Skip to main content
main-content

2018 | Boek

Leerboek acute geneeskunde

Probleemgerichte aanpak

In Nederland is het vakgebied van de Spoedeisende Geneeskunde een erkend specialisme. In 2008 is het beroep SpoedEisende Hulp arts (SEH-arts) een begrip geworden. Maar binnen het curriculum geneeskunde verdient de acute geneeskunde meer aandacht.


Redacteuren:
A.B. van Vugt, M.I. Gaakeer, W. Henny, H.A.H. Kaasjager, C. Motz, E.C.T.H. Tan, Th.W. Wulterkens

2018 | Boek

Gezondheid organiseren

Leerboek voor verpleegkundigen

Dit boek helpt verpleegkundigen in opleiding de rollen van zorgverlener, professional, kwaliteitsbevorderaar, samenwerkingspartner en organisator op zich te nemen om echt gezondheid te organiseren. Het geeft je inzicht in de ontwikkelingen die …

Redacteuren:
Miranda Laurant, Hester Vermeulen

2018 | Boek

Oefenprogramma's voor de knie

Deel 1: het tibiofemorale gewricht

Dit boek beschrijft en illustreert oefenprogramma’s voor de behandeling van de meest voorkomende vormen van kniepathologie in het tibiofemorale gewricht. 

Redacteuren:
Patty Joldersma, Koos van Nugteren

2018 | Boek

Textbook of Clinical Neurology

This textbook is in line with the latest international thinking, guidelines and research findings in the field of neurology. The treatment guidelines used in the Netherlands and Belgium have been taken into account,  thus making it a useful source of information in training and clinical practice.

Auteurs:
Prof. J.B.M. Kuks, Dr. J.W. Snoek

2018 | Boek

Leerboek dialyseverpleegkunde

Dit leerboek is bedoeld voor cursisten van de verschillende dialyseopleidingen en bijscholingen, maar dient ook als naslagwerk voor dialyseverpleegkundigen en andere zorgverleners.

Auteur:
L. de Bruin
Redacteuren:
E. ter Horst-Kerkhof, H. Boldewijn, M. G. Koopman

2018 | Boek

Evidence based diagnostics of musculoskeletal disorders in primary care

This book provides an overview of the evidence that underpins history taking, physical examination, specific tests and diagnostic imaging in patients with musculoskeletal disorders that consult primary care.

Auteurs:
Dr. Arianne Verhagen, Drs. Jeroen Alessie

2018 | Boek

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

​Het leerboek Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie is een helder geschreven boek dat op overzichtelijke wijze de meest gangbare, in de mond-, kaak-en aangezichtschirurgie voorkomende operaties beschrijft. 

Auteurs:
Arris Schuurkamp, Annelies Detmar-van der Meulen

2016 | Boek

Psychiatrie voor de sociaal werker

In dit boek worden de meest voorkomende psychiatrische stoornissen beschreven conform de DSM-5-classificatie. Bij elke stoornis wordt ingegaan op de bejegening en begeleiding van de cliënt en zijn naaste omgeving, geïllustreerd met levendige …

Redacteuren:
C. Blanken, M. Clijsen, W. Garenfeld, I. te Paske, M. van Piere

2018 | Boek

Inleiding in evidence-based medicine

Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal

Dit boek zet voor studenten, docenten, onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg overzichtelijk uiteen wat evidence-based medicine in detail inhoudt. Het geeft praktische tips over het zoeken naar literatuur met behulp van …


Redacteuren:
Prof. Dr. R.J.P.M. Scholten, Prof. Dr. M. Offringa, Prof. Dr. W.J.J. Assendelft

2018 | Boek

Praktische vaardigheden voor tandartsassistenten

Dit boek geeft tandartsassistenten in opleiding de basis- en achtergrondkennis om zich vaardigheden en praktische handelingen eigen te maken. 

Auteurs:
Drs. B. Duizendstra-Prins, E. Hogeveen

2016 | Boek

De gereedschapskist van de sociaal werker

Multimethodisch Sociaal Werk (MMSW)
Auteur:
Herman de Mönnink

2018 | Boek

Urologische chirurgie

Dit leerboek geeft aankomende operatieassistenten een helder beeld van operatietechnieken binnen de urologische chirurgie. Ook geeft het achtergrondinformatie bij verschillende ziektebeelden. 

Auteur:
Hendries Boele

2018 | Boek

Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen

Dit boek helpt hbo-verpleegkundigen en studenten bij het verwerven en vergroten van leiderschapscompetenties. Dit is een voortdurend proces, dat start bij de bacheloropleiding en eindigt op het niveau van ervaren verpleegkundig specialist.

Redacteuren:
Marian Adriaansen, Jeroen Peters

2018 | Boek

Pijneducatie

Een praktische handleiding voor (para)medici

Dit boek is een praktische handleiding bij het geven van pijneducatie. Het is een wetenschappelijk onderbouwde interventie die bijdraagt aan een succesvolle behandeling van patiënten met chronische pijn.

Redacteuren:
Paul van Wilgen, Jo Nijs

2018 | Boek

Leerboek kinderverpleegkunde

Een kinderverpleegkundige verzorgt en verpleegt kinderen die in het ziekenhuis liggen of die thuis worden verzorgd. Dit vraagt om een specifieke deskundigheid en benadering.Redacteuren:
R. Ulijn-ter Wal, K. Masolijn

2018 | wo | Boek

Schematherapie: werken met fases in de klinische praktijk

Dit praktijkboek laat zien hoe je fasegericht kunt werken in schematherapie. Door fases toe te passen met elk een eigen doel en houding werk je, in teamverband of alleen, stap voor stap naar het einde. 

Auteur:
Drs. R.J. (Rosi) Reubsaet

2018 | wo | Boek

Prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten

Dit boek geeft handvatten voor het diagnostisch proces en de behandeling van extreme prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten. 

Auteurs:
Dr. Inez Buyck, Dr. Argyris Stringaris, Prof. Eric Taylor

2018 | Boek

Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Dit boek geeft (aankomende) verpleegkundigen handvatten om gezonder gedrag bij hun patiënten te bevorderen. Het behandelt gezondheid op micro-, meso- en macroniveau en geeft inhoud aan preventie en gezondheidsbevordering. Het boek is geschikt voor …

Auteur:
Dr. Barbara Sassen

2018 | Boek

Leerboek medische fysiologie

Dit boek geeft studenten van (para)medische opleidingen veel kennis over en een goed begrip van de fysiologie. Het besteedt daarbij vooral aandacht aan onderdelen van de fysiologie die vaak als moeilijk en belangrijk worden ervaren, zoals de …


Auteurs:
L.N. Bouman, J.H.J. Muntinga, R. Bakels

2018 | Boek

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Werkboek voor deelnemers

Dit praktische boek helpt pleegouders en andere opvoeders om het gedrag van hun (pleeg)kind door een traumabril te bekijken. Dit vergroot de kans op een stabiele opvoeder-kindrelatie en verkleint de kans op een (nieuwe) uithuisplaatsing.

Auteurs:
Leony Coppens, Carina Van Kregten