorbladerbare pdf Podosophia 3-2023.

10-08-2023 | Nieuws

Pdf Podosphia 2-2023

Bekijk de doorbladerbare pdf Podosophia 2-2023.

12-04-2023 | Nieuws

Pdf Podosophia 1-2023

Bekijk de doorbladerbare pdf Podosophia 1-2023.

30-03-2023 | Nieuws

Pdf Podosophia 3-2022

Bekijk de doorbladerbare pdf Podosophia 3-2022. 

23-03-2023 | Nieuws

Meerjarenplan NVvP: Passende zorg

Er liggen grote uitdagingen om de zorg in Nederland toekomstbestendig, betaalbaar en duurzaam te maken. De toenemende zorgvraag door onder meer vergrijzing en de schaarste aan personeel en middelen, zet de houdbaarheid van de huidige organisatie van de zorg steeds verder onder druk. 

23-03-2023 | Nieuws

Oncologische voetzorg: een grote stap vooruit

De komende jaren zullen we een enorme toestroom zien van mensen die behandeld worden of behandeld zijn voor kanker. Veel van deze behandelingen kunnen leiden tot huid- en nagelafwijkingen aan de voeten. Preventie en vroege herkenning en behandeling van deze bijwerkingen zijn belangrijk om dosisverlagingen of stopzetten van de behandeling door deze bijwerkingen te voorkomen.

Diabetes bij Javaanse cultuur

15-06-2022 | Diabetes | Nieuws

Culturele overtuigingen en praktijken van diabetes zelfmanagement bij Javaanse patiënten

Culturele overtuigingen en praktijken kunnen van grote invloed zijn op het zelfmanagement bij diabetespatiënten. Een etnografische studie bracht in kaart hoe dit voor Javaanse diabetespatiënten gold. Hoewel het onderzoek op Java is gedaan, kunnen de overtuigingen ook voorkomen bij Javaanse mensen in Nederland.


Forensisch onderzoek

15-06-2022 | Podotherapie | Nieuws

Kan men de forensische benadering van podotherapie gebruiken in de alledaagse praktijk?

Forensische podotherapeuten houden zich bezig met het analyseren van iemands looppatroon, iemands schoeisel of iemands voetafdruk in verband met een misdrijf als mishandeling, marteling, moord of doodslag. Maar ook bij post mortem identificatie van personen bij een ramp of bijvoorbeeld bij verzekeringsfraude.

Onderzoek naar krommingen in de rug

15-06-2022 | Podotherapie | Nieuws

Significant verband tussen kniestand en mate van thoracale kyfose bij kinderen in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar

Onderzoekers van de universiteit van Tarnow in Polen hebben onderzocht of er een verband bestond tussen een afwijkende kniestand en de mate van fysiologische krommingen in de ruggenwervel. Ze vonden een significante relatie: hoe ronder de thoracale kyfose hoe groter de afstand tussen de knieën en hoe kleiner de afstand tussen de enkels.

Stabiliteit

15-06-2022 | Podotherapie | Nieuws

Grote groep kinderen heeft zwevende teen

Een goed grondcontact met de tenen kan stabilisatie van het lichaam bevorderen wanneer de stand van het lichaam onstabiel wordt, bijvoorbeeld wanneer men de ogen gesloten houdt. Dit hebben Japanse onderzoekers gevonden in een studie naar Floating Toe (FT) oftewel “zwevende tenen” bij een grote groep kinderen in de leeftijd van 8 jaar.  

Kniegewricht

15-02-2022 | Organisatie van zorg | Nieuws

ETZ start spreekuur voor complexe knieproblemen

De orthopedisch chirurgen in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) starten - in samenwerking met het SMC Tilburg - een speciaal spreekuur voor volwassenen met complexe knieproblemen. Elke patiënt in de leeftijd tot 60 jaar krijgt direct na de zorgvuldige diagnose een op maat gemaakt behandeltraject aangeboden. “Hiermee krijgen patiënten weer de regie terug over de knie en hun eigen leven”.

MRI en Echografie van een sarcoom

15-02-2022 | Geneeskunde | Nieuws

Verwar plantaire fibromatose niet met een sarcoom!

Plantaire fibromatose komt met regelmaat voor, waarbij weke delen zwelling optreedt ter hoogte van de voetzool. Deze verdikkingen ontstaan vanuit proliferatie van fibroblasten. De variant met meerdere knobbels kennen we als morbus Ledderhose. Niet elke verdikking is echter plantaire fibromatose en helaas worden sarcomen hierdoor soms gemist.

Gipsbehandeling

15-02-2022 | Orthopedie | Nieuws

Functionele brace veilig en kostenbesparend bij geïsoleerde Weber B-fracturen

Geïsoleerde weber-B-fracturen kunnen worden behandeld middels een functionele brace. In een retrospectieve cohortstudie hierna in twee ziekenhuisklinieken in het Verenigd Koninkrijk, traden hierbij geen complicaties op. Bovendien waren er minder consulten en röntgenfoto’s nodig in vergelijking met een gipsbehandeling.

Loopcomfort

15-02-2022 | Podotherapie | Nieuws

Schoencomfort is een veelzijdig en complex concept

Schoeisel speelt een grote rol bij de belasting en het functioneren van ons lichaam. Schoenkeuze wordt beïnvloed door economische, culturele en functionele factoren, maar de belangrijkste factor is vaak toch comfort. Wat comfort is, is voor iedereen anders. Australische onderzoekers hebben een review uitgevoerd naar de verschillende aspecten rondom comfort, waarvoor 101 studies zijn gebruikt. Hierbij is onder meer gekeken naar: meetbaarheid van comfort, schoenontwerp, inlegzolen, draagtijd, voet-gerelateerde factoren en psychosociale en psychologische factoren.

Injectie

16-12-2021 | Psychologie | Nieuws

Dermatologen bedenken manier voor minder pijnlijke lokale anesthesie

Leidt patiënten tijdens het toedienen van locoregionale anesthesie zo veel mogelijk af. Dat is een van de adviezen van enkele Amerikaanse dermatologen die naar een manier gezocht hebben om deze handeling voor de patiënt minder pijnlijk te laten zijn. Podotherapeuten kunnen deze aanbevelingen ook gebruiken bij de partiële nagelresectie.

New Content Item (1)

16-12-2021 | Podotherapie | Nieuws

Management van de ziekte van Müller- Weiss

Het toepassen van een pronator posterior element bij zooltherapie is van cruciaal belang bij klachten van Müller-Weiss  disease. Dat stellen de auteurs in een artikel over de voetaandoening Müller-Weiss in Foot Ankle Clinics.

Marktwerking

16-12-2021 | Organisatie van zorg | Nieuws

15 jaar marktwerking in de zorg; wat heeft het opgeleverd?

De invoering van marktwerking in de gezondheidszorg heeft de afgelopen vijftien jaar geleid tot een betere betaalbaarheid van de zorg. Groot minpunt van marktwerking vormen de aanzienlijk toegenomen administratieve lasten voor het zorgpersoneel. Bovendien is er veel minder sprake van concurrentie tussen zorginstellingen dan was beoogd. Dat concluderen hoogleraren Patrick Jeurissen (Radboudumc) en Hans Maarse (Universiteit Maastricht) in hun Engelstalige boek over vijftien jaar marktwerking in de zorg: ‘The market reform in Dutch health care’. 

Pink Ribbon

16-12-2021 | Podotherapie | Nieuws

De expertgroep oncologie in podotherapie. Hoe is de huidige stand van zaken?

Sinds ongeveer 3 jaar houdt de oncologiekamer van de NVvP zich bezig met de rol van de podotherapeut bij voetproblemen in een oncologisch behandeltraject. Tijd om even stil te staan bij waar zij momenteel mee bezig zijn, want ze zitten niet stil.


Else Frankevyle wint 1e NVvP-AfstudeerAward

12-11-2021 | Podotherapie | Nieuws

Eerste NVvP-afstudeerAward uitgereikt tijdens het NVvP Congres

Op vrijdag 5 november vond het NVvP congres plaats ‘Zorg voor de Toekomst’ plaats. Aan bod kwamen diverse thema’s en onderwerpen, zoals digitale zorg, duurzaamheid en verantwoord ondernemen, positieve gezondheid en de mentale en fysieke gesteldheid van de podotherapeut. Tevens  werd dit jaar voor het eerst de NVvP-AfstudeerAward uitgereikt.