Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

In dit basiswerk worden de meest voorkomende medisch-technische handelingen voor doktersassistenten uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van de beschikbare beroepsstandaarden. De handelingen worden waar nodig visueel ondersteund met foto’s en gevolgd door handige praktijktips. Het boek is ten opzichte van de vorige druk geactualiseerd en uitgebreid met o.a. stemvorkproeven, Mini Mental State Examination, intramusculair injecteren in het ventrogluteale gebied en katheteriseren.
Medisch-technisch handelen voor doktersassistenten is te gebruiken in diverse werkvelden (huisartsenpraktijk, jeugdgezondheidszorg, arbodienst en polikliniek). Door de systematische aanpak is het zowel geschikt als naslagwerk als voor iedereen die een opleiding tot doktersassistent volgt.
De bij dit boek horende website laat van veel handelingen video’s zien en geeft toegang tot protocollen waarin de handelingen stap voor stap zijn beschreven.
Jan van Amerongen is als arts (niet-praktiserend) verbonden aan het Alfa-college te Hoogeveen. Frieda Hersevoort-Zomer heeft ruim twintig jaar ervaring als doktersassistent en is als docent verbonden aan het Alfa-college te Hoogeveen. Beide auteurs zijn actief betrokken bij de nascholing van doktersassistenten.
De speciaal voor deze druk ontwikkelde website biedt de daarbij horende gebruiksvriendelijke verdieping en ondersteuning.• bijna 30 video’s• toetsen• ruim 40 protocollen• volledige tekst en afbeeldingen

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Het uitvoeren van medisch-technische handelingen

Samenvatting
In dit boek worden veel medisch-technische handelingen aangeleerd. Het gevaar bestaat daarbij dat je je als beginnend beroepsbeoefenaar in de praktijk zo sterk op de handeling moet concentreren dat je de patiënt als het ware uit het oog verliest. Anderzijds kan een handeling voor een ervaren beroepsbeoefenaar zo normaal geworden zijn dat vergeten wordt dat deze handeling voor de patiënt wel heel bijzonder is. Belangrijk is daarom een goede beroepshouding waarbij je de patiënt volledig aandacht geeft. In dit hoofdstuk wordt niet alleen aan de beroepshouding aandacht besteed, maar ook aan de wettelijke eisen rond het uitvoeren van medisch-technische handelingen.
J. van Amerongen, F. Hersevoort-Zomer

2. Veilig werken

Samenvatting
Als doktersassistent is het belangrijk om veilig te werken. Dat heeft niet alleen te maken met de risico’s die je als doktersassistent kunt lopen, maar ook met de veiligheid van de patiënt. In dit hoofdstuk wordt daarom uitgelegd hoe je de persoonlijke hygiëne moet toepassen om zo veilig mogelijk te werken en hoe je om moet gaan met instrumenten en praktijkruimten.
J. van Amerongen, F. Hersevoort-Zomer

3. Instrumentenkennis

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden alleen de bekendste en meest gebruikte instrumenten besproken. Het is daarbij niet altijd mogelijk voor alle instrumenten een afgebakend gebruiksgebied aan te geven. In ziekenhuizen en huisartsenpraktijken gebruikt men immers veel instrumenten voor verschillende doeleinden; hierdoor kan ook de naamgeving variëren.
J. van Amerongen, F. Hersevoort-Zomer

4. Medicatie toedienen

Samenvatting
Geneesmiddelen kunnen op verschillende manieren in of op het lichaam worden gebracht. Voor elk van deze toedieningswegen zijn er weer verschillende toedieningsvormen. In dit hoofdstuk hebben we het vooral over de manieren om een geneesmiddel in het lichaam te brengen. We maken daarbij onderscheid tussen lokale en systemische toediening.
J. van Amerongen, F. Hersevoort-Zomer

5. Onderzoeken

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden heel veel onderzoeken behandeld die door een assistent in de huisartsenpraktijk kunnen worden gedaan. Dit gebeurt telkens in een vaste opbouw. Het hoofdstuk wordt begonnen met een gedeelte over statistiek. Statistiek is belangrijk om een uitslag goed te kunnen interpreteren en uitleggen aan een patiënt. Iedereen begrijpt immers dat een lichaamsgewicht van 5 kg voor een volwassene met een lengte van 1,75 m niet kan. Maar wanneer is het gewicht van iemand met die lengte normaal te noemen? En bij welk gewicht zeggen we dat iemand te zwaar is? Om op die vragen een goed antwoord te kunnen geven, is het belangrijk iets te weten over de waarde van testuitslagen.
J. van Amerongen, F. Hersevoort-Zomer

6. Behandelen

Samenvatting
In dit hoofdstuk staat het uitvoeren van en assisteren bij behandelingen en ingrepen centraal. Veel aandacht wordt besteed aan wondbehandeling en het assisteren bij kleine ingrepen. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan veelvoorkomende behandelingen zoals het aanstippen van wratten en het uitspuiten van een oor.
J. van Amerongen, F. Hersevoort-Zomer

Nawerk

Meer informatie

Extras