Skip to main content
main-content

Boeken

2017 | Boek

Voedingsleer

Voor zorg, welzijn en sport

Dit leerboek presenteert de feiten over de relatie tussen voeding, gezondheid en ziekte. Het boek geeft studenten in zorg, welzijn en sport antwoord op vragen als: welke voedingsstoffen heb je dagelijks nodig? 

Auteur:
Ellen Klaasse-Derks

2017 | hbo | Boek

Inleiding medische kennis

Dit boek legt de basis voor alles wat een doktersassistent moet weten en kunnen. Het geeft een breed beeld van de dagelijkse beroepspraktijk.


Auteur:
E.A.F. Wentink

2017 | hbo | Boek

(B)eHealth

Technologie voor een gezonde toekomst

Dit boek helpt je om eHealth te gebruiken ter ondersteuning van de gezondheid van jouw cliënt, en leert je samen met je cliënt te zoeken naar wat technologie kan opleveren in het omgaan met zijn of haar chronische aandoening.


Auteurs:
Eveline Wouters, Teatske van der Zijpp, Marianne Nieboer

2017 | hbo | Boek

Ganganalyse en looptraining

voor de paramedicus

Dit boek behandelt op een gestructureerde wijze de ganganalyse als basis voor een therapeutische looptraining. Het bespreekt het normale loopbeeld en gaat vervolgens dieper in op specifieke loopafwijkingen.


Auteurs:
Jos Deckers, Dominiek Beckers

2017 | Boek

Medische kennis

In dit rijk geïllustreerde boek wordt de belangrijkste medische kennis behandeld, ingedeeld naar orgaansysteem. Het gaat daarbij om achtergrondkennis die nodig is om meer van patiënten en de dagelijkse medische praktijk te begrijpen.Auteur:
E.A.F. Wentink

2017 | hbo | Boek

Wat elke professional over verslaving moet weten

Dit boek geeft studenten, docenten en professionals in de verslavingszorg een gedegen overzicht van de belangrijkste aspecten van verslaving en de verslavingszorg. 

Auteur:
Jaap van der Stel

2017 | Boek

Leerboek oncologie

Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Door preventie, verbetering in diagnostiek en behandeling, is de levensverwachting voor patiënten met kanker toegenomen. Het is van het grootste belang dat de patiënt, nogal eens met meer dan …

Redacteuren:
C.J.H. van de Velde, W.T.A. van der Graaf, J.H.J.M. van Krieken, C.A.M. Marijnen

2017 | Boek

Geriatrie in de fysiotherapie en kinesitherapie

Dit boek geeft fysiotherapeuten een actueel overzicht van kennis en vaardigheden om (kwetsbare)ouderen adequaat te onderzoeken en behandelen. Uitgaande van gezond ouder worden en de daarbij beïnvloedende factoren zal de transfer worden gemaakt …

Redacteuren:
D. Cambier, J. S. M. Hobbelen, N. M. de Vries

2017 | hbo | Boek

Mindfulness en fysiotherapie

Mindfulness is een bewezen effectieve behandelvorm bij pijnklachten. Fysiotherapeuten kunnen mindfulness opnemen in hun behandeling en daarmee het fysieke en psychische welzijn van patiënten bevorderen. 

Auteurs:
P. van Burken, T.C. de Boer, G. Browne

2017 | Boek

Informatorium voor Voeding en Diëtetiek

Dieetleer en Voedingsleer - Supplement 95 - april 2017

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. 

Redacteuren:
Majorie Former, Gerdie van Asseldonk, Jacqueline Drenth, Gerdien Ligthart-Melis

2017 | Boek

Geneesmiddelenkennis voor doktersassistenten

Dit boek geeft doktersassistenten en praktijkondersteuners (in opleiding) gedegen kennis over geneesmiddelen en vertaalt die kennis naar de praktijk.

Auteur:
J. van Amerongen

2017 | Boek

Omgaan met diversiteit

Specifieke doelgroepen voor assisterenden

Dit boek geeft assistenten in de gezondheidszorg kennis over specifieke doelgroepen, zoals ouderen, kinderen, laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische aandoeningen.

Auteurs:
M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

2017 | Boek

Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg

Dit leerboek voor doktersassistenten en medisch secretaresses i.o. behandelt de digitale administratieve taken met behulp van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Auteur:
I.W. Bijlsma

2017 | Boek

Handleiding kortdurende schematherapie

Voor groepstherapie en individuele therapie

Dit boek biedt behandelaren een handleiding om schematherapie, een succesvolle en bewezen effectieve methode voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, toe te passen in kortdurende therapievarianten.


Auteurs:
Michiel van Vreeswijk, Jenny Broersen

2017 | Boek

Neurorevalidatie

uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging

Neurorevalidatie is bedoeld voor iedereen die professioneel te maken heeft met patiënten met hersenbeschadiging: medici, paramedici, psychologen en verpleegkundigen, zowel in ziekenhuizen, revalidatie- en verpleeginstellingen als in de eerste lijn. In Nederland leven zeker meer dan 300.000 mensen met aantoonbare gevolgen van lichte of ernstige hersenbeschadiging. Dit rechtvaardigt ruime aandacht voor neurorevalidatie binnen diverse medische, paramedische en psychologische opleidingen, waarvoor dit boek kan worden gebruikt.

Auteur:
Ben van Cranenburgh

2017 | Boek

Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties

Werken met Omaha System, Nanda-I/NIC/NOC

Werken met een verpleegkundige classificatie in de zorg is nieuw en biedt veel voordelen. Door één taal te gebruiken wordt het zorgplan transparant en eenduidig wat leidt tot kwaliteitsverbetering. Auteurs:
Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn

2017 | wo | Boek

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ

Beperkt begrepen

Dit boek helpt professionals in de GGZ bij de bejegening, communicatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een laag IQ. Juist patiënten met een lager IQ hebben een groter risico op het ontwikkelen van allerhande psychiatrische stoornissen. Onjuiste diagnostiek of een niet-aansluitende behandeling veroorzaakt onnodig lijden bij de patiënt en hoge maatschappelijke kosten.


Auteurs:
Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp, Annemarie van den Brink

2016 | Boek

Handboek wondzorg

Redacteuren:
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, Sam Cordyn, Kristel De Vliegher

2017 | wo | Boek

Tandarts in de knel

Leidraad voor conflictpreventie

Dit boek is een bundeling van de meest informatieve en belangwekkende antwoorden die de afgelopen 30 jaar zijn gepubliceerd in de rubriek Feedback Post van het tijdschrift Tandartspraktijk.

Auteur:
Luzi Abraham-Inpijn

2011 | Boek

Forensic Podiatry

Principles and Methods

The human foot is a complex body part composed of fifty-two bones, which is twenty-five percent of all the bones in the body. Nonetheless, the foot is often viewed by the public and doctors as a “minor” body part. 

Auteurs:
John A. DiMaggio, Wesley Vernon OBE