Skip to main content
main-content

Boeken

2018 | Boek

Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie

Terug naar de essentie

Psychiatrie is een prachtvak. In 150 jaar is ook eindeloos veel kennis vergaard. En we hebben slimme structuren bedacht voor het optimaliseren van hulpverlening. Maar zijn we inmiddels niet verdwaald in onze goede bedoelingen? Zien we elk …

Redacteuren:
Maarten Bak, Patrick Domen, Jim van Os

2018 | Boek

Autismespectrumstoornis

Interdisciplinair basisboek

Uniek voor het Nederlands taalgebied: een standaardwerk autismespectrumstoornis [ASS].

· Het hele spectrum in beeld.

· Aandacht voor de verschillen tussen kinderen, tieners en volwassenen met ASS.

· De benadering is interdisciplinair: vanuit de …

Redacteuren:
Hilde Geurts, Bram Sizoo, Ilse Noens

2018 | Boek

Meer kwaliteit van leven

Integratieve, persoonsgerichte dementiezorg

Dit boek focust op de integratie van kennis om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen, geheel in de geest van het Deltaplan Dementie.Kernpunt is steeds: om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de …

Redacteuren:
Rose-Marie Dröes, Philip Scheltens, Jos Schols

2018 | Boek

Empathie

Het geheime wapen van psychiaters en psychotherapeuten

Zonder empathie geen goede therapeutische relatie.

Zonder goede alliantie tussen patiënt en therapeut geen optimaal behandelingsresultaat. Wonderlijk daarom dat in de meeste leerboeken een afzonderlijk hoofdstuk over empathie ontbreekt.
Het concept …

Redacteuren:
Greet Vanaerschot, Nelleke Nicolai, Marc Hebbrecht

2018 | Boek

Focus op familie

Bij behandeling van psychiatrische problematiek

Elke ernstige psychiatrische aandoening kost veel hoofdbrekens. Natuurlijk, in de meest letterlijke zin, bij de patiënt. Maar, liefst zo kort mogelijk nadien, ook bij de behandelaar. Maar om de aard en de impact van de situatie wérkelijk te …

Auteur:
Wiepke Cahn

2018 | Boek

Veiligheid in de GGZ

Leren van incidenten en calamiteiten

Patiëntveiligheid is de ondergrens van kwaliteit: het voorkómen van schade door het handelen van een zorgverlener. De vraag is: zijn patiënten bij hun ggz-hulpverleners in voldoende veilige handen?

Hoe meer ervaring een psychiater, psycholoog of …

Auteurs:
Alette Kleinsman, Nico Kaptein

2018 | Boek

Goede GGZ!

Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie

Dit boek gaat imponeren.

· Concreet over GGZ als optimaal effectieve hulpverleningsdiscipline.

· Concreet over een organisatie die echt toegesneden is op goede GGZ.

· Concreet over het beste gereedschap dat GGZ-hulpverleners ten dienste staat …

Auteurs:
Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink, Jim Os

2018 | Boek

Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz

De DSM-5 voorbij!

Kritiek op de DSM-5 is even gemakkelijk als noodzakelijk. De bijdrage van dit internationale classificatiesysteem aan het kapitalistische ‘spel’ tussen farmaceuten, psychiaters, verzekeraars en politici moet ter discussie gesteld worden. Door de …

Auteur:
dr. Jim van Os

2018 | Boek

Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan

De kunst van het evenwicht

Tegenover de comfortabele emoties van blijdschap en geluk staan nogal wat minder comfortabele emoties: afgunst, angst, jaloezie, schaamte, schuld, verdriet, walging, woede… Daar moet een mens maar mee zien te dealen.Emotieregulatie is echt een …

Auteur:
Nelleke J. Nicolai

2017 | Boek

Informatorium voor Voeding en Diëtetiek

Dieetleer en Voedingsleer – Supplement 97 – december 2017

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. Dit standaardwerk voor iedere diëtist is online toegankelijk gemaakt via een geavanceerd zoeksysteem.

Redacteuren:
Majorie Former, Gerdie van Asseldonk, Jacqueline Drenth, Caroelien Schuurman

2018 | Boek

Farmaceutisch rekenen

Dit basiswerk past algemene rekenprincipes toe op de apotheekpraktijk en biedt daarmee een aanvulling op de algemene rekenprogramma’s binnen het mbo. Dit boek behandelt de diverse componenten van het farmaceutisch rekenen zoals optellen …

Auteur:
D. van Hulst

2018 | Boek

Therapie van alledaagse klachten

Handreiking voor rationeel symptomatisch behandelen

Dit boek geeft praktiserende artsen, artsen in opleiding en studenten geneeskunde handvatten voor het bieden van therapie bij alledaagse klachten, waarvoor alleen symptomatische therapie mogelijk is. Bijvoorbeeld chronisch hoesten, duizeligheid of …

Redacteuren:
Drs. T.O.H. de Jongh, Prof. Dr. H. de Vries

2017 | Boek

Leerboek specialistische kinderverpleegkunde - Gedragsproblemen en handicaps

Dit leerboek is waardevol voor verpleegkundigen en andere hulpverleners die met deze kinderen omgaan, zowel in intra- als extramurale gezondheidszorg.

Redacteuren:
J. Mulder, A. Westmaas

2017 | hbo | Boek

Infectiepreventie van A tot Z voor de mondzorgpraktijk

Dit boekt geeft tandartsassistenten basiskennis over infectiepreventie en praktische uitwerkingen. Het is een leerboek voor tandartsassistenten in opleiding en een opfrisboek voor herintredende tandartsassistenten.


Auteurs:
D.M. Voet, M. de Vries

2017 | Boek

Innoveren in de gezondheidszorg

Theorie, praktijk en onderzoek

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor verpleegkundigen die zich op deze functies voorbereiden en verder bekwamen door het volgen van een masteropleiding.

Auteur:
Roland van Linge

2016 | Boek

Patiëntveiligheid

Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie

De auteurs hebben in Patiëntveiligheid, Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie (SIRE) de ervaringen verwerkt die zij hebben opgedaan bij het uitvoeren van, en onderwijs geven in, SIRE. Daarnaast is de scoop verbreed met voorbeelden uit de huisartsenpraktijk, GGZ en care sector.

Auteurs:
I. P. Leistikow, K. den Ridder, B. de Vries

2018 | hbo | Boek

Eenzaamheid bij jeugdigen

Dit boek behandelt een aantal elementaire vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in het gezin, op school en in de vrije tijd.

Auteur:
Jan van der Ploeg

2018 | hbo | Boek

Snel succes met ROM

Een leidraad voor professionals in de GGZ

Dit boek helpt professionals om Routine Outcome Monitoring (ROM) op een effectieve manier in te zetten. Het laat zien hoe je met behulp van ROM tot betere én kortere behandelingen komt, iets waar elke cliënt recht op heeft.


Auteurs:
Suzan Oudejans, Masha Spits

2017 | hbo | Boek

Eerste hulp bij faalangst

Faalangsttraining voor jongeren van 10 tot 18 jaar

Met dit boek kunt u als therapeut zelfstandig aan de slag met een individuele en groepsbehandeling van kinderen met faalangst in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.

Auteurs:
drs. Petra Lahr, drs. Daphne Rijkée

2017 | Boek

Sociale vaardigheden op de OK

Dit leerboek geeft aankomende operatieassistenten en anesthesiemedewerkers inzicht in de sociale vaardigheden die zij nodig hebben voor het werk op de OK. 

Auteurs:
Marga Hop, Drs. Irene Muller-Schoof