Skip to main content
main-content

Boeken

2017 | Boek

Informatorium voor Voeding en Diëtetiek

Dieetleer en Voedingsleer - Supplement 95 - april 2017

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. 

Redacteuren:
Majorie Former, Gerdie van Asseldonk, Jacqueline Drenth, Gerdien Ligthart-Melis

2017 | Boek

Geneesmiddelenkennis voor doktersassistenten

Dit boek geeft doktersassistenten en praktijkondersteuners (in opleiding) gedegen kennis over geneesmiddelen en vertaalt die kennis naar de praktijk.

Auteur:
J. van Amerongen

2017 | Boek

Omgaan met diversiteit

Specifieke doelgroepen voor assisterenden

Dit boek geeft assistenten in de gezondheidszorg kennis over specifieke doelgroepen, zoals ouderen, kinderen, laaggeletterden, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische aandoeningen.

Auteurs:
M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

2017 | Boek

Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg

Dit leerboek voor doktersassistenten en medisch secretaresses i.o. behandelt de digitale administratieve taken met behulp van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Auteur:
I.W. Bijlsma

2017 | Boek

Handleiding kortdurende schematherapie

Voor groepstherapie en individuele therapie

Dit boek biedt behandelaren een handleiding om schematherapie, een succesvolle en bewezen effectieve methode voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, toe te passen in kortdurende therapievarianten.


Auteurs:
Michiel van Vreeswijk, Jenny Broersen

2017 | Boek

Neurorevalidatie

uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging

Neurorevalidatie is bedoeld voor iedereen die professioneel te maken heeft met patiënten met hersenbeschadiging: medici, paramedici, psychologen en verpleegkundigen, zowel in ziekenhuizen, revalidatie- en verpleeginstellingen als in de eerste lijn. In Nederland leven zeker meer dan 300.000 mensen met aantoonbare gevolgen van lichte of ernstige hersenbeschadiging. Dit rechtvaardigt ruime aandacht voor neurorevalidatie binnen diverse medische, paramedische en psychologische opleidingen, waarvoor dit boek kan worden gebruikt.

Auteur:
Ben van Cranenburgh

2017 | Boek

Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties

Werken met Omaha System, Nanda-I/NIC/NOC

Werken met een verpleegkundige classificatie in de zorg is nieuw en biedt veel voordelen. Door één taal te gebruiken wordt het zorgplan transparant en eenduidig wat leidt tot kwaliteitsverbetering. Auteurs:
Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn

2017 | wo | Boek

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ

Beperkt begrepen

Dit boek helpt professionals in de GGZ bij de bejegening, communicatie, diagnostiek en behandeling van patiënten met een laag IQ. Juist patiënten met een lager IQ hebben een groter risico op het ontwikkelen van allerhande psychiatrische stoornissen. Onjuiste diagnostiek of een niet-aansluitende behandeling veroorzaakt onnodig lijden bij de patiënt en hoge maatschappelijke kosten.


Auteurs:
Jannelien Wieland, Erica Aldenkamp, Annemarie van den Brink

2016 | Boek

Handboek wondzorg

Redacteuren:
Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, Sam Cordyn, Kristel De Vliegher

2017 | wo | Boek

Tandarts in de knel

Leidraad voor conflictpreventie

Dit boek is een bundeling van de meest informatieve en belangwekkende antwoorden die de afgelopen 30 jaar zijn gepubliceerd in de rubriek Feedback Post van het tijdschrift Tandartspraktijk.

Auteur:
Luzi Abraham-Inpijn

2011 | Boek

Forensic Podiatry

Principles and Methods

The human foot is a complex body part composed of fifty-two bones, which is twenty-five percent of all the bones in the body. Nonetheless, the foot is often viewed by the public and doctors as a “minor” body part. 

Auteurs:
John A. DiMaggio, Wesley Vernon OBE

2017 | Boek

Verslavingszorg in de praktijk

Voor verzorgenden en verpleegkundigen
Auteurs:
Chris Loth, Ruud Rutten, Ben van der Putten

2017 | Boek

Geriatrie

Dit boek helpt verpleegkundigen hun weg te vinden in de complexe zorg voor geriatrische patiënten. De auteur beschrijft de meest recente kennis en inzichten, waarbij de praktische toepasbaarheid voorop staat.

Auteur:
Rolinka Schim van der Loeff-van Veen

2017 | Huisartsgeneeskunde | wo | Boek

Oncologie

Dit boek gaat in op de (veranderende) rol van de huisarts, nu en in de toekomst, bij de zorg rondom de oncologische patiënt in de dagelijkse praktijk.


Redacteuren:
A.J. Berendsen, S. Van Belle

2016 | Boek

Informatorium voor Voeding en Diëtetiek

Dieetleer en Voedingsleer - Supplement 94 - december 2016

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. 


Redacteuren:
Majorie Former, Gerdie van Asseldonk, Jacqueline Drenth, Gerdien Ligthart-Melis

2017 | Boek

Kunstgewrichten: bovenste extremiteit

Dit boek geeft aan de hand van een groot aantal casuïstiekbeschrijvingen een concreet beeld van de klachten, symptomen, diagnostiek en therapeutische mogelijkheden bij patiënten met kunstgewrichten van de bovenste extremiteit. 

Auteurs:
Koos van Nugteren, Patty Joldersma, Roger van Riet, Olivier Verborgt, Tom Haagmans, Matthias Vanhees, Frederik Verstreken

2016 | Geneeskunde | Boek

Leerboek microbiologie en infectieziekten

Microbiologie en infectieziekten behandelt alle soorten infecties en alle aandachtsgebieden binnen de medische microbiologie. 

Redacteuren:
A. I. M. Hoepelman, A. C. M. Kroes, R. W. Sauerwein, H. A. Verbrugh, J. L. Nouwen

2016 | wo | Boek

Het tandheelkundig jaar 2017

Het tandheelkundig jaar 2017 biedt een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de tandheelkunde. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod, beschreven door een keur van gezaghebbende Vlaamse en Nederlandse auteurs.

Redacteuren:
J.K.M. Aps, M. De Bruyne, R. Jacobs, J. van der Meer, M.E.L. Nienhuijs, S.C. Boxum

2016 | hbo | Boek

Van contractie naar actie

Motorisch leren in dagelijks leven, sport, muziek en revalidatie

Dit boek bespreekt de belangrijkste theorieën over het leren van motorische vaardigheden met het oog op de mogelijke toepassingen in sport, muziek en revalidatie.

Auteur:
Ben van Cranenburgh

2016 | Boek

Farmacotherapie voor de zorgprofessional

Dit leerboek biedt (toekomstige) verpleegkundigen en andere zorgprofessionals gedegen informatie over veilig geneesmiddelgebruik. 

Auteur:
Marike de Ruiter