Skip to main content
main-content

wo | Tijdschrift

Journal of Abnormal Child Psychology

An official publication of the International Society for Research in Child and Adolescent Psychopathology

The Journal of Abnormal Child Psychology brings together the latest research on psychopathology in childhood and adolescence, with an emphasis on empirical studies of the major childhood disorders (the disruptive behavior disorders, depression, an

wo | Tijdschrift

Psychological Research

An International Journal of Perception, Attention, Memory, and Action

The journal Psychological Research publishes articles that contribute to a basic understanding of human perception, attention, memory and action. It is devoted to the dissemination of knowledge based on firm experimental ground, independent of any

wo | Tijdschrift

Journal of Youth and Adolescence

A Multidisciplinary Research Publication

Journal of Youth and Adolescence provides a single, high-level medium of communication for psychologists, psychiatrists, biologists, criminologists, educators, and professionals in many other allied disciplines who address the subject of youth and adolescence.

wo | Tijdschrift

Journal of Autism and Developmental Disorders

The Journal of Autism and Developmental Disorders is the leading peer-reviewed, scholarly periodical focusing on all aspects of autism spectrum disorders and related developmental disabilities. Published monthly, JADD is committe

Tijdschrift

Quality of Life Research

An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care and Rehabilitation - An Official Journal of the International Society of Quality of Life Research

Quality of Life Research is an international, multidisciplinary journal devoted to the rapid communication of original research, theoretical articles and methodological reports related to the field of quality of life, in all the health sciences. T

wo | Tijdschrift

Journal of Child and Family Studies

SELECTED FOR COVERAGE IN:

  • Social Sciences Citation Index®/Social Scisearch®
  • Current Contents®/Social and Behavioral Sciences
  • Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition

The Journal of Child and

hbo | Tijdschrift

Mindfulness

This journal publishes peer-reviewed papers that examine the latest research findings and best practices in mindfulness. It explores the nature and foundations of mindfulness, its mechanisms of actions, and its use across cultures. In addition,

wo | Tijdschrift

Child Psychiatry & Human Development

Child Psychiatry & Human Development is an interdisciplinary international journal serving professionals practicing or training in child and adolescent psychiatry, clinical child, pediatric and family psychology, pediatrics, social science, an

wo | Tijdschrift

Cognitive Therapy and Research

Cognitive Therapy and Research publishes experimental studies; theoretical, review, technical, and methodological articles; case studies; and brief reports. It is a broadly conceived interdisciplinary journal that stimulates and communicates resea

wo | Tijdschrift

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

JGZ is een vakblad voor wie werkzaam is in de jeugdgezondheidszorg of in zijn of haar praktijk veel met kinderen te maken heeft. Het tijdschrift is een efficiënt middel om op de hoogte te blijven van belangrijke praktijkervaringen, onderzoeksresulta

Tijdschrift

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen

TSG is het enige Nederlandstalige tijdschrift dat multidisciplinaire informatie bevat op het gebied van de volksgezondheid en gezondheidszorg. Naast de multidisciplinaire oriëntatie is de combinatie v ...

wo | Tijdschrift

Tandartspraktijk

TandartsPraktijk informeert u over de belangrijkste ontwikkelingen in de tandheelkunde en tandtechniek door praktisch toepasbare klinische artikelen en herkenbare casuïstiek.

Tijdschrift

Netherlands Heart Journal

The scope of the Netherlands Heart Journal is to contribute to the national and international literature by publishing scientific papers in the field of cardiovascular medicine. It also provides a platform for Continuing Medical Education for cardiol

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Tijdschrift voor werk, inkomen en zorg

Sociaal Bestek is een vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Het blad biedt informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. 

wo | Tijdschrift

Bijblijven

Actueel en snel doorzoekbaar: Bijblijven online, het online nascholingssysteem voor de huisarts. Bijblijven geeft u direct inzicht in de huidige stand van zaken over onderwerpen die u in uw dagelijkse praktijk tegenkomt.

Tijdschrift

Perspectives on Medical Education

….to support and enrich collaborative scholarship between education researchers and clinical educators, and to advance new knowledge regarding clinical education practices.

  • Official journal of the The Netherlands Association of Medical Education …hbo | Tijdschrift

Podosophia

Podosophia richt zich in het bijzonder op podotherapeuten. De redactie publiceert onder andere artikelen van deskundige podotherapeuten, sportartsen, bewegingswetenschappers, praktijkadviseurs, docenten en (revalidatie)artsen. Podosophia stelt zich t

wo | Tijdschrift

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid volgt en initieert ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het jeugdbeleid wordt volgend, analyserend, ve

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8x per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de

wo | Tijdschrift

Neuropraxis

NeuroPraxis is het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat ingaat op achtergronden en toepassingen van actuele neurowetenschappelijke informatie. NeuroPraxis verschaft u praktische en relevante informatie over onderzoek, theorievorming, diagnostiek en behandelmethoden.