Skip to main content
main-content

Boeken

2018 | Boek

Evidence based diagnostics of musculoskeletal disorders in primary care

This book provides an overview of the evidence that underpins history taking, physical examination, specific tests and diagnostic imaging in patients with musculoskeletal disorders that consult primary care.

Auteurs:
Dr. Arianne Verhagen, Drs. Jeroen Alessie

2018 | Boek

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

​Het leerboek Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie is een helder geschreven boek dat op overzichtelijke wijze de meest gangbare, in de mond-, kaak-en aangezichtschirurgie voorkomende operaties beschrijft. 

Auteurs:
Arris Schuurkamp, Annelies Detmar-van der Meulen

2016 | Boek

Psychiatrie voor de sociaal werker

In dit boek worden de meest voorkomende psychiatrische stoornissen beschreven conform de DSM-5-classificatie. Bij elke stoornis wordt ingegaan op de bejegening en begeleiding van de cliënt en zijn naaste omgeving, geïllustreerd met levendige …

Redacteuren:
C. Blanken, M. Clijsen, W. Garenfeld, I. te Paske, M. van Piere

2018 | Boek

Inleiding in evidence-based medicine

Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal

Dit boek zet voor studenten, docenten, onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg overzichtelijk uiteen wat evidence-based medicine in detail inhoudt. Het geeft praktische tips over het zoeken naar literatuur met behulp van …


Redacteuren:
Prof. Dr. R.J.P.M. Scholten, Prof. Dr. M. Offringa, Prof. Dr. W.J.J. Assendelft

2018 | Boek

Praktische vaardigheden voor tandartsassistenten

Dit boek geeft tandartsassistenten in opleiding de basis- en achtergrondkennis om zich vaardigheden en praktische handelingen eigen te maken. 

Auteurs:
Drs. B. Duizendstra-Prins, E. Hogeveen

2018 | Boek

Urologische chirurgie

Dit leerboek geeft aankomende operatieassistenten een helder beeld van operatietechnieken binnen de urologische chirurgie. Ook geeft het achtergrondinformatie bij verschillende ziektebeelden. 

Auteur:
Hendries Boele

2018 | Boek

Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen

Dit boek helpt hbo-verpleegkundigen en studenten bij het verwerven en vergroten van leiderschapscompetenties. Dit is een voortdurend proces, dat start bij de bacheloropleiding en eindigt op het niveau van ervaren verpleegkundig specialist.

Redacteuren:
Marian Adriaansen, Jeroen Peters

2018 | Boek

Pijneducatie

Een praktische handleiding voor (para)medici

Dit boek is een praktische handleiding bij het geven van pijneducatie. Het is een wetenschappelijk onderbouwde interventie die bijdraagt aan een succesvolle behandeling van patiënten met chronische pijn.

Redacteuren:
Paul van Wilgen, Jo Nijs

2018 | Boek

Leerboek kinderverpleegkunde

Een kinderverpleegkundige verzorgt en verpleegt kinderen die in het ziekenhuis liggen of die thuis worden verzorgd. Dit vraagt om een specifieke deskundigheid en benadering.Redacteuren:
R. Ulijn-ter Wal, K. Masolijn

2018 | wo | Boek

Schematherapie: werken met fases in de klinische praktijk

Dit praktijkboek laat zien hoe je fasegericht kunt werken in schematherapie. Door fases toe te passen met elk een eigen doel en houding werk je, in teamverband of alleen, stap voor stap naar het einde. 

Auteur:
Drs. R.J. (Rosi) Reubsaet

2018 | wo | Boek

Prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten

Dit boek geeft handvatten voor het diagnostisch proces en de behandeling van extreme prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten. 

Auteurs:
Dr. Inez Buyck, Dr. Argyris Stringaris, Prof. Eric Taylor

2018 | Boek

Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Dit boek geeft (aankomende) verpleegkundigen handvatten om gezonder gedrag bij hun patiënten te bevorderen. Het behandelt gezondheid op micro-, meso- en macroniveau en geeft inhoud aan preventie en gezondheidsbevordering. Het boek is geschikt voor …

Auteur:
Dr. Barbara Sassen

2018 | Boek

Leerboek medische fysiologie

Dit boek geeft studenten van (para)medische opleidingen veel kennis over en een goed begrip van de fysiologie. Het besteedt daarbij vooral aandacht aan onderdelen van de fysiologie die vaak als moeilijk en belangrijk worden ervaren, zoals de …


Auteurs:
L.N. Bouman, J.H.J. Muntinga, R. Bakels

2018 | Boek

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Werkboek voor deelnemers

Dit praktische boek helpt pleegouders en andere opvoeders om het gedrag van hun (pleeg)kind door een traumabril te bekijken. Dit vergroot de kans op een stabiele opvoeder-kindrelatie en verkleint de kans op een (nieuwe) uithuisplaatsing.

Auteurs:
Leony Coppens, Carina Van Kregten

2018 | Boek

Interactievaardigheden

Een kindvolgende benadering

Dit boek nodigt je uit beter te kijken naar kinderen en van daaruit aan de slag te gaan met de zes interactievaardigheden. Deze interactievaardigheden worden diepgaand uitgewerkt en vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen: baby, peuter …

Auteurs:
Anneke Strik, Jacqueline Schoemaker

2018 | Boek

Preventie psychische aandoeningen

Voorkom de etikettenregen

Dit boek geeft professionals in de geestelijke gezondheidszorg gereedschap om de zorg voor baby's, jongeren en ouders op zo'n manier te verbeteren dat ze bijdraagt aan het voorkomen van psychische aandoeningen.

Auteur:
J.J.L. Derksen

2018 | wo | Boek

Praten met kinderen en jongeren over scheiding

Een praktijkboek voor professionals

Dit handboek geeft professionals concrete suggesties over het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren van wie de ouders gescheiden zijn. 


Auteur:
Tineke van den Berg

2018 | Boek

Interculturele gespreksvoering

Theorie en praktijk van het TOPOI-model

Dit boek helpt om verschillen en misverstanden in de interculturele gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Het is geschikt voor het hoger beroepsonderwijs, voor het wetenschappelijk onderwijs, en voor de nascholing van professionals.
Auteur:
Dr. Edwin Hoffman

2018 | Boek

Evidence-based diagnostiek van het bewegingsapparaat

Valide diagnostiek vormt de grondslag van adequaat (para)medisch handelen. Dit boek geeft een overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing van de anamnese, het lichamelijke onderzoek, specifieke testen en beeldvormend onderzoek.

Auteurs:
Dr. Arianne Verhagen, Drs. Jeroen Alessie

2018 | Boek

Doen en blijven doen

Zelfmanagement en persoonsgerichte multidisciplinaire zorg

Dit boek helpt (aanstaande) zorgverleners om hun patiënten te coachen naar gezond gedrag en zelfmanagement. 

Auteurs:
Drs. M. van der Burgt, F. Verhulst