Skip to main content
main-content

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Integrale Toets 3

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Integrale Toets 2

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Integrale Toets 1

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H12 Lichaamsmetabolisme

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H11 Voeding

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H10 Nucleotidenmetabolisme

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H9 Aminozuurmetabolisme

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H8 Vetzuur- en cholesterolafgeleiden

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H7 Vetzuursynthese, cholesterolsynthese en pentosefosfaatweg

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H6 Glycogeenmetabolisme, gluconeogenese en ketogenese

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H5 Oxidatieve fosforylering

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H4 Mitochondriale koolstofverbranding

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H3 Glycolyse

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H2 Wat is metabolisme?

10-09-2019 | E-learning

Leerboek metabolisme en voeding – Toets H1 Biomoleculen

09-09-2019 | Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde | E-learning

Begeleiding van werkenden met kanker

Het verzuim bij werkenden met kanker is niet te voorkómen. Maar de terugkeer naar werk kan de bedrijfsarts wel degelijk beïnvloeden d.m.v. een plan van aanpak en stapsgewijze reïntegratie. De NVAB-richtlijn Kanker en Werk is het fundament van de e-learningmodule. 

De drie uitgangspunten van deze richtlijn worden genoemd en kort toegelicht:

  • patiëntenvoorkeur en gezamenlijke besluitvorming t.a.v. werken / niet werken
  • accent op de eerste twee jaar verzuim
  • beleid voeren en maatregelen nemen / adviseren.

06-09-2019 | E-learning

Anamnese en lichamelijk onderzoek – Toets H17 Veelvoorkomende klachten

06-09-2019 | E-learning

Anamnese en lichamelijk onderzoek – Toets H15 Het neurologisch onderzoek

06-09-2019 | E-learning

Anamnese en lichamelijk onderzoek – Toets H12 Extremiteiten

06-09-2019 | E-learning

Anamnese en lichamelijk onderzoek – Toets H11 Genitaliën en rectum

Beeldrechten