Skip to main content
main-content

Boeken

2017 | Boek

Leerboek specialistische kinderverpleegkunde - Gedragsproblemen en handicaps

Dit leerboek is waardevol voor verpleegkundigen en andere hulpverleners die met deze kinderen omgaan, zowel in intra- als extramurale gezondheidszorg.

Redacteuren:
J. Mulder, A. Westmaas

2017 | Boek

Innoveren in de gezondheidszorg

Theorie, praktijk en onderzoek

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor verpleegkundigen die zich op deze functies voorbereiden en verder bekwamen door het volgen van een masteropleiding.

Auteur:
Roland van Linge

2018 | hbo | Boek

Snel succes met ROM

Een leidraad voor professionals in de GGZ

Dit boek helpt professionals om Routine Outcome Monitoring (ROM) op een effectieve manier in te zetten. Het laat zien hoe je met behulp van ROM tot betere én kortere behandelingen komt, iets waar elke cliënt recht op heeft.


Auteurs:
Suzan Oudejans, Masha Spits

2017 | Boek

Sociale vaardigheden op de OK

Dit leerboek geeft aankomende operatieassistenten en anesthesiemedewerkers inzicht in de sociale vaardigheden die zij nodig hebben voor het werk op de OK. 

Auteurs:
Marga Hop, Drs. Irene Muller-Schoof

2012 | Boek

De generalist

De sociale professional aan de basis Portretten en conceptuele verkenningen

Dit boek schetst concepten rondom de generalist die ontwikkeld worden samen met de tien deelnemende instellingen aan het programma Sociaal Werk in de Wijk. Portretten van negentien 'brede' en buitengewoon ervaren sociaal werkers worden afgewisseld met reflecties (intermezzo's) die de dagelijkse praktijk illustreren.

Auteurs:
Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen, Martin Zuithof

2017 | Boek

Leerboek Gezondheidsrecht

Dit boek geeft artsen en geneeskundestudenten duidelijkheid over juridische vraagstukken in de dagelijkse praktijk. Hoe is de relatie tussen arts en patiënt geregeld? Waarop komt het juridisch aan bij gedwongen opneming, levensbeëindiging of vermoedens van kindermishandeling?Redacteuren:
Prof. Dr. D.P. Engberts, Dr. L.E. Kalkman-Bogerd

2018 | Boek

Nederlands leerboek der fysische therapie in engere zin deel II

Dit deel 2 bevat hoofdstukken over o.a. lichttherapie, lasertherapie, lokale thermotherapie, saunatherapie, hydrotherapie, ultrageluidtherapie en ultrafonoforese-therapie en veiligheid.

Auteurs:
H.C.F. van Zutphen, H.W.R. van Sambeek, R.A.B. Oostendorp, P.P.Th.G. van Rens, A.T.M. Bernards

2018 | Boek

Nederlands leerboek der fysische therapie in engere zin deel I

Dit deel 1 bevat een inleiding over fysiotherapeutische basisbegrippen en hoofdstukken over o.a. fysiologie en pathofysiologie van nocisensoriek, gelijkstroom- en hoogfrequentelektrotherapie.

Auteurs:
H.C.F. van Zutphen, H.W.R. van Sambeek, R.A.B. Oostendorp, P.P.Th.G. van Rens, A.T.M. Bernards

2017 | hbo | Boek

Modified Interaction Guidance (MIG): interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid en trauma

Dit boek geeft behandelaren werkend binnen het veld van Infant Mental Health en trauma inzicht in de videofeedbackmethode Modified Interaction Guidance (MIG). 

Auteurs:
Drs. Nelleke van der Boon, Hedwig van Bakel

2017 | Boek

Basisboek operatieve zorg en technieken

Dit boek biedt operatieassistenten en anesthesiemedewerkers in opleiding inzicht in de dagelijkse uitoefening van het beroep.
In dit boek worden drie domeinen gehanteerd waarbinnen de kerntaken van de operatieassistent zijn uitgewerkt: het …
Auteurs:
Lotte Bolks, Linda Bruggink-Gerrits, Chantal van Dijk, Elly Kok-Meetsma, Gea Ouwehand, Drs. Ben Hoogland, Prof. Dr. Joris Jaspers

2017 | Boek

Fysiologie

Leerboek voor paramedische opleidingen

Dit boek geeft paramedische studenten op een toegankelijke manier basiskennis over de gehele fysiologie. Het accent ligt daarbij op de fysiologie van het bewegingsapparaat, de bloedsomloop en de ademhaling. Fysiologie sluit aan bij het …

Auteurs:
Marieke van der Burgt, Dr. Wim Burgerhout, Drs. Jeroen Alessie, Annemieke Houwink

2018 | Boek

Algemene farmacologie

Kennis van de basisprincipes vormt een voorwaarde voor het verwerven van inzicht in de speciële farmacologie en de farmacotherapie. In dit boek worden deze basisprincipes systematisch gepresenteerd en met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk …

Auteurs:
J.M. van Ree, D.D. Breimer

2017 | Boek

Informatorium voor Voeding en Diëtetiek

Dieetleer en Voedingsleer - Supplement 96 - augustus 2017

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. Dit standaardwerk voor iedere diëtist is online toegankelijk gemaakt via een geavanceerd zoeksysteem …

Redacteuren:
Majorie Former, Gerdie van Asseldonk, Jacqueline Drenth, Dr. Caroelien Schuurman

2018 | Boek

Biomechanica van het spier-skeletstelsel

Het succesvolle Amerikaanse boek Basic biomechanics of the skeletal system is inmiddels verschenen in onder andere de Zweedse, Chinese en Japanse vertaling. Ook de Nederlandse vertaling en bewerkingwerd enthousiast ontvangen.
Deze vierde, licht …

Auteurs:
Chris J. Snijders, Margareta Nordin, Victor H. Frankel

2012 | Boek

Interne geneeskunde en chirurgie

In dit boek wordt de basis gelegd voor een goed begrip voor de interne en chirurgische ziektebeelden, samen met de basiswerken Anatomie en fysiologie en Algemene ziekteleer, die hierop aansluiten. 

Auteur:
drs. IJ.D. Jüngen

2017 | Boek

Medische terminologie anatomie en fysiologie

Dit leerboek geeft uitleg over de belangrijkste anatomische termen en brengt ze met elkaar in verband. Het boek is bedoeld voor professionals (in opleiding) in de gezondheidszorg voor wie medische terminologie geen uitgebreid onderdeel van hun …

Auteur:
G.H. Mellema

1992 | Boek

Hemiplegie, deel 2

De romp centraal

Dit boek is het resultaat van meer dan vijf jaar ervaring met patiënten die het ongeluk hadden een hemiplegie te krijgen. Het bevat recente waarnemingen, nieuwe opvattingen over ontwikkelingen van behandelingstechnieken die kunnen leiden tot een …

Auteurs:
H. Raadsen, E. Doorn

2017 | Boek

EBP praktisch

Dit boek helpt (para)medici en verpleegkundigen (in opleiding) bij het aanleren en toepassen van de vaardigheden die horen bij het evidence-based werken. Het leert je hoe Evidence-Based Practice (EBP) gebruikt kan worden bij de dagelijkse zorg …

Auteurs:
Inge Stegeman, Marlous Koningsveld-Kortekaas

2017 | hbo | Boek

Onderzoek en behandeling van lage rugklachten

Omdat het fenomeen ‘lage rugpijn’ een enorme impact heeft op zowel mens als maatschappij wordt er wereldwijd veel onderzoek naar gedaan. In hoog tempo volgen wetenschappelijke publicaties elkaar op en langzaam wordt het verhaal achter het raadsel …

Auteurs:
Koos van Nugteren, Dos Winkel, Bert Bruggeman, Gerben Geerdink, Henk Jan Kooke, Jef Michielsen, Piet van Loon, Ingrid Vrenken, Ellen Hendrickx

2017 | Boek

Voedingsleer

Voor zorg, welzijn en sport

Dit leerboek presenteert de feiten over de relatie tussen voeding, gezondheid en ziekte. Het boek geeft studenten in zorg, welzijn en sport antwoord op vragen als: welke voedingsstoffen heb je dagelijks nodig? 

Auteur:
Ellen Klaasse-Derks