Skip to main content
main-content

Nieuws

23-03-2017 | Psychologie | Nieuws

Mogelijk nieuwe therapie voor depressies na jeugdtrauma

Wie een jeugdtrauma doormaakt, heeft een grotere kans op depressies op latere leeftijd. Veranderingen van ons erfelijk materiaal (het DNA) als gevolg van een jeugdtrauma, blijken daar mee te maken te hebben. Het UMC Utrecht Hersencentrum start een onderzoek om te kijken of dit proces met behulp van een voedingssupplement ook voordelig benut kan worden. Als dat lukt, is dat mogelijk een nieuwe therapie tegen depressies na een jeugdtrauma, ook op latere leeftijd.

23-03-2017 | Psychologie | Nieuws

Factsheet roken en depressie verschenen

Bijna de helft (46 procent) van de mensen met een depressie rookt, 1,5 keer zoveel als in de algemene bevolking. Mensen met een depressie leven gemiddeld 7-11 jaar korter dan mensen zonder een depressie. Geschat wordt dat de helft van deze verhoogde sterfte is toe te schrijven aan de gevolgen van roken. In de factsheet Roken en depressie (Trimbos) zijn mogelijke verklaringen en de feiten plus kansen rondom stoppen met roken en een depressie gebundeld.

22-03-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Zorgverzekeraar cruciaal in nieuwe norm medicatiebeoordeling

Volgens apothekersorganisatie KNMP ligt de bal vooral bij de verzekeraars als het gaat om straks te voldoen aan de hogere norm voor medicatiebeoordelingen. Die moeten standaard buiten het eigen risico worden gehouden en zorgverzekeraars moeten meer medicatiebeoordelingen inkopen.

21-03-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Consumentenbond: nog steeds fout gebruik titel orthodontist

53 tandartspraktijken maken in 2017 nog steeds onvoldoende duidelijk dat er geen orthodontist bij de praktijk werkt. Dat stelt de Consumentenbond na eigen onderzoek. De bond vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om op te treden.

21-03-2017 | Psychologie | Nieuws

GGZ maakt afspraken om administratieve lasten te verminderen

Nieuwe afspraken over doorverwijzing binnen de ggz moeten de administratieve lasten verminderen. Zo is vanaf 1 april 2017 een doorverwijzing van de huisarts niet meer nodig als een patiënt van de basis-ggz naar gespecialiseerde ggz gaat of andersom. Ook wil de sector dat kleinere ggz-aanbieders gebruik gaan maken van de mogelijkheden om digitaal door de te verwijzen. 

20-03-2017 | Psychologie | Nieuws

Jongere zoekt laat hulp bij psychische stoornissen

Na het ontstaan van een psychiatrische stoornis duurt het vaak vele jaren voordat jongeren hulp zoeken. Hoe vroeger in het leven psychiatrische stoornissen zijn ontstaan, des te langer duurt het voordat jongeren hulp zoeken. Dit blijkt uit onderzoek van socioloog Dennis Raven van het Universitair Medisch Centrum Groningen, uitgevoerd in samenwerking met GGZ Friesland. Raven publiceert over zijn onderzoek in Epidemiology and Psychiatric Sciences. Zijn artikel werd door de European Psychiatric Association (EPA) gekozen tot beste artikel op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie gepubliceerd in het afgelopen jaar.

16-03-2017 | Psychologie | Nieuws

Dementiebril wint Zilveren VR Award 2017

De Dementiebril - een simulatiefilm op een Virtual Reality-bril en een e-learning - is tweede geworden in de categorie 'Immersive VR 360 video productions' van de Dutch VR Awards 2017.

15-03-2017 | Fysiotherapie | Nieuws

Tijdschrift Podosophia

Het tijdschrift Podosophia richt zich in het bijzonder op podotherapeuten, maar is ook interessant voor de beroepsbeoefenaren van aanverwante disciplines, zoals fysiotherapeuten. 

13-03-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Minder administratie bij aanvraag machtigingen mondzorg

Het aanvragen van machtigingen bij de zorgverzekeraar voor een aantal mondzorg behandelingen veroorzaakt vanaf vandaag minder administratieve lasten voor zorgaanbieders. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), VECOZO en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

13-03-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Erasmus MC-Sophia start VR project om kinder minder angstig te maken

Het Erasmuc MC-Sophia Kinderziekenhuis start 15 maart a.s. een project waarin Virtual Reality wordt gebruikt om kinderen voor te bereiden op een ingreep, zodat ze minder bang zijn.

13-03-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Lancering draadloze intra-orale scanner op een tablet

Digitale mondscanners veranderen de manier waarop planning, diagnostiek en behandelingen plaatsvinden. Digitalisatie kan zorgen voor nauwkeuriger resultaat, efficiënter werken en een hogere patiënttevredenheid. Door integratie van digitalisatie op mobiele tablets worden nóg meer toepassingen mogelijk, die het gebruiksgemak aanzienlijk verhogen en de mondgezondheid van patiënten positief beïnvloeden. 3M introduceert de 3M Mobile True Definition Scanner, een unieke draagbare intra-orale scanner die als eerste volledig op een tablet werkt.

13-03-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Gele koorts na decennia terug in Nederland

Bij een patiënt in Nederland is voor het eerst in dertig jaar gele koorts vastgesteld, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag bekend. De patiënt is in Suriname geweest en heeft de ziekte daar opgelopen.

13-03-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Verrassende DNA-analyse van oeroud tandsteen

Vorige week publiceerden DNA-specialisten uit Australië in ‘Nature’ verrassende bevindingen van DNA-analyse van oeroud tandsteen. Het onderzoek werpt nieuw licht op de eetgewoontes van onze verre voorouders. 

Auteur:
Marijke Simons

13-03-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Off-labelgebruik geneesmiddelen in EU in kaart gebracht

Off-labelgebruik van geneesmiddelen in de Europese Unie komt veelvuldig voor, zowel in de eerste- als in de tweedelijnszorg. Het komt vaak voor bij kinderen en bij mensen met een zeldzame ziekte, maar ook bij kanker, reuma en in de psychiatrie. Dit blijkt uit een studie van het NIVEL, het RIVM en EPHA op verzoek van de Europese Commissie.

09-03-2017 | Psychologie | Nieuws

Onderzoek neuropsychologie in de GZ-opleiding

De opleiding tot gezondheidszorg psycholoog (GZ-opleiding) bestaat sinds 1998 en is bedoeld om basispsychologen op te leiden tot generalisten. Binnen de opleiding komen in meer of mindere mate verschillende disciplines aan bod. De neuropsychologie is een relatief jonge discipline binnen de klinische praktijk. Middels onderstaande vragenlijst willen we meer inzicht krijgen in het postdoctorale onderwijs op het gebied van de neuropsychologie.

09-03-2017 | Psychologie | Nieuws

Website KOPP/KVO gelanceerd

Bij veel professionals staat de groep kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) of een verslaving (KVO) niet op het netvlies. En waar dit wel zo is, bestaat er vaak handelingsverlegenheid. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos Instituut. Om hier verandering in te brengen, is de website www.koppkvo.nl in het leven geroepen.

08-03-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Preventie van hart- en vaatziekten voor de individuele patiënt in de spreekkamer | Promotieonderzoek

In het promotieonderzoek van Manon Slob worden gemiddelde effecten uit onderzoeken naar hart- en vaatziekten bij grote groepen patiënten vertaald naar het verwachte behandeleffect voor een individu in de spreekkamer. 

03-03-2017 | Psychologie | Nieuws

Een pufje knuffelspray tegen PTSS

Een pufje neusspray met oxytocine, dempt de ontwikkeling van posttraumatische stressklachten Dat blijkt uit onderzoek van Jessie Frijlng die vandaag promoveert op het onderwerp. Frijling onderzocht of het 'knuffelhormoon' oxytocine een werkzame behandeling is om PTSS te voorkomen.

02-03-2017 | Psychologie | Nieuws

Nieuw model productstructuur ggz: zorgvraag patiënt centraal

Het bekostigingsmodel voor de ggz en forensische zorg is toe aan verbetering. Het afgelopen jaar heeft de NZa samen met zorgprofessionals een nieuw inhoudelijk model ontwikkeld. De rode draad daarin is de zorgvraag van de patiënt. Het streven is om in 2020 met deze nieuwe productstructuur te gaan werken. Deze is ook bedoeld voor de generalistische basis-ggz. 

02-03-2017 | Psychologie | Nieuws

Richtlijnontwikkeling 'Probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met verstandelijke beperking' van start

Recent is de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) gestart met de ontwikkeling van ‘Multidisciplinaire richtlijnen probleemgedrag en gedragsstoornissen bij volwassenen met verstandelijke beperkingen’. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd door een projectgroep, verbonden aan het Erasmus MC.

Beeldrechten