Skip to main content
main-content

2019 | Boek

Leerboek orthopedie

In de vierde volledig herziene editie van dit leerboek komen de diagnostiek en de behandeling, operatief en niet-operatief, van de meest voorkomende aandoeningen en letsels van het bewegingsstelsel aan de orde. 

Redacteuren:
Prof. Dr. J.A.N. Verhaar, J.B.A. van Mourik

2019 | Boek

APLS compact

Spoedeisende Hulp bij Kinderen

Dit boek biedt artsen en andere professionals een eenvoudige en effectieve methodiek voor de spoedeisende geneeskunde bij kinderen. 

Auteurs:
Nigel M. Turner, Anneliese Nusmeier

2019 | Boek

Handleiding module Schematherapie en de Gezonde volwassene

Dit boek is een handleiding voor therapeuten die werken met schematherapie. Veel mensen hebben na (schema)therapie nog restklachten of blijven (deels) worstelen met negatieve patronen, chronische somberheid en angst. De module die wordt beschreven …


Auteurs:
Anne-Marie Claassen, Drs. Jenny Broersen

2019 | Boek

Fysiotherapie, proces en werkwijze

Dit boek biedt het kader voor de ontwikkeling van het fysiotherapeutisch onderzoeken en behandelen. Centraal staat het bewust en ethisch verantwoord handelen, eerst denken, dan doen en zorgen voor evidence-based practice.

Auteurs:
Drs. Jeannette Boiten, Marije Bunskoek

2019 | Boek

De rol van neuropsychologie bij psychotherapie

Praktische toepassingen voor de klinische praktijk

Dit boek laat zien hoe neuropsychologische problematiek kan interfereren bij psychotherapeutische behandeling. Door hier meer op te focussen, kun je effectiever behandelen en misdiagnostiek voorkomen.

Het beschrijft welke problemen je kan …

Redacteuren:
Dr. J.A.M. Vandermeulen, M.M.A. Derix, Dr. A. van Dijke

2019 | Boek

Preventie van kindermishandeling

Wie doet wat?

Dit boek geeft iedereen die met ouders of kinderen omgaat, inzicht in de theorie over en praktijk van de preventie van kindermishandeling. Het boek is geschikt voor behandelaars, wijkteams, beleidsmakers, leerkrachten, verloskundigen …

Auteur:
Sandra van Gameren

2019 | Boek

Handboek arbeid & gezondheid

Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe je integratie, inclusieve arbeid, duurzame inzetbaarheid en re-integratie bevordert. Werk is belangrijk voor mensen; werk draagt bij aan zelfstandigheid, zelfrespect en ontplooiing. 

Redacteuren:
Yvonne Heerkens, André Bieleman, Harald Miedema, Josephine Engels, Marcel Balm

2019 | Boek

Cognitieve therapie

Theorie en praktijk

Dit boek is hét standaardwerk in de cognitieve therapie. Het biedt een helder, geactualiseerd overzicht van de cognitieve behandeling van de belangrijkste stoornissen uit de DSM-5. Het richt zich op psychologen, pedagogen, psychotherapeuten …

Redacteuren:
Prof. Dr. Susan M. Bögels, Prof. Dr. Patricia van Oppen

2019 | Boek

Textbook of Obstetrics and Gynaecology

A life course approach

The Textbook of Obstetrics and Gynaecology: a life course approach is the latest edition of the Dutch Textbook Obstetrie en Gynaecologie, de voortplanting van de mens, which has been the leading handbook in Dutch medical and midwifery schools since 1993.Redacteuren:
Prof. Dr. Eric A.P. Steegers, Prof. Dr. Bart C.J.M. Fauser, Prof. Dr. Carina G.J.M. Hilders, Prof. Dr. Vincent W.V. Jaddoe, Prof. Dr. Leon F.A.G. Massuger, Prof. Dr. Joris A.M. van der Post, Dr. Sam Schoenmakers

2019 | Boek

Junqueira's functionele histologie

Dit boek geeft een gedetailleerde beschrijving van de microscopische structuur van het menselijk lichaam. Het is een leerboek en een naslagwerk, voor professionals en studenten in de geneeskunde, tandheelkunde, biomedische wetenschappen, biologie …

Auteurs:
Prof. Dr. Anthony L. Mescher, E. Wisse, Dr. C.P.H. Vreuls, Prof. Dr. J.L. Hillebrands

2018 | Boek

Radiotherapie bij de oncologische patiënt

Radiotherapie bij de oncologische patiënt maakt deel uit van de serie Leerboeken voor radiologisch laboranten. De uitgave van deze boeken is lot stand gekomen in nauwe samenwerking de Raad Beroepsopleiding Radiologisch Laboranten (BRL), de …

Redacteuren:
J.A.M. Hegeman, A.A. Froma, V.J. de Ru, R.B. Keus, W.V. Dolsma

2019 | Boek

Oefenprogramma's voor de knie

Deel 2: het patellofemorale gewricht

Dit boek beschrijft en illustreert oefenprogramma’s die kunnen worden gegeven bij veelvoorkomende aandoeningen van het patellofemorale gewricht. De oefeningen kunnen, eventueel in aangepaste vorm ook gebruikt worden als huiswerkoefeningen.

Redacteuren:
Patty Joldersma, Koos van Nugteren

2019 | Boek

Vaatchirurgie

In deze vijfde, volledig herziene druk van Vaatchirurgie worden de volgende onderwerpen behandeld: Het eerste hoofdstuk gaat in op algemene vaatchirurgische principes en de mogelijkheden voor diagnostiek.


Auteurs:
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert

2019 | Boek

Neurochirurgie

Dit boek is een inleiding tot het specialisme neurochirurgie. Het is geschreven als studieboek voor operatieassistenten in opleiding, maar is ook van waarde voor verpleegkundigen, co-assistenten en beginnend assistenten.


Auteur:
Nicol Vaessen

2019 | Boek

Informatorium voor Voeding en Diëtetiek - Supplement 100 - december 2018

Dieetleer en Voedingsleer

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. 

Redacteuren:
Majorie Former, Gerdie van Asseldonk, Jacqueline Drenth, Caroelien Schuurman

2019 | Boek

Inleiding in de gezondheidszorg

Dit boek geeft dokters-, apothekers- en tandartsassistenten in opleiding een volle¬dig en actueel beeld van de gezondheids¬zorg in Nederland.

Het boek geeft antwoord op vragen als: hoe zit het nu met eigen risico? Wie mag welke medische gegevens …

Auteurs:
M. van der Burgt, E. van Mechelen-Gevers

2016 | Boek

Psychologie voor kinderverpleegkundigen

Deze uitgave is een leerboek voor studenten die de specialistische vervolgopleiding kinderverpleegkunde volgen, en een naslagwerk voor gediplomeerde kinderverpleegkundigen.

Auteurs:
Hans Heyster, Henk Verheyen

2019 | Boek

De dokter en de patiënt met psychische problemen

Dit boek is geschreven voor huisartsen die samen met de praktijkondersteuner GGZ mensen met psychische problemen behandelen en begeleiden. Het boek biedt hen handvatten voor diagnostiek, behandeling en verwijzing. 

Redacteuren:
Dr. Henriëtte van der Horst, Prof. Dr. Jim van Os

2018 | Boek

Integrale geboortezorg

Samen bevalt goed

Dit boek behandelt de vele aspecten van wetenschappelijk verantwoorde integrale geboortezorg. En laat zien welke eisen eraan gesteld worden. Hierbij is het van belang dat zorgprofessionals over de grenzen van hun eigen discipline heen kijken en …


Redacteuren:
Dr. Hajo Wildschut, Dr. Inge Boesveld

2018 | Boek

Leerboek acute geneeskunde

Probleemgerichte aanpak

In Nederland is het vakgebied van de Spoedeisende Geneeskunde een erkend specialisme. In 2008 is het beroep SpoedEisende Hulp arts (SEH-arts) een begrip geworden. Maar binnen het curriculum geneeskunde verdient de acute geneeskunde meer aandacht.


Redacteuren:
A.B. van Vugt, M.I. Gaakeer, W. Henny, H.A.H. Kaasjager, C. Motz, E.C.T.H. Tan, Th.W. Wulterkens