Skip to main content
main-content

Nieuws

26-07-2017 | Psychologie | Nieuws

Psychologische stress en diabetes

Er zijn aanwijzingen dat psychologische stress, zoals die wordt ervaren door mensen met een depressie of een angststoornis, een uitwerking heeft op de slijtage van het lichaam.

20-07-2017 | Psychologie | Nieuws

Een andere kijk op hersenverschillen tussen mannen en vrouwen

Bij mannen verschilt de grootte van het brein onderling sterker dan bij vrouwen. Dat kan helpen verklaren waarom sommige psychiatrische stoornissen zoals ADHD en autisme vaker voorkomen bij jongens. Lara Wierenga publiceert erover in het internationale vaktijdschrift Cerebral Cortex.

20-07-2017 | Psychologie | Nieuws

Telefonische hulplijn psychische klachten overbelast

Het aantal mensen met psychische problemen dat telefonisch hulp zoekt stijgt zo hard dat hulplijn Sensoor de vraag onvoldoende aankan. Dat komt volgens de telefonische hulpverlener door de oplopende wachttijden bij ggz-instellingen, waarschuwt Sensoor.

20-07-2017 | Psychologie | Nieuws

Eigen bijdrage ggz leidt tot verdubbeling aantal gedwongen opnames

De invoering van een eigen bijdrage in 2012 voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft geleid tot verdubbeling van het aantal gedwongen opnames. Het aantal mensen dat zich vrijwillig liet behandelen voor een psychische aandoening is juist met 13 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van VUmc en GGZ inGeest in samenwerking met de universiteiten van Tilburg, Rotterdam en Nijmegen.

19-07-2017 | Orthopedie | Nieuws

"Te weinig kennis over voorvoetproblemen"

Orthopeden blijken hamer-, klauw- en mallettenen verschillend te benoemen en behandelen. Dat stelt orthopedisch chirurg Joost Schrier in zijn proefschrift

 Forefoot Disorders. Schrier doet in zijn proefschrift een voorstel voor een eensluidende definitie.

18-07-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Minder sterfte bij matige hypertensie 85-plusser

Over de prognostische betekenis van hoge bloeddruk bij de oudste ouderen is weinig bekend. Uit de Leiden 85-plus-studie bleek dat er geen relatie bestaat tussen hoge bloeddruk en sterfte bij de ouderen. Het omgekeerde was wel het geval.

17-07-2017 | Fysiotherapie | Nieuws

Uitschakelen zenuw niet beter dan fysiotherapie bij lage rugpijn

Het uitschakelen van de zenuw bij lage rugpijn werkt niet beter dan fysiotherapeutische oefeningen voor het verlichten van rugpijn. Dit blijkt uit een onderzoek van VUmc, VU, ErasmusMC en de Nederlands Vereniging voor Anesthesiologie, die zojuist is verschenen in de JAMA.

17-07-2017 | Fysiotherapie | Nieuws

Psychisch herstel helpt schouderpatiënt

Er is een duidelijke relatie tussen psychische klachten en het succes van een schouderoperatie. Dat concludeert orthopedisch chirurg Rinco Koorevaar van het Deventer Ziekenhuis, in zijn onderzoek waarmee hij 5 juli aan het UMCG is gepromoveerd. “Voor een goed resultaat na een schouderoperatie moeten zo nodig ook psychische klachten behandeld worden.”

17-07-2017 | Fysiotherapie | Nieuws

Interview met Hans Hobbelen: “Fysiotherapie bij oudere patiënten doe je er niet zomaar even bij”

Tekst: Adri van Beelen | Foto: Hans Hobbelen

Door de vergrijzing is er een sterke toename van chronische ouderdomsgerelateerde ziekten. Dat is ook merkbaar in de fysiotherapie. Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper Hans Hobbelen richt zich als lector op alle aspecten van veroudering. “Het werken met ouderen is niet zo populair in de fysiotherapie, evenals in andere paramedische en medische beroepen.”

14-07-2017 | Psychologie | Nieuws

Moeten alcoholisten voor eeuwig worden drooggelegd?

Wat moet het doel zijn van behandeling van alcoholisten, drinkers die van alcohol afhankelijk zijn? Nooit meer drinken; de blauwe knoop? Of minder drinken: gezellig, zonder de verwoesting van bandeloos zuipen? Dit is een van de grootste controverses in de literatuur over het behandelen van alcoholisten.

Auteur:
Henk Rigter

13-07-2017 | Psychologie | Nieuws

Vroegsignalering verslaving loont

Vroeg ingrijpen bij verslavingsproblematiek levert gezondheidswinst op en maakt de behandeling doelmatiger. Jellinek (onderdeel van Arkin) en Tactus zijn gestart met twee projecten gericht op vroegsignalering en opsporen van verslaving. Deze projecten maken onderdeel uit van de prestatie inkoop verslavingszorg.

12-07-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Henriëtte van der Horst over SOLK: ‘Bij onduidelijkheid moet je verwijzen’

Huisartsen zien veel patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) op hun spreekuur. Wanneer SOLK blijvend zijn of vaak recidiveren kan dit grote consequenties hebben, zoals een verminderde kwaliteit van leven. Henriëtte van der Horst, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde bij VUmc, houdt zich al geruime tijd bezig met SOLK en met de vraag hoe huisartsen er het beste mee kunnen omgaan.

10-07-2017 | Psychologie | Nieuws

Significante afname PTSS symptomen bij jongeren na 1 week intensieve exposure

Al na 1 week een significante afname van posttraumatische stressstoornis-symptomen en depressieve, angst en dissociatieve klachten. Dat is het opvallende resultaat van een onderzoek van GZ-psycholoog en promovenda Lotte Hendriks van GGZ-instelling Pro Persona. Zij onderzocht of het aanbieden van een kortdurend intensief traject werkt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een PTSS.

06-07-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

NZa maakt tarieven per 1 januari bekend

De NZa heeft de prestaties en tarieven voor tandheelkunde per 1 januari 2018 bekendgemaakt.

06-07-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Vanaf 1 juli 2017 boete voor pseudotitels

IGZ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, gaat per ingang van 1 juli 2017 de afgesproken regels voor correct titelgebruik in de orthodontie handhaven. Alleen specialisten die de opleiding orthodontie succesvol afsloten en Big-geregistreerd zijn, mogen de titel orthodontist gebruiken.

Auteur:
Marijke Simons

06-07-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Blog: Elkaar verstaan

Na een klinische blik bestudeerde ik foto’s en de parostatus waarop ik de diagnoses en prognoses noteerde. Hiermee liep ik naar de tandarts en schoof dit dan onder zijn neus, wachtend op zijn oordeel. Ik opperde wel eens extracties, maar meestal bleven de element er stug inzitten. Was mijn suggestie dan zo slecht? 

Auteur:
Lieneke Steverink-Jorna

06-07-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Afvalwater zit vol met resistente bacteriën

In bijna al het afvalwater dat in Nederland na zuivering weer in het oppervlaktewater terechtkomt, zitten resistente bacteriën. Dat stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport.

05-07-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

'Slimme' neus kan via adem longziekten opsporen

Binnen een paar minuten een diagnose. Voor mensen met longproblemen is dat nu mogelijk. Dankzij een medische doorbraak van het AMC, een 'slimme' neus, kunnen ziekten als astma, COPD en longkanker binnenkort sneller worden vastgesteld.

05-07-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Huisarts krijgt hoger tarief voor oude patiënt

Huisartsen krijgen vanaf volgend jaar een hoger inschrijftarief voor patiënten van 85 jaar en ouder. Ook huisartsen in achterstandswijken krijgen een hoger inschrijftarief. Daarnaast krijgen huisartsenposten tot 10 procent budgettaire groeiruimte. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten bij het herijken van de tarieven voor huisartsen.

04-07-2017 | Huisartsgeneeskunde | Nieuws

Gebruik geneesmiddelen fors gestegen

Openbare apotheken verstrekten in 2016 bijna 40 procent meer pakketgeneesmiddelen dan tien jaar daarvoor. Toch waren de uitgaven vorig jaar vrijwel gelijk aan die van tien jaar geleden. Dit schrijft het Pharmaceutisch Weekblad (PW).

Beeldrechten