Skip to main content
Top

2016 | Boek

Productzorg

Bereiden in de apotheek

Auteurs: D. van Hulst, C.R.C. Huizinga-Arp

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerk AG

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Productzorg gaat over het beschikbaar stellen van geneesmiddelen en daarmee over voorraadbeheer en logistiek, maar vooral over bereiden van geneesmiddelen. Dit boek sluit aan bij kerntaak 3 (biedt productzorg) van het Kwalificatiedossier mbo Apothekersassistent en bij het Keuzedeel mbo Bereiden en aseptische handelingen. In het boek is duidelijk onderscheid gemaakt in de leerstof die behoort tot het basisgedeelte van het kwalificatiedossier en die voor het keuzedeel. Voor deze indeling is gebruik gemaakt van het Servicedocument Apothekersassistent van het SBA.

Dit boek is een herziening van het basiswerk Bereiden in de apotheek. Het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek is arbeidsintensief werk en moet voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Met het basisboek leren studenten en beginnende beroepsbeoefenaren zorgvuldig en hygiënisch bereiden volgens de nieuwste FNA- en LNA-procedures. De actuele kennis over de verschillende bereidingsvormen is in dit boek bijeengebracht. Daarnaast is het gedeelte over steriele bereidingen uitgebreid ten opzichte van de vorige basiswerken over bereiden.

Productzorg - Bereiden in de apotheek is onmisbaar als basisboek voor de opleiding tot apothekersassistent. Ook kan het boek uitstekend als naslagwerk in de praktijk worden gebruikt.

Carolijn Huizinga-Arp studeerde farmacie in Utrecht. Na het behalen van het apothekersdiploma in 1992 is zij als apotheker werkzaam geweest in verschillende openbare apotheken. Sinds 2002 combineert zij haar werk als apotheker met schrijfwerk.

Dayenne van Hulst ontdekte na diverse omzwervingen in de apothekerswereld haar passie voor het onderwijs. Inmiddels staat zij meer dan tien jaar voor de klas bij de mbo opleiding apothekersassistenten bij het ROC in Brabant. Haar praktijkervaring is in dit boek verwerkt.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Klaarmaken van het recept
Samenvatting
Aan het einde van dit hoofdstuk weet je:
 • wat er allemaal komt kijken bij het klaarmaken van een recept;
 • welke hulpmiddelen voor het gebruik van een geneesmiddel nodig kunnen zijn;
 • welke gebruiksinstructies bij welke geneesmiddelen gegeven moeten worden;
 • hoe het zit met bewaarcondities en gebruikstermijnen.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
2. Meten en wegen
Samenvatting
Aan het eind van het hoofdstuk weet je:
 • wat voor soort bereidingen je in de apotheek maakt;
 • iets over meten en wegen;
 • hoe je de concentratie kunt berekenen;
 • welke hulpmiddelen je nodig hebt bij het bereiden van geneesmiddelen in de apotheek;
 • hoe je moet afwegen;
 • hoe de hoeveelheid werkzame en hulpstof op het recept staat aangegeven en wat dit betekent.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
3. Werken met protocollen
Samenvatting
Aan het einde van dit hoofdstuk weet je:
 • iets over protocolleren;
 • wat wordt verstaan onder Voor Toediening Gereed Maken (VTGM).
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
4. Poedermengsels
Samenvatting
Aan het eind van het hoofdstuk weet je:
 • hoe je poedervormige stoffen met elkaar mengt tot een goed en homogeen poedermengsel;
 • hoe je werkzame stoffen en hulpstoffen berekent vanuit een recept of bereidingsvoorschrift.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
5. Capsules
Samenvatting
Aan het eind van het hoofdstuk weet je:
 • wat capsules zijn en welke eigenschappen ze hebben;
 • hoe je capsules moet bewaren in de apotheek;
 • hoe je patiënten kunt helpen die geen capsules kunnen slikken.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
6. Vloeistoffen
Samenvatting
Aan het eind van het hoofdstuk weet je:
 • welke rol vloeistoffen spelen in de receptuur;
 • welke eigenschappen vloeistoffen hebben;
 • welke termen bij de bereiding van vloeibare toedieningsvormen gebruikt worden;
 • hoe de vloeibare toedieningsvormen worden ingedeeld.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
7. Vloeibare toedieningsvormen
Samenvatting
Aan het eind van het hoofdstuk weet je:
 • welke verschillende soorten vloeibare toedieningsvormen bestaan;
 • welke bijzonderheden rondom verpakken en etiketteren van vloeibare toedieningsvormen er zijn;
 • hoe en wanneer je iets voor toediening gebruik moet maken (VTGM);
 • hoe je een vloeibare bereidingsvorm verpakt, etiketteert en aflevert.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
8. Rectale toedieningsvormen
Samenvatting
Aan het eind van het hoofdstuk weet je:
 • wat we onder rectale toedieningsvormen verstaan en hoe we ze indelen;
 • hoe rectale toedieningsvormen verpakt en geëtiketteerd moeten worden.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
9. Dermatica
Samenvatting
Aan het eind van het hoofdstuk:
 • ken je de theoretische achtergronden van zalven, crèmes, gels, pasta’s en vloeibare dermatica en hun plaats in de therapie;
 • weet je hoe je het bereide preparaat op de juiste manier verpakt, bewaart en etiketteert.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
10. Steriel werken
Samenvatting
Aan het eind van het hoofdstuk weet je:
 • wat hygiëne betekent en waarom dit belangrijk is;
 • welke verschillende micro-organismen er bestaan;
 • welke contaminatiebronnen er zijn en hoe je hun schadelijke invloed tot een minimum kunt beperken.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
11. Keuzedeel - Steriele toedieningsvormen
Samenvatting
Aan het einde van dit hoofdstuk weet je:
 • welke toedieningsvormen voor het oog en welke voor het oor bestemd zijn;
 • welke eisen aan oog- en oormedicatie worden gesteld.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
12. Keuzedeel – Radiofarmaca
Samenvatting
Aan het einde van dit hoofdstuk weet je:
 • meer over steriele vloeistoffen;
 • meer over parenterale toedieningsvormen;
 • hoe het zit met de kwaliteitseisen, de verpakking en bewaring van hiervoor genoemde toedieningsvormen;
 • op welke wijze een medicatiecassette, injectie en een infuus worden gevuld;
 • welke eisen worden gesteld aan verpakking en etikettering.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
13. Arbeid en milieu bij het werken in de apotheek
Samenvatting
Aan het eind van het hoofdstuk weet je:
 • hoe je maatregelen kunt nemen en naleven om het werken zo veilig mogelijk te maken voor jezelf als bereider, voor je omgeving en het milieu.
D. van Hulst, C. R. C. Huizinga-Arp
Nawerk
Meer informatie
Titel
Productzorg
Auteurs
D. van Hulst
C.R.C. Huizinga-Arp
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-1173-6
Print ISBN
978-90-368-1172-9
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1173-6