Skip to main content

BSL Tandarts Totaal | Boeken en atlassen

BSL Tandarts Totaal | Boeken en atlassen

2017 | hbo | Boek

Infectiepreventie van A tot Z voor de mondzorgpraktijk

Dit boekt geeft tandartsassistenten basiskennis over infectiepreventie en praktische uitwerkingen. Het is een leerboek voor tandartsassistenten in opleiding en een opfrisboek voor herintredende tandartsassistenten.


Auteurs:
D.M. Voet, M. de Vries

2017 | wo | Boek

Tandarts in de knel

Leidraad voor conflictpreventie

Dit boek is een bundeling van de meest informatieve en belangwekkende antwoorden die de afgelopen 30 jaar zijn gepubliceerd in de rubriek Feedback Post van het tijdschrift Tandartspraktijk.

Auteur:
Luzi Abraham-Inpijn

2016 | wo | Boek

Antibiotica en infecties

Antibiotica in de tandheelkundige praktijk

Het duel tussen antimicrobiële middelen en micro-organismen is er één dat al jaren de wetenschap bezighoudt. Hierover werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw nog gezegd dat: 'in 2000 er geen infectieziekten meer zijn'. 

Auteur:
L. Abraham-Inpijn

2015 | Boek

De stille kracht van Ultrasoon

In deze monografie wordt ingegaan op het werkingsmechanisme, de wetenschappelijke onderbouwing en het juiste gebruik van het gebruik van ultrasone apparatuur. De lezer treft een samenvatting van de literatuur die handinstrumenten heeft vergeleken met

Auteurs:
Fridus van der Weijden, Marcel van der Zwet, Luc van der Sluijs

2015 | wo | Boek

Mond- en kaakziekten

een atlas voor de dagelijkse praktijk

Aandoeningen in en rond de mond komen onder meer voor op het mondslijmvlies, de speekselklieren, in het kaakbot, op de tong, het gehemelte en de lippen. Door deze verscheidenheid vormen deze periorale aandoeningen het werkterrein van zowel tandart

Auteur:
prof. dr. Isaäc van der Waal

2014 | Boek

Speeksel en speekselklieren

Betekenis voor de mondgezondheid

Speeksel is van essentieel belang voor onze mondgezondheid. Zonder speeksel vallen tanden en kiezen ten prooi aan afbraak door cariës, erosie en attritie. Bovendien gaat monddroogte het dagelijks leven domineren, omdat zaken als eten en praten plo

Redacteuren:
E.C.I. Veerman, A. Vissink

2011 | Boek

Atlas van de parodontale diagnostiek

Atlas parodontale diagnostiek is een onmisbaar hulpmiddel bij het stellen van een diagnose. De eerste uitgave van dit boek verscheen tien jaar geleden. Sindsdien hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Vandaar dat het tijd werd voor deze tweede uitgave.

Auteurs:
Dr. Johan van Dijk, Dr. Fred Spijkervet, dr. Jan Tromp

2009 | Boek

Kindertandheelkunde 1

De tandheelkundige behandeling van kinderen heeft een eigen dynamiek. Kinderen groeien en ontwikkelen zich immers snel. Het gebit verandert, maar het patiëntje als geheel ook. In uw praktijk zult u steeds uw manier van communiceren moeten aanpasse

Redacteuren:
Dr. W.E. van Amerongen, Prof. dr. L.C. Martens, Dr. G. Stel, Dr. J.S.J. Veerkamp

2013 | wo | Boek

Kindertandheelkunde deel 2

Het kind in ontwikkeling groeit en verandert. In uw praktijk krijgt u dan ook te maken met een patiënt met wie u in de loop der jaren steeds op een ander niveau communiceert. Bovendien heeft uw patiënt telkens aangepaste preventieve adviezen nodig. Tenslotte gelden ook wijzigende inzichten en richtlijnen waar het de uitvoering van de kindertandheelkunde betreft volgens het evidence based principe.

Redacteuren:
Dr. W.E. van Amerongen, Prof. dr. L.C. Martens, Dr. G. Stel, Dr. J.S.J. Veerkamp

2012 | wo | Boek

Algemene ziekteleer voor tandartsen

De tandarts krijgt steeds vaker te maken met medisch gecompromitteerde patiënten. Ziekten en geneesmiddelen kunnen de mondgezondheid en het tandheelkundig behandelplan ernstig beïnvloeden. Daarom is kennis over ziektebeelden van groot belang voor de tandarts.

Redacteuren:
H.S. Brand, D.E. van Diermen, P.C. Makkes

2013 | wo | Boek

Lokale anesthesie in de tandheelkunde

Lokale anesthesie in de tandheelkunde is een leesbaar praktijkboek met kwalitatief hoogwaardige anatomische tekeningen en foto's in kleur. Het is een onmisbaar naslagwerk voor tandartsen, mondzorgkundigen en degenen die hiervoor studeren.

Redacteuren:
J.A. Baart, H.S. Brand

2010 | wo | Boek

Esthetische tandheelkunde

casuïstiek en tips

Voor een tandarts is het een uitdaging om een zo onzichtbaar mogelijke restauratie te maken, waarvan de patiënt niets merkt en waarbij ook occlusie en articulatie ‘natuurlijk’ zijn. De esthetisch werkende tandarts streeft samen met de patiënt naar een perfect functionerend, gaaf en gezond gebit, waarbij het belang van de patiënt vooropstaat.

Auteur:
Hans Beekmans

2010 | wo | Boek

Bruxisme beteugelen

Herkennen, behandelen en stabiliseren

Tandartsen worden in hun praktijk vaak geconfronteerd met bruxisme: dagelijkse en nachtelijke parafunctionele activiteit, zoals knarsen, wrijven, klapperen en persen van de elementen. Het behandelen van bruxisme is complex, want de tandarts heeft te maken met zowel esthetische als functionele factoren. De juiste behandeling kiezen is dan ook niet gemakkelijk.

Auteurs:
Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen

2010 | Boek

Endodontologie

De endodontologie heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. Internationaal zijn er nieuwe inzichten, methoden, instrumenten, apparaten en materialen ontstaan. Daarnaast is het aantal onderzoeken en publicaties sterk toegenomen.

Redacteuren:
Prof. dr. S.K. Thoden van Velzen, Prof. dr. P.R. Wesselink

2009 | wo | Boek

Parodontologie

Veel voorkomende gebitsproblemen vinden hun oorsprong in ziekten van de tandomgevende weefsels, het kaakbot en de orale mucosa. In Parodontologie is de meest actuele wetenschappelijke informatie op dit gebied samengebracht, met focus op de etiolog

Redacteuren:
Prof. dr. W. Beertsen, Prof. dr. M. Quirynen, Prof. em. dr. D. van Steenberghe, Prof.dr. U. van der Velden

2008 | wo | Boek

Parodontologie in de Praktijk

Een gezond parodontium is het fundament voor succesvolle restauratieve tandheelkunde. Zo ontstond bij de auteur, Jan van Hoeve - zelf tandarts - de belangstelling voor parodontologie. Om het resultaat van zijn handelen op langere termijn te kunnen be

Auteur:
J.P. van Hoeve

2008 | wo | Boek

Orale implantaten in de algemene praktijk

Orale implantaten zijn niet meer weg te denken uit de mondzorg. Toch heeft het lang geduurd voordat het implantaat zijn weg vond in de geneeskunde. De opmars begon in de orale geneeskunde. Implantaten werden daarna steeds vaker toegepast bij amput

Redacteuren:
Prof. em. dr. D. van Steenberghe, Prof. dr. I.E. Naert, Prof. dr. G.M. Raghoebar, Dr. A.P. Slagter

2008 | wo | Boek

Immediate belasting van orale implantaten

Osseointegratie, een revolutionaire techniek in de mondzorg, maakt het mogelijk prothesen stabiel te verankeren. Zo kunnen uitneembare tandprothesen door vaste prothesen worden vervangen of in elk geval stevig op enossale implantaten worden verankerd

Redacteur:
Daniel van Steenberghe

2007 | wo | Boek

Implantaten en prothetische constructies

Een inleiding voor mondhygiënisten

Nu behandelingen met implantaten steeds meer voorkomen, is theoretische en praktische scholing van mondhygiënisten op dit gebied een dringende behoefte.Implantaten en prothetische constructies beschrijft beknopt het hele traject van een behandeling m

Auteurs:
Prof. dr. C. De Baat, Prof. dr. G.M. Raghoebar, W.F.M. Pelkmans-Tijs

2012 | wo | Boek

De partiële gebitsprothese

Dit boek bestaat uit zeventien hoofdstukken, waarvan zestien in artikelvorm. Deze 'artikelen' betreffen compacte verhandelingen, gebaseerd op recente evidence-based inzichten rondom klinisch relevante thema's. De aandacht gaat hierbij meer uit naa

Redacteuren:
Prof. dr. N.H.J. Creugers, Dr. D.J. Witter, Prof. dr. C. de Baat, Dr. H.M.A.M. Keltjens