Skip to main content
main-content

Boeken

2018 | Boek

Anatomie en fysiologie van de mens

Inclusief veelvoorkomende pathologie

Dit leerboek helpt studenten, verpleegkundigen en paramedici bij het verwerven van kennis over en inzicht in de kernvakken anatomie en fysiologie. Het beschrijft de bouw en normale werking van het lichaam.

Auteurs:
L.-L. Kirchmann, Gijs Geskes, Ronald de Groot, Marc van Heyningen

2018 | Boek

Leerboek urologie

In deze vierde druk van Leerboek urologie zijn, net als bij voorgaande drukken, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en therapie opgenomen. Dit leerboek geeft een heldere weergave van de stand van wetenschappelijk onderzoek …

Redacteur:
Prof. Dr. C.H. Bangma

2018 | Boek

Informatorium voor Voeding en Diëtetiek

Dieetleer en Voedingsleer - Supplement 98 - april 2018

Het Informatorium voor Voeding en Diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. 

Redacteuren:
Majorie Former, Gerdie van Asseldonk, Jacqueline Drenth, Caroelien Schuurman

2018 | Boek

Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen

Dit boek geeft een geactualiseerd overzicht van de belangrijkste methoden en technieken op het gebied van de gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen. 

Redacteuren:
Pier Prins, Joop Bosch, Caroline Braet

2018 | Boek

Compendium kindergeneeskunde

Diagnostiek en behandeling

Dit boek geeft de in de kindergeneeskunde werkzame zorgprofessional een praktische handleiding voor diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende aandoeningen bij kinderen.

Redacteuren:
G. Derksen-Lubsen, H.A. Moll, A.M. Oudesluys-Murphy, Drs. A.J. Sprij, J.W. Bolt-Wieringa, A.P.M. van den Elzen, W.G. Leeuwenburgh-Pronk, F.G. Ropers, J.J. Verhoeven

2018 | hbo | Boek

Inleiding tot de gedragstherapie

Dit boek is al bijna vijftig jaar hét standaardwerk over achtergronden en praktijk van de gedragstherapie. 

Auteurs:
Dirk Hermans, Filip Raes, Dr. Hans Orlemans

2018 | Boek

De capabilitybenadering in het sociaal domein

Een praktijkgerichte kennismaking

Dit boek biedt studenten, professionals en onderzoekers in het sociaal domein een kennismaking met de theorie en praktijk van de capabilitybenadering.

Auteurs:
Michel Tirions, Drs. Willem Blok, Drs. Collin den Braber

2018 | Boek

Textbook of Epidemiology

Epidemiological research is an important tool for the improvement of preventive and curative healthcare. A valid study design, unbiased study conduct and proper interpretation of study results are essential, as these provide the foundation for …

Auteurs:
L. M. Bouter, G. A. Zielhuis, M. P. A. Zeegers

2018 | Boek

Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie

Terug naar de essentie

Psychiatrie is een prachtvak. In 150 jaar is ook eindeloos veel kennis vergaard. En we hebben slimme structuren bedacht voor het optimaliseren van hulpverlening. Maar zijn we inmiddels niet verdwaald in onze goede bedoelingen? Zien we elk …

Redacteuren:
Maarten Bak, Patrick Domen, Jim van Os

2018 | Boek

De dokter en de dood

Optimale zorg in de laatste levensfase

Iedereen kent het ongenuanceerde verhaal: dokters zijn opgeleid en gemotiveerd om mensen beter te maken. Maar betekent dat dan automatisch ook dat zulke professionals hun focus verliezen bij patiënten met een infauste prognose?Dokters kunnen zich …Redacteuren:
dr. Lia van Zuylen, dr. Agnes van der Heide, dr. Suzanne van de Vathorst, drs. Eric Geijteman

2018 | Boek

De dokter en het geld

Artsen (her)berekenen de kosten van de zorg

Wonderlijk: de ambtenaren van VWS en de managers bij de zorgverzekeraars delibereren bij voortduring over slimme aanpassingen op de deelbudgetten voor de zorg.

Artsen daarentegen schuiven maar heel incidenteel aan voor overleg over wat toch hun …Redacteur:
Marcel Levi

2018 | Boek

Voorkomen is Beter

Leren van calamiteiten in de zorg

Kan dat: een plezierig, onderhoudend boek over calamiteiten in de gezondheidszorg?

Het antwoord is bevestigend! En zelfs in twee betekenissen.
Dit boek is geschreven door een arts, ervaren inspecteur gezondheidszorg. Maar de auteur houdt zich verre …

Auteur:
Dr. Ian Leistikow

2018 | Boek

Epilepsie

Basisboek

Een wonderlijk hiaat in het Nederlands taalgebied is opgevuld: met dit basisboek beschikt de geneeskunde eindelijk over een state of the art standaardwerk over epilepsie!

Het is geschreven door 30 Nederlandse en Vlaamse experts.

De opzet is …


Auteurs:
dr. Boudewijn Gunning, dr. Frans Leijten

2018 | Boek

Autismespectrumstoornis

Interdisciplinair basisboek

Uniek voor het Nederlands taalgebied: een standaardwerk autismespectrumstoornis [ASS].

· Het hele spectrum in beeld.

· Aandacht voor de verschillen tussen kinderen, tieners en volwassenen met ASS.

· De benadering is interdisciplinair: vanuit de …

Redacteuren:
Hilde Geurts, Bram Sizoo, Ilse Noens

2018 | Boek

Meer kwaliteit van leven

Integratieve, persoonsgerichte dementiezorg

Dit boek focust op de integratie van kennis om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen, geheel in de geest van het Deltaplan Dementie.Kernpunt is steeds: om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de …

Redacteuren:
Rose-Marie Dröes, Philip Scheltens, Jos Schols

2018 | Boek

Focus op familie

Bij behandeling van psychiatrische problematiek

Elke ernstige psychiatrische aandoening kost veel hoofdbrekens. Natuurlijk, in de meest letterlijke zin, bij de patiënt. Maar, liefst zo kort mogelijk nadien, ook bij de behandelaar. Maar om de aard en de impact van de situatie wérkelijk te …

Auteur:
Wiepke Cahn

2018 | Boek

Veiligheid in de GGZ

Leren van incidenten en calamiteiten

Patiëntveiligheid is de ondergrens van kwaliteit: het voorkómen van schade door het handelen van een zorgverlener. De vraag is: zijn patiënten bij hun ggz-hulpverleners in voldoende veilige handen?

Hoe meer ervaring een psychiater, psycholoog of …

Auteurs:
Alette Kleinsman, Nico Kaptein

2018 | Boek

Goede GGZ!

Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie

Dit boek gaat imponeren.

· Concreet over GGZ als optimaal effectieve hulpverleningsdiscipline.

· Concreet over een organisatie die echt toegesneden is op goede GGZ.

· Concreet over het beste gereedschap dat GGZ-hulpverleners ten dienste staat …

Auteurs:
Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink, Jim Os

2018 | Boek

Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz

De DSM-5 voorbij!

Kritiek op de DSM-5 is even gemakkelijk als noodzakelijk. De bijdrage van dit internationale classificatiesysteem aan het kapitalistische ‘spel’ tussen farmaceuten, psychiaters, verzekeraars en politici moet ter discussie gesteld worden. Door de …

Auteur:
dr. Jim van Os

2018 | Boek

Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan

De kunst van het evenwicht

Tegenover de comfortabele emoties van blijdschap en geluk staan nogal wat minder comfortabele emoties: afgunst, angst, jaloezie, schaamte, schuld, verdriet, walging, woede… Daar moet een mens maar mee zien te dealen.Emotieregulatie is echt een …

Auteur:
Nelleke J. Nicolai