Skip to main content
main-content

Nieuws

25-09-2017 | Psychologie | Nieuws

Vragenlijst zinvol bij onderscheid tussen gedragsvariant frontotemporale dementie en psychische stoornissen

Met behulp van gevalideerde vragenlijsten voor stereotiep gedrag, depressieve symptomen en apathie kan goed onderscheid worden gemaakt tussen mensen met de gedragsvariant van frontotemporale dementie (gvFTD) en die met psychiatrische aandoeningen. Dat is belangrijk, want de helft van patiënten met deze vorm van dementie krijgt ten onrechte een psychiatrische diagnose.

22-09-2017 | Psychologie | Nieuws

De kans op terugval bij angststoornissen is hoog en afbouwen van antidepressiva lastig

In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen ooit een angststoornis. Mensen met angststoornissen slikken vaak antidepressiva. Als zij na herstel van hun angststoornis proberen te stoppen met deze pillen hebben ze een hoge kans op terugkeer van klachten, ook als ze daar cognitief gedragstherapeutische begeleiding bij krijgen. 

18-09-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Vanaf 2018 verplichte nascholing voor alle tandartsen

Nascholing gaat volgend jaar voor alle tandartsen voorwaarde voor herregistratie worden; het ministerie van VWS werkt aan een wetsvoorstel hierover.

Auteur:
Marijke Simons

15-09-2017 | Psychologie | Nieuws

Huidige inrichting zorg bemoeilijkt genezing grote groepen patiënten

De huidige inrichting van de zorg houdt de kunstmatige kloof tussen lichamelijke en psychische ziektes in stand. Dit bemoeilijkt de genezing van grote groepen patiënten, betoogt Wiepke Cahn, hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen bij het UMC Utrecht Hersencentrum.

11-09-2017 | Psychologie | Nieuws

Er is veel meer suïcidaliteit onder jongeren dan vermoed

Interview met Ad Kerkhof

Ad Kerkhof is sinds 1979 betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar suïcidepreventie. Sinds 1996 als hoogleraar aan de VU. BSL Testweb vroeg hem wat meer te vertellen over het meetinstrument VOZZ Vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging. De VOZZ meet de ernst van suïcidaliteit bij jongeren van 12 t/m 21 jaar.

07-09-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Tele-orthodontie de toekomst?

De Britse startup StraightTeethDirect wil met behulp van technologie de markt voor cosmetische tandheelkunde goedkoper en efficiënter maken en zet in op tele-orthodontie.

05-09-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Opmars van peri-mucositis en peri-implantitis

In augustus (d.d. 17-08-2017) verscheen in nrc.next een artikel van de hand van Michiel Eijkman dat wellicht aan de aandacht van de vakantievierende tandarts ontsnapt is. Het betreft een waarschuwing aan de krantenlezer over de problemen die ondervonden worden door implantaten die onvoldoende gecontroleerd worden met levensgevaarlijke ontstekingen tot gevolg. 

Auteur:
Marijke Simons

04-09-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

NZa controleert deze week tandartsen met afwijkend declaratiepatroon

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleert deze week de administratie van achttien tandartspraktijken. Deze achttien praktijken vallen op omdat hun declaratiepatroon afwijkt van dat van hun collega's.

04-09-2017 | Psychologie | Nieuws

Hengelo bindt strijd aan tegen vechtscheidingen

De gemeente Hengelo bindt de strijd aan tegen vechtscheidingen. Ze wil voorkomen dat kinderen vermalen worden in een machtstrijd. Maar het moet ook leiden tot lagere kosten voor jeugdhulp. Zo bericht Tubantia.

04-09-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Tandartsen in gelijk gesteld in zaak Achmea

Tandartsen hebben juist gedeclareerd en Zilveren Kruis Achmea heeft het imago van zorgverleners in de media onterecht geschaad. Tot dit oordeel komt het Gerechtshof in Arnhem in het hoger beroep van een langlopende zaak van de zorgverzekeraar versus de tandartsen, bijgestaan door de VvAA.

01-09-2017 | Psychologie | Nieuws

Een gokje wagen kan uit de hand lopen

Ach, velen van ons kopen weleens een lot en kijken geamuseerd naar de televisieshow die de loterij aan nieuwe zieltjes moet helpen. Maar zoals vele menselijke activiteiten: gokken kan uit de hand lopen.

Auteur:
Henk Rigter

31-08-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Hugo de Bruyn benoemd tot afdelingshoofd Tandheelkunde Radboudumc

Per 1 oktober is Hugo de Bruyn benoemd tot afdelingshoofd Tandheelkunde van Radboudumc. Met de benoeming van De Bruyn sluit de afdeling Tandheelkunde de interim-periode af onder leiding van Rob Barnasconi.

30-08-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Onderzoek verschil in bijwerkingen medicijnen bij man en vrouw

Het Erasmus MC gaat onderzoeken of het gebruik van medicijnen bij vrouwen vaker resulteert in een ziekenhuisopname dan bij mannen. Het ziekenhuis krijgt 169 duizend euro subsidie van ZonMw voor de studie. 

30-08-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Tandartspraktijken dicht wegens slechte zorg

Drie tandartspraktijken in Hoogeveen, Winschoten en Emmen, die onder één bestuurder vallen, zijn gesloten en moeten dicht blijven tot ze betere zorg kunnen garanderen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateerde deze zomer "ernstige tekortkomingen" in alle drie de praktijken.

28-08-2017 | Fysiotherapie | Nieuws

Nederlanders heel tevreden over hun fysiotherapeut

Nederlanders zijn over het algemeen extreem tevreden over hun paramedische zorgverlener, zoals hun fysiotherapeut, huidtherapeut, oefentherapeut en logopedist. Gemiddeld geven zij hun therapeut het rapportcijfer 8,8. Dit blijkt uit onderzoek onder bijna 140.000 respondenten.

28-08-2017 | Psychologie | Nieuws

Nieuw behandelprogramma moet heropnames voorkomen

Ggz-instelling Vincent van Gogh in Venray start een nieuw behandelprogramma voor volwassenen met een psychotische stoornis die thuis een behandeling krijgen. Het programma KR8 moet zorgen voor een afname van het aantal heropnames en lagere zorgkosten.

24-08-2017 | Fysiotherapie | Nieuws

Laat ouderen dagelijks hijgen van inspanning

Onlangs heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht waarin de beweegnormen worden aangescherpt. Een commissie van de Gezondheidsraad concludeert op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat 150 minuten matig intensief bewegen leidt tot verlaagde risico's op vele (ouderdoms)kwalen.

24-08-2017 | Fysiotherapie | Nieuws

Koos van Nugteren over Onderzoek en behandeling van lage rugklachten | Video

Onlangs hielden we een interview met Koos van Nugteren over Onderzoek en behandeling van lage rugklachten.

24-08-2017 | Fysiotherapie | Nieuws

Fysiotherapeut Koos van Nugteren: ‘We zien nu ook al tieners met rugklachten’

Tekst: Adri van Beelen | Beeld: Koos van Nugteren

In de fysiotherapeutische benadering van lage rugklachten is de laatste jaren het nodige veranderd. Een van de in het oog springende ontwikkelingen is het feit dat er steeds vaker tieners met rugklachten worden gezien. Van Nugteren: ‘Dertig jaar geleden waren lage rugklachten bij een 16-jarige een rode vlag. Tegenwoordig is het vrij gewoon.’

22-08-2017 | Psychologie | Nieuws

Verschuiving ggz naar jeugdzorg zorgt voor meer suïcides

Het aantal zelfmoorden in de jeugdzorg was nooit eerder zo hoog als in 2016. Vorig jaar pleegden zestien jongeren suïcide. Pluryn-manager Marian Draaisma denkt dat dit in elk geval deels te verklaren is omdat er in de jeugdzorg steeds meer jongeren met ernstige psychische en psychiatrische problemen worden opgevangen.

Beeldrechten