Skip to main content
main-content

Boeken

2016 | Boek

Informatorium voor Voeding en Diëtetiek

Dieetleer en Voedingsleer - Supplement 94 - december 2016

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. 


Redacteuren:
Majorie Former, Gerdie van Asseldonk, Jacqueline Drenth, Gerdien Ligthart-Melis

2017 | Boek

Kunstgewrichten: bovenste extremiteit

Dit boek geeft aan de hand van een groot aantal casuïstiekbeschrijvingen een concreet beeld van de klachten, symptomen, diagnostiek en therapeutische mogelijkheden bij patiënten met kunstgewrichten van de bovenste extremiteit. 

Auteurs:
Koos van Nugteren, Patty Joldersma, Roger van Riet, Olivier Verborgt, Tom Haagmans, Matthias Vanhees, Frederik Verstreken

2016 | Geneeskunde | Boek

Leerboek microbiologie en infectieziekten

Microbiologie en infectieziekten behandelt alle soorten infecties en alle aandachtsgebieden binnen de medische microbiologie. 

Redacteuren:
A. I. M. Hoepelman, A. C. M. Kroes, R. W. Sauerwein, H. A. Verbrugh, J. L. Nouwen

2016 | wo | Boek

Het tandheelkundig jaar 2017

Het tandheelkundig jaar 2017 biedt een overzicht van de meest recente ontwikkelingen in de tandheelkunde. Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod, beschreven door een keur van gezaghebbende Vlaamse en Nederlandse auteurs.

Redacteuren:
J.K.M. Aps, M. De Bruyne, R. Jacobs, J. van der Meer, M.E.L. Nienhuijs, S.C. Boxum

2016 | hbo | Boek

Van contractie naar actie

Motorisch leren in dagelijks leven, sport, muziek en revalidatie

Dit boek bespreekt de belangrijkste theorieën over het leren van motorische vaardigheden met het oog op de mogelijke toepassingen in sport, muziek en revalidatie.

Auteur:
Ben van Cranenburgh

2016 | Boek

Medische immunologie

Medische immunologie is geschreven voor studenten geneeskunde en studenten in aanverwante studies binnen de levenswetenschappen en het laboratoriumonderwijs.

Redacteuren:
Prof.dr. R. Benner, Prof.dr. G. Kraal, Prof.dr. J.T. van Dissel, Prof.dr. R.A.W. van Lier

2016 | wo | Boek

Leerboek klinische neurologie

Dit boek is aangepast aan de laatste (internationale) inzichten, richtlijn en onderzoeksresultaten op het gebied van neurologie. Hierbij is aansluiting gezocht bij in Nederland en België gehanteerde behandelrichtlijnen. Hierdoor sluit het boek nauw aan bij de informatiebehoefte in het onderwijs en de dagelijkse praktijk.

Redacteuren:
J.B.M. Kuks, J.W. Snoek

2016 | Boek

Codex Medicus

De Codex Medicus: al meer dan 50 jaar altijd binnen handbereik van de medisch professional.
Dit naslagwerk biedt u de Etiologie, symptomatologie, diagnostiek, therapie, prognostiek en frequentie van duizenden ziektebeelden.

Redacteuren:
R.O.B. Gans, P.E.Y. van Schil, J.P. Vandenbroucke, C. van Weel

2016 | Boek

Hardlopen

Biomechanica en inspanningsfysiologie praktisch toegepast

Deze titel biedt de nieuwste inzichten op het gebied van looptraining. Aan de orde komen innovatieve trainingsconcepten die gebaseerd zijn op recent wetenschappelijk onderzoek en op uitgebreide kennis van de trainingspraktijk.

Auteurs:
Frans Bosch, Ronald Klomp

2016 | Boek

Ziekten in de huisartspraktijk

Uitgaande van de CMR-Nijmegen beschrijven de CMR-artsen in dit boek meer dan 150 ziekten en aandoeningen. Zij bespreken klinisch beeld, beloop, prognose en behandeling in relatie tot de epidemiologische kenmerken van deze ziekten en aandoeningen.

Auteurs:
E.H. van de Lisdonk, W.J.H.M. van den Bosch, A.L.M. Lagro-Janssen, H.J. Schers

2016 | hbo | Boek

Klinisch redeneren voor verpleegkundigen

Deze uitgave beschrijft op basis van wetenschappelijke kennis de verschillende fasen in het proces van klinisch redeneren, zoals de analyse van de zorgvraag, verpleegkundige diagnostiek, verpleegkundige interventies en evaluatie. Het boek helpt te begrijpen hoe je je deze vaardigheid eigen maakt en hoe je je kennis onderhoudt.

Redacteuren:
Lia van Straalen, Marieke Schuurmans

2016 | Boek

Over kleine dingen

Een inleiding in de haptonomie

Over kleine dingen is een uitstekende inleiding voor allen die zich professioneel willen bekwamen in de haptonomie. Daarbij komen onder meer de filosofische en psychologische grondslagen aan de orde. Auteur Dorus Gerritse laat zien dat haptonomie belangrijke wortels heeft in onze cultuur die vooral steunt op Duitse en Franse denkers.

Auteur:
T.A.C.M. Gerritse

2016 | Boek

Inleiding in de toegepaste biostatistiek

Hoewel er al veel boeken over (inleidingen in) biostatistiek zijn geschreven, is Inleiding in de toegepaste biostatistiek anders. Het uitgangspunt van de uitleg van de verschillende technieken is steeds de wetenschappelijke vraagstelling. Hoewel Inleiding in de toegepaste biostatistiek primair is bedoeld voor studenten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, is het boek ook geschikt voor andere bio- en paramedische disciplines.

Auteur:
Prof.dr. J.W.R. Twisk

2016 | Boek

Diagnostiek van alledaagse klachten

Bouwstenen voor rationeel probleemoplossen

Diagnostiek is een van de moeilijkste aspecten van de medische praktijk; moeilijk om te doen en nog moeilijker om te leren. De meeste leerboeken gaan immers uit van aandoeningen en ziekten, maar mensen komen met klachten en symptomen naar de arts.

Redacteuren:
drs. T.O.H. de Jongh, Prof. dr. H. de Vries, dr. H.G.L.M. Grundmeijer, dr. B.J. Knottnerus

2016 | Boek

Toolkit kwetsbare ouderen

Screeningsinstrument en evidence-based zorgplannen voor kwetsbare ouderen in de eerste lijn

De Toolkit kwetsbare ouderen beschrijft een methode waarmee zorgverleners in de eerste lijn een omslag kunnen maken naar proactieve evidence-based ouderenzorg.

Auteur:
Nienke Bleijenberg

2016 | Boek

Fitte kinderen, sportieve tieners

over de invloed van bewegen en sport op de gezondheid van jongeren

Fitte kinderen, sportieve tieners is bestemd voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in het bewegen van jongeren. Daaronder vallen kinder-, school- en jeugdartsen, fysiologen, fysiotherapeuten, vakleerkrachten bewegen en sport en sporttrainers, maar ook psychologen, pedagogen en ouders of verzorgers.

Auteur:
Han C.G Kemper

2016 | Boek

Medische terminologie

Pathologie

Medische Terminologie, Pathologie is een leerboek voor doktersassistenten en medisch secretaresses in opleiding, maar is ook geschikt voor hen die werkzaam zijn bij zorgverzekeraars, overheid, GGD of Arbo-dienst, waar zij uit hoofde van hun functie veel te maken hebben met medische termen en worstelen met de betekenis ervan.

Auteurs:
G.H. Mellema, R.G. Sterken

2016 | Boek

Ondernemen in de zorg

Kennis en kunde bij het opzetten van een paramedische praktijk

In deze tweede druk van Ondernemen in de zorg, die geheel is geactualiseerd, worden acht competenties besproken die je nodig hebt om als ondernemer een goede kans van slagen te hebben.

Auteurs:
Henny van Lienden, Marije van der Poel

2016 | Boek

Revalideren na CVA in het revalidatiecentrum en verpleeghuis

Handboek voor verzorgenden en verpleegkundigen

Dit boek biedt een integrale kennis van alle aspecten van de behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten met een CVA.

Redacteur:
Bianca Buijck

2016 | Boek

Het spel van kwaliteit en zorg

Het spel van kwaliteit en zorg geeft op prettig leesbare wijze een interdisciplinair overzicht van kwaliteitsbevordering in de zorgsector.

Auteur:
Gabriëlle Verbeek