Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Aandoeningen in en rond de mond komen onder meer voor op het mondslijmvlies, de speekselklieren, in het kaakbot, op de tong, het gehemelte en de lippen. Door deze verscheidenheid vormen deze periorale aandoeningen het werkterrein van zowel tandartsen, huisartsen, mondhygiënisten als specialisten. Deze Atlas mond- en kaakziekten biedt al deze professionals een onmisbaar, praktijkgericht overzicht van de pathologie van het mondgebied.

De atlas beschrijft kernachtig en puntsgewijs een scala aan onderwerpen, zonder uitputtend te willen zijn. Het inleidende hoofdstuk gaat in op het mondonderzoek, de proefexcisie en de verwijzingsprocedure. Vervolgens komen gangbare aandoeningen van het mondslijmvlies, de tong en het tandvlees aan de orde. Het hoofdstuk over aandoeningen van het kaakbot besteedt aandacht aan aandoeningen die van het bot uitgaan of die door het gebit worden veroorzaakt.

Deze tweede druk is uitgebreid met een hoofdstuk over aandoeningen van het gehemelte. Het hoofdstuk over afwijkingen aan de lippen is toegevoegd naar aanleiding van reacties uit het veld. Ook voorheen minder bekende of onbekende aandoeningen, zoals bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van het kaakbot, komen aan bod. op verzoek van pathologen zijn verscheidene microscopische afbeeldingen toegevoegd. Wat onveranderd is gebleven, is de uitmuntende kwaliteit van de klinische, röntgenologische en histopathologische opnames.

Deze Atlas mond- en kaakziekten mag niet ontbreken in de boekenkast van eenieder die betrokken is bij de diagnostiek en behandeling van afwijkingen in en rondom de mond.

Inhoudsopgave

Voorwerk

I. Mondonderzoek, verwijzing en proefexcisie

Samenvatting
Zorgvuldige inspectie van de mond vereist een goede lichtbron.
Isaäc van der Waal

II. Mondslijmvlies en weke delen

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden afwijkingen besproken die ontstaan vanuit het mondslijmvlies of vanuit de weke delen, zoals speekselkliertjes, bloedvaten, zenuwbundels en bind- en vetweefsel.
Isaäc van der Waal

III. De lippen

Samenvatting
Veel afwijkingen in het mondslijmvlies kunnen ook voorkomen op de boven- of onderlip. Enkele aandoeningen doen zich bij voorkeur en soms zelfs uitsluitend voor op de lippen.
Isaäc van der Waal

IV. De tong

Samenvatting
Vrijwel alle afwijkingen die zich in het mondslijmvlies kunnen voordoen, kunnen ook de tong betreffen. Er zijn echter ook afwijkingen die uitsluitend of vrijwel uitsluitend op de tong voorkomen.
Isaäc van der Waal

V. Het tandvlees en het slijmvlies van de kaakwallen

Samenvatting
De meeste afwijkingen die zich in het mondslijmvlies kunnen voordoen, kunnen zich ook in het tandvlees manifesteren. Sommige afwijkingen komen echter zelden of nooit in het tandvlees voor. Een voorbeeld van een dergelijke afwijking is de afte. Er zijn echter ook aandoeningen die zich vooral of uitsluitend in het tandvlees voordoen.
Isaäc van der Waal

VI. Het gehemelte

Samenvatting
Op het gehemelte kan een diversiteit van afwijkingen voorkomen. Sommige afwijkingen zijn min of meer beperkt tot het gehemelte, zoals stomatitis nicotina of het vrijwel uitsluitend op het gehemelte voorkomende anesthesie-ulcus. Op het gehemelte kunnen zich ook systemische aandoeningen uiten, zoals het non-hodgkinlymfoom.
Isaäc van der Waal

VII. Het kaakbot

Samenvatting
In dit hoofdstuk komen afwijkingen aan de orde die primair vanuit bot ontstaan. Tevens worden afwijkingen besproken die weliswaar in het kaakbot zijn gelegen, maar daar niet uit zijn ontstaan, zoals dento-gene ontstekingen, cysten en tumoren.
Isaäc van der Waal

Nawerk

Meer informatie