Skip to main content
Top

2019 | Boek

Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk

Auteur: B. van Abshoven

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerk AG

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit handboek geeft (aanstaande) doktersassistenten handvatten voor het uitvoeren van administratieve en organisatorische werkzaamheden in de huisartsenpraktijk. Zo leer je hoe je een kwaliteitssysteem kunt opzetten en aanpassen en welke vormen van declareren er zijn.
Dit is de tweede geheel herziene druk van Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk.In deze versie staat meer informatie over ICPC-codering en episodegericht registreren. Bovendien worden er nieuwe onderwerpen besproken, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de klachtenwet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Ook is er veel aandacht voor ketenzorg.
Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk bestaat uit hoofdstukken die oplopen in complexiteit. Het begint met het beschrijven van alledaagse taken die je als doktersassistent uitoefent. En eindigt met het uitleggen van de achterliggende visies over kwaliteit en veiligheid. Je leest wat procesmatig werken is en wat het inhoudt om protocollair te werken. Het onderwerp ketenzorg vind je in verschillende hoofdstukken, vanuit verschillende invalshoeken terug. Dit handboek levert een belangrijke bijdrage aan deeltaken B1-K1, B1-K3, B1-K4 van het kwalificatiedossier Doktersassistent (01-08-2015).
Het boek is toegankelijk dankzij ondersteunende foto’s en dankzij tekeningen van Rosali Dewi Bosma die je laten nadenken over de praktijkorganisatie.
Barbara van Abshoven doceerde assistenten in de gezondheidszorg op het ROC Midden Nederland. Momenteel werkt zij als praktijkmanager bij Praktijk Catharijnesingel in Utrecht. Zij is medeauteur van de boeken Voetstappen in de samenleving en Assistent en maatschappij, burgerschap voor AG.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. De praktijkorganisatie
Samenvatting
Als doktersassistent moet je veel organiseren in de huisartsenpraktijk. In dit hoofdstuk staan de dagindeling in de praktijk en het telefoneren beschreven. Hoe organiseer je het beste het huisartsenspreekuur, visites, het assistentenspreekuur en het telefonisch (terugbel)spreekuur? Hoe maak je herhalingsrecepten en hoe verwijs je patiënten naar een specialist in het ziekenhuis? Allemaal belangrijke taken die je in de toekomst veel zult doen als je in een huisartsenpraktijk gaat werken.
B. van Abshoven
2. Belangrijke taken van een praktijkassistent
Samenvatting
In de volgende paragrafen staan veel belangrijke taken die je als praktijkassistent uitoefent. Een groot onderdeel van je werk is administratie en voorraadbeheer. Daarnaast is het van belang om goede voorlichting te geven aan patiënten en de behandelkamer schoon te houden. De huisarts kun je ondersteunen met allerlei taken zoals het voorbereiden van een werkoverleg. Belangrijk om te weten is hoe je handelt in onvoorziene omstandigheden.
B. van Abshoven
3. Elektronisch patiëntendossier
Samenvatting
In het verleden werd alle informatie over de patiënt opgeschreven op een groene kaart. Tegenwoordig wordt deze informatie in het elektronisch patiëntendossier opgenomen. Een belangrijk onderdeel van het werk van een praktijkassistent is de medische administratie op de computer. Door te werken met allerlei codes kun je groepen patiënten, bepaalde medicijnen of medische handelingen uitdraaien. Je kunt bijvoorbeeld een uitdraai maken van wie een bepaald medicijn heeft gebruikt. Je kunt ook de gegevens vergelijken met een andere praktijk of als bewijs opsturen naar de zorgverzekering. Bij onderzoek met gegevens uit het HIS dien je echter wel de privacy van de patiënt te respecteren. De gegevens stuur je geanonimiseerd op, zodat de patiënt niet te herkennen is in de gegevens. Voor het doorsturen van gegevens naar een andere zorgverlener is eerst actief toestemming van de patiënt nodig.
B. van Abshoven
4. De financiële administratie
Samenvatting
De financiële administratie begint met het boeken van de verrichting (bijvoorbeeld een consult) nadat het journaal is ingevuld. Dat bedrag kan elektronisch gedeclareerd worden bij de verzekering van de patiënt. Naast de verrichtingen worden elk kwartaal de inschrijfgelden per ingeschreven patiënt gedeclareerd. De afgewezen declaraties worden gecontroleerd omdat de afwijzingen niet altijd kloppen. Ook zijn er verrichtingen, zoals de uitstrijkjes en de griepvaccinaties, die je op een andere manier declareert.
B. van Abshoven
5. Praktijkvormen en samenwerkingsverbanden
Samenvatting
Huisartsen kunnen werken in veel verschillende praktijkvormen. Zo is er de solopraktijk, de duopraktijk en de groepspraktijk. Daarnaast stimuleren de overheid en de zorgverzekeraars om veel meer samen te gaan werken. Er zijn veel samenwerkingsverbanden ontstaan zoals de Hagro (de huisartsengroep), de HAP (de huisartsenpost) en de HOES (Huisartsen Onder Één Systeem). Om als huisartsenpraktijk en samenwerkingsverband personeel aan te kunnen nemen, moeten ze ook kiezen voor een bepaalde rechtsvorm.
B. van Abshoven
6. De praktijk en het personeel
Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over de praktijkassistent als medewerker in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum. Wie heb je als collega’s in een huisartsenpraktijk? En wat doe je als iemand ziek is?
B. van Abshoven
7. Werken vanuit de basisprincipes van kwaliteit en veiligheid
Samenvatting
In de zorg is de laatste jaren veel veranderd. Om het werk goed te kunnen blijven doen, leggen we de nadruk op kwaliteit en veiligheid. Dat wordt in wetten vastgelegd, in richtlijnen en protocollen. Procesmatig werken, kwaliteit en veiligheid zien we als uitgangspunten voor het werken in de huisartsenpraktijk. Met behulp van de kwaliteitscirkel van Deming kunnen protocollen verbeterd worden en fouten in het werk voorkomen. Wanneer de praktijk goede kwaliteit levert, kan de praktijk een keurmerk krijgen.
B. van Abshoven
Nawerk
Meer informatie
Titel
Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk
Auteur
B. van Abshoven
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2314-2
Print ISBN
978-90-368-2313-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2314-2