Skip to main content

Tijdschrift

Kinderopvang

Inspirerend betrouwbaar praktisch

Kinderopvang is een maandelijks verschijnend vakblad dat werkers in de kinderopvang nodig hebben bij hun verantwoordelijke taak: het groepsgewijs opvoeden en verzorgen van andermans kinderen. Kinderopvang is het beste vakblad voor pedagogisch …

hbo | Tijdschrift

TPO De Praktijk

TvPO is geschreven voor praktijkondersteuners die zich graag ontwikkelen in hun vak. De focus ligt zowel op vakinhoudelijke kennis als op uw positie in de huisartspraktijk en daarbuiten.

wo | Tijdschrift

Journal of Child and Family Studies

SELECTED FOR COVERAGE IN:

  • Social Sciences Citation Index®/Social Scisearch®
  • Current Contents®/Social and Behavioral Sciences
  • Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition

The Journal of Child and

Tijdschrift

Zorg + Welzijn

Zorg + Welzijn helpt professionals die werken in het sociale domein. Door discussie op te roepen en te voeden, verbinding te creëren tussen de professionals die met elkaar werken rondom kwetsbare mensen. 

Tijdschrift

Gezinstherapie Wereldwijd

Gezinstherapie Wereldwijd is een Nederlandstalig tijdschrift dat een overzicht biedt van alle wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van gezins- en relatieproblematiek. De redactie selecteert de artikelen op basis …

Tijdschrift

Vakblad Sociaal Werk

Vakblad Sociaal Werk behandelt alle facetten van het beroep maatschappelijk werker. Het signaleert, analyseert, rapporteert en informeert. Vakblad Sociaal Werk presenteert leerzame ervaringen uit de diverse werkvelden waarin maatschappelijk werkers zich bevinden. 

Tijdschrift

Management Kinderopvang

Het maandblad Management Kinderopvang richt zich op het management en beleidsmakers in de kinderopvang. Het vakblad brengt de lezers op de hoogte van de ontwikkelingen in de sector kinderopvang, best practices en relevant wetenschappelijk …

Tijdschrift

Netherlands Heart Journal

The scope of the Netherlands Heart Journal is to contribute to the national and international literature by publishing scientific papers in the field of cardiovascular medicine. It also provides a platform for Continuing Medical Education for cardiol

wo | Tijdschrift

Research on Child and Adolescent Psychopathology

An official publication of the International Society for Research in Child and Adolescent Psychopathology

Research on Child and Adolescent Psychopathology brings together the latest research on psychopathology in childhood and adolescence, with an emphasis on empirical studies of the major childhood disorders.

wo | Tijdschrift

Clinical Child and Family Psychology Review

Clinical Child and Family Psychology Review is a quarterly, peer-reviewed journal that provides an international, interdisciplinary forum for new developments and in-depth reviews on current thought and practices. The Journal publishes original re

hbo | Tijdschrift

Mindfulness

This journal publishes peer-reviewed papers that examine the latest research findings and best practices in mindfulness. It explores the nature and foundations of mindfulness, its mechanisms of actions, and its use across cultures. In addition,

wo | Tijdschrift

Tandartspraktijk

TandartsPraktijk informeert u over de belangrijkste ontwikkelingen in de tandheelkunde en tandtechniek door praktisch toepasbare klinische artikelen en herkenbare casuïstiek.

Tijdschrift

Quality of Life Research

An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation - An Official Journal of the International Society of Quality of Life Research

Quality of Life Research is an international, multidisciplinary journal devoted to the rapid communication of original research, theoretical articles and methodological reports related to the field of quality of life, in all the health sciences. T

wo | Tijdschrift

Journal of Autism and Developmental Disorders

The Journal of Autism and Developmental Disorders is the leading peer-reviewed, scholarly periodical focusing on all aspects of autism spectrum disorders and related developmental disabilities. Published monthly, JADD is committe

wo | Tijdschrift

Cognitive Therapy and Research

Cognitive Therapy and Research publishes experimental studies; theoretical, review, technical, and methodological articles; case studies; and brief reports. It is a broadly conceived interdisciplinary journal that stimulates and communicates resea

wo | Tijdschrift

TBV – tijdschrift en online platform

TBV, hèt vakblad voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, brengt nieuws en achtergronden met betrekking tot arbeid en gezondheid. TBV wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (SBBV), daarin zijn de NVAB en NVVG vertegenwoordigd.

Tijdschrift

TvV Tijdschrift voor Verzorgenden

TvV is hét vakblad voor verzorgenden werkzaam in verpleeg–en verzorgingshuizen, de thuiszorg, ziekenhuis en de geestelijke gezondheidszorg. Met TvV blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

wo | Tijdschrift

Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy

An invaluable source for current developments in the field, this journal publishes outstanding articles on research, theory, and practice in rational-emotive behavior therapy (REBT) and cognitive behavior therapy (CBT).

Its coverage focuse

wo | Tijdschrift

Huisarts en wetenschap

De huisarts die op de hoogte wil blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen op zijn vakgebied leest De huisarts die op de hoogte wil blijven van wetenschappelijke ontwikkelingen op zijn vakgebied leest Huisarts en Wetenschap (H&W). Met relevant en State of the Art onderzoek, actuele beschouwingen, prikkelende opinies, informatieve interviews en praktijkgerichte casuïstiek, nascholing, richtlijnaanpassingen en verenigingsnieuws.

Tijdschrift

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie v ...