Skip to main content

2024 | Boek

Frontoffice en administratie voor tandartsassistenten

Auteurs:
Elly Hogeveen, Maria de Vries

2024 | Boek

Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen

Door toename van chronisch zieken, de vergrijzing en een afname van het aantal verpleegkundigen staat de Nederlands gezondheidszorg voor grote uitdagingen. Het verpleegkundig perspectief hierbij is van grote waarde. Om dit perspectief meer nadruk …

Redacteuren:
Marian Adriaansen, Jeroen Peters

2024 | Boek

Textbook of Obstetrics and Gynaecology

A life course approach

In this textbook the life course approach to women's health is applied to the clinical practice of Obstetrics and Gynaecology. Life is considered a continuum ‘from the cradle to the grave’, where each life stage affects the individual's health and …

Redacteuren:
Eric A.P. Steegers, Christianne J.M. de Groot, Carina G.J.M. Hilders, Annemieke Hoek, Vincent W.V. Jaddoe, Sam Schoenmakers, Ronald P. Zweemer

2024 | Boek

Mechanische beademing op de intensive care

Auteur:
Hans ter Haar

2024 | Boek

Oogchirurgie

Dit leerboek biedt inzicht in de theoretische en praktische aspecten van de oogchirurgie. Daarnaast wordt er in dit boek aandacht besteed aan de anatomie van het oog en de oogkas.
Het boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel beschrijft de …

Auteurs:
Elly Kiesenberg-de Vries, Mirthe Doppenberg

2024 | Boek

Anamnese en gespreksvoering

Een zorgvuldige anamnese blijft de grondslag van de medische diagnostiek. Tijdens het afnemen van een anamnese moet je je bewust zijn van de aard en het doel van het vraagproces. Met Anamnese en gespreksvoering leer je hoe je een gestructureerde …

Redacteuren:
T.O.H. de Jongh, N. Th. van den Broek, J.A. de Wilde, J. Damen, R. Franssen, A. Kaemingk, A.J. Kooter, G.J.M. Roodbol

2024 | Boek

Vaatchirurgie

Dit leerboek biedt inzicht in de theoretische en praktische aspecten van de vaatchirurgie.Het boek is geschreven voor operatieassistenten in opleiding. De achtergrondinformatieen de beschreven pre-, per-, en postoperatieve fasen van de operaties …

Auteurs:
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert

2024 | Boek

Klachten na kanker

Praktisch handboek voor de eerste lijn

Een groeiende groep patiënten geneest na de diagnose kanker. Zij pakken hun levenweer op maar kunnen specifieke klachten houden of krijgen die terug te voeren zijn opde ziekte of behandeling daarvan. De klachten kunnen liggen in het fysieke …

Redacteuren:
Dr. Mariken Stegmann, Dr. Daan Brandenbarg

2024 | Boek

Schematherapie voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen

Behandeling van afhankelijke, vermijdende en dwangmatige cliënten

Dit boek helpt therapeuten om schematherapie toe te passen bij cliënten met afhankelijke, vermijdende of dwangmatige persoonlijkheidsstoornissen, ook wel cluster C-persoonlijkheidsstoornissen genoemd.

Schematherapie is een zeer effectieve …

Auteurs:
Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen

2024 | Boek

Evidence-based diëtetiek

Principes en werkwijze

Dit boek beschrijft een gestructureerde aanpak om te komen tot optimale voedingszorg. Het is bedoeld voor diëtisten in de eerste- en tweedelijnszorg én voor studenten. Het boek draagt bij aan de professionalisering van de diëtetiek in Nederland en …

Redacteuren:
M. Former-Boon, J.J. van Duinen, R.W.C. Schuurman

2024 | Boek

Groene zorg, groene planeet

Jouw impact als zorgprofessional

Gezondheid, gezondheidszorg en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuvervuiling levert enorme gezondheidswinst op. Zorgprofessionals kunnen juist daarom, en vanwege …

Redacteuren:
Jurjen J. Luykx, Evelyn Brakema, Diederik Gommers, Juliette Matijssen

2024 | Boek

Slapeloosheid in de huisartsenpraktijk

Praktische handleiding

Dit boek helpt huisartsen en praktijkondersteuners bij de niet-medicamenteuze behandeling van slapeloosheid. Het beschrijft concrete stappen voor gedragsmatige behandeling, en illustreert deze met veel casuïstiek. Slapeloosheid is een veel …

Auteurs:
Merijn van de Laar, Ingrid Verbeek

2024 | Boek

Handboek arbeid & gezondheid

Dit boek helpt professionals om de meest optimale ondersteuning te bieden aan mensen die (weer) aan het werk gaan, of aan het werk willen blijven. Het is met name bedoeld voor zorg-, arbo-, en HR-professionals.

In Handboek arbeid & gezondheid staat …

Redacteuren:
André Bieleman, Marcel Balm, Josephine Engels, Harald Miedema, Yvonne Heerkens

2024 | Boek

Gedragsverandering

Doen en blijven doen

Dit boek beschrijft een stappenmodel voor begeleiding van gedragsverandering. Het helpt (toekomstige) zorgverleners om hun patiënten te coachen naar gezond gedrag en zelfmanagement. Daarvoor reikt het boek concrete handvatten aan. Op basis van …

Auteurs:
Marieke van der Burgt, Frank Verhulst

2024 | Boek

Psycho-educatie over ADHD aan kinderen, jongeren en hun omgeving

Handleiding bij Mijn ID van ADHD

In deze handleiding wordt een protocol voor psycho-educatie over ADHD gericht op kinderen en jongeren, hun ouders en school theoretisch onderbouwd en praktisch uitgelegd. Hiermee kunt u als behandelaar kinderen, jongeren en hun omgeving op …

Auteurs:
Marleen Derkman, Sascha Roos, Emilie van Tetering

2020 | Boek

Voeten en vaten

In dit boek worden afwijkingen aan de bloed- en lymfevaten, die aan de voeten en onderbenen kunnen voorkomen, besproken. De belangrijkste zijn perifeer arterieel vaatlijden en chronische veneuze ziekte, maar ook minder frequente vaatpathologie …

Auteurs:
Johan Toonstra, Anton C. de Groot

2024 | Boek

Medisch handboek kindermishandeling

Het Medisch handboek kindermishandeling biedt een uniek overzicht van alle vormen van kindermishandeling, variërend van lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, tot een nagebootste stoornis.

In het boek staat de specifieke rol …

Redacteuren:
E.M. van de Putte, I.M.B. Russel, A.H. Teeuw

2024 | Boek

Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg

Kwaliteit van zorg staat onder druk door veel vraag, complexiteit en hoge kosten. Het idee van 'passende zorg' helpt om deze problemen aan te pakken. Dit boek geeft inzicht in theorieën (hoofd), het stimuleert zelfreflectie (hart) en bevat …

Redacteuren:
H. Vermeulen, C. T. B. Ahaus, J.F. Hamming, C. Wagner, P.J.M. van Gurp

2024 | Boek

Leerboek cardiaccare-verpleegkunde

Dit leerboek brengt de basiskennis van cardiologie en de verpleegkundige zorg op de cardiaccare-unit samen. Het is bedoeld voor verpleegkundigen die werken of willen werken met patiënten met een acuut cardiologisch probleem. In de cardiologie, de …

Redacteuren:
Rini Schreuder, Wijnand Postema, Maartje van Boxtel, Tjark van Lier

2024 | Boek

Doelgestuurd behandelen in de cognitieve gedragstherapie

Een praktische handleiding

Dit boek helpt behandelaren in de ggz om doelgestuurd te behandelen en daarmee behandelingen efficiënter te maken. Het beschrijft de achtergrond én de uitvoering in de klinische praktijk.

Doelgestuurd behandelen in de cognitieve gedragstherapie …

Auteurs:
Colin van der Heiden, Kees Korrelboom