Skip to main content
main-content

Boeken

2018 | Boek

Leerboek kinderverpleegkunde

Een kinderverpleegkundige verzorgt en verpleegt kinderen die in het ziekenhuis liggen of die thuis worden verzorgd. Dit vraagt om een specifieke deskundigheid en benadering.Redacteuren:
R. Ulijn-ter Wal, K. Masolijn

2018 | wo | Boek

Schematherapie: werken met fases in de klinische praktijk

Dit praktijkboek laat zien hoe je fasegericht kunt werken in schematherapie. Door fases toe te passen met elk een eigen doel en houding werk je, in teamverband of alleen, stap voor stap naar het einde. 

Auteur:
Drs. R.J. (Rosi) Reubsaet

2018 | wo | Boek

Prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten

Dit boek geeft handvatten voor het diagnostisch proces en de behandeling van extreme prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten. 

Auteurs:
Dr. Inez Buyck, Dr. Argyris Stringaris, Prof. Eric Taylor

2018 | Boek

Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Dit boek geeft (aankomende) verpleegkundigen handvatten om gezonder gedrag bij hun patiënten te bevorderen. Het behandelt gezondheid op micro-, meso- en macroniveau en geeft inhoud aan preventie en gezondheidsbevordering. Het boek is geschikt voor …

Auteur:
Dr. Barbara Sassen

2018 | Boek

Leerboek medische fysiologie

Dit boek geeft studenten van (para)medische opleidingen veel kennis over en een goed begrip van de fysiologie. Het besteedt daarbij vooral aandacht aan onderdelen van de fysiologie die vaak als moeilijk en belangrijk worden ervaren, zoals de …


Auteurs:
L.N. Bouman, Dr. J.H.J. Muntinga, Dr. R. Bakels

2018 | Boek

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Werkboek voor deelnemers

Dit praktische boek helpt pleegouders en andere opvoeders om het gedrag van hun (pleeg)kind door een traumabril te bekijken. Dit vergroot de kans op een stabiele opvoeder-kindrelatie en verkleint de kans op een (nieuwe) uithuisplaatsing.

Auteurs:
Leony Coppens, Carina Van Kregten

2018 | Boek

Interactievaardigheden

Een kindvolgende benadering

Dit boek nodigt je uit beter te kijken naar kinderen en van daaruit aan de slag te gaan met de zes interactievaardigheden. Deze interactievaardigheden worden diepgaand uitgewerkt en vertaald naar de verschillende leeftijdsgroepen: baby, peuter …

Auteurs:
Anneke Strik, Jacqueline Schoemaker

2018 | Boek

Preventie psychische aandoeningen

Voorkom de etikettenregen

Dit boek geeft professionals in de geestelijke gezondheidszorg gereedschap om de zorg voor baby's, jongeren en ouders op zo'n manier te verbeteren dat ze bijdraagt aan het voorkomen van psychische aandoeningen.

Auteur:
J.J.L. Derksen

2018 | wo | Boek

Praten met kinderen en jongeren over scheiding

Een praktijkboek voor professionals

Dit handboek geeft professionals concrete suggesties over het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren van wie de ouders gescheiden zijn. 


Auteur:
Tineke van den Berg

2018 | Boek

Interculturele gespreksvoering

Theorie en praktijk van het TOPOI-model

Dit boek helpt om verschillen en misverstanden in de interculturele gespreksvoering op te sporen en aan te pakken. Het is geschikt voor het hoger beroepsonderwijs, voor het wetenschappelijk onderwijs, en voor de nascholing van professionals.
Auteur:
Dr. Edwin Hoffman

2018 | Boek

Evidence-based diagnostiek van het bewegingsapparaat

Valide diagnostiek vormt de grondslag van adequaat (para)medisch handelen. Dit boek geeft een overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing van de anamnese, het lichamelijke onderzoek, specifieke testen en beeldvormend onderzoek.

Auteurs:
Dr. Arianne Verhagen, Drs. Jeroen Alessie

2018 | Boek

Doen en blijven doen

Zelfmanagement en persoonsgerichte multidisciplinaire zorg

Dit boek helpt (aanstaande) zorgverleners om hun patiënten te coachen naar gezond gedrag en zelfmanagement. 

Auteurs:
Drs. M. van der Burgt, F. Verhulst

2018 | Boek

Anatomie en fysiologie van de mens

Inclusief veelvoorkomende pathologie

Dit leerboek helpt studenten, verpleegkundigen en paramedici bij het verwerven van kennis over en inzicht in de kernvakken anatomie en fysiologie. Het beschrijft de bouw en normale werking van het lichaam.

Auteurs:
L.-L. Kirchmann, Gijs Geskes, Ronald de Groot, Marc van Heyningen

2018 | Boek

Leerboek urologie

In deze vierde druk van Leerboek urologie zijn, net als bij voorgaande drukken, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en therapie opgenomen. Dit leerboek geeft een heldere weergave van de stand van wetenschappelijk onderzoek …

Redacteur:
Prof. Dr. C.H. Bangma

2018 | Boek

Informatorium voor Voeding en Diëtetiek

Dieetleer en Voedingsleer - Supplement 98 - april 2018

Het Informatorium voor Voeding en Diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. 

Redacteuren:
Majorie Former, Gerdie van Asseldonk, Jacqueline Drenth, Caroelien Schuurman

2018 | Boek

Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen

Dit boek geeft een geactualiseerd overzicht van de belangrijkste methoden en technieken op het gebied van de gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen. 

Redacteuren:
Pier Prins, Joop Bosch, Caroline Braet

2018 | Boek

Compendium kindergeneeskunde

Diagnostiek en behandeling

Dit boek geeft de in de kindergeneeskunde werkzame zorgprofessional een praktische handleiding voor diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende aandoeningen bij kinderen.

Redacteuren:
G. Derksen-Lubsen, H.A. Moll, A.M. Oudesluys-Murphy, Drs. A.J. Sprij, J.W. Bolt-Wieringa, A.P.M. van den Elzen, W.G. Leeuwenburgh-Pronk, F.G. Ropers, J.J. Verhoeven

2018 | hbo | Boek

Inleiding tot de gedragstherapie

Dit boek is al bijna vijftig jaar hét standaardwerk over achtergronden en praktijk van de gedragstherapie. 

Auteurs:
Dirk Hermans, Filip Raes, Dr. Hans Orlemans

2018 | Boek

De capabilitybenadering in het sociaal domein

Een praktijkgerichte kennismaking

Dit boek biedt studenten, professionals en onderzoekers in het sociaal domein een kennismaking met de theorie en praktijk van de capabilitybenadering.

Auteurs:
Michel Tirions, Drs. Willem Blok, Drs. Collin den Braber

2018 | Boek

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Handleiding voor trainers

Dit praktische boek is onmisbaar voor iedere professional die werkt met getraumatiseerde kinderen of hun opvoeders. Het hoort bij de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Auteurs:
Leony Coppens, Carina van Kregten