Skip to main content
Top

2011 | Boek

Atlas van de parodontale diagnostiek

Auteurs: Dr. Johan van Dijk, Dr. Fred Spijkervet, dr. Jan Tromp

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Atlas parodontale diagnostiek is een onmisbaar hulpmiddel bij het stellen van een diagnose. De eerste uitgave van dit boek verscheen tien jaar geleden. Sindsdien hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Vandaar dat het tijd werd voor deze tweede uitgave, waarin diverse hoofdstukken zijn gewijzigd en aangevuld. Net als in de eerste uitgave krijgen, naast diagnostiek, de anatomie en pathologie een belangrijke plaats in dit boek.In de hoofdstukken 'Pathologie' en 'Mucogingivale aandoening' is veel nieuwe kennis opgenomen. Het hoofdstuk 'Effecten van parodontitis op het lichaam', waarin wordt uitgelegd hoe parodontitis en systeemaandoeningen elkaar kunnen beïnvloeden, is volledig herzien. De implantologie heeft in de afgelopen jaren een belangrijke plaats binnen de tandheelkundige zorg ingenomen. Daarom is er een geheel nieuw hoofdstuk opgenomen: 'Diagnostiek van de parodontale weefsels rond het implantaat'.Atlas parodontale diagnostiek is rijk geïllustreerd met klinische en röntgendiagnostische foto's, die een goed beeld van het vakgebied geven. Daarnaast bieden de tabellen en grafieken veel belangrijke informatie. De foto's, tabellen en grafieken worden bondig toegelicht. De tien hoofdstukken in dit boek geven een compleet beeld van de diagnostiek in de parodontologie.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Anatomie
Samenvatting
Het parodontium heeft als taak het gebit te bevestigen in de kaken en te beschermen tegen invloeden van buitenaf.
Johan van Dijk, Fred Spijkervet, Jan Tromp
2 Plaque en tandsteen
Samenvatting
De vorming van tandplaque is een complex dynamisch proces, waarbij het mondmilieu, het dieet, anatomische factoren en het lokale immuunsysteem belangrijk zijn.
Johan van Dijk, Fred Spijkervet, Jan Tromp
3 Pathologie
Samenvatting
Verlies van gebitselementen na het veertigste levensjaar is bijna altijd het gevolg van een chronische parodontale ontsteking veroorzaakt door plaquebacteriën.
Johan van Dijk, Fred Spijkervet, Jan Tromp
4 Factoren die het parodontitisproces beïnvloeden
Samenvatting
Aangezien parodontitis door plaque wordt veroorzaakt en primair beschouwd een bacteriële infectie is, kan worden gesteld dat zonder plaque geen parodontitis ontstaat.
Johan van Dijk, Fred Spijkervet, Jan Tromp
5 Paro-endoproblematiek
Samenvatting
Het parodontium en het endodontium zijn nauw met elkaar verbonden door dentinetubuli, accessoire en laterale wortelkanaaltjes en het foramen apicale.
Johan van Dijk, Fred Spijkervet, Jan Tromp
6 Parodontitis en algemene gezondheid
Os sanum in corporo sano
Samenvatting
De gezondheid van het parodontium kan niet los worden gezien van de algemene gezondheid en omgekeerd. Enerzijds kan een verergering van parodontitis optreden bij een gestoorde gezondheid, zoals diabetes, anderzijds kan de parodontitis een afwijking in het lichaam, zoals arteriosclerose, verergeren.
Johan van Dijk, Fred Spijkervet, Jan Tromp
7 Vormen van parodontitis
Samenvatting
Alle drie soorten hebben een lokale en een gegeneraliseerde vorm. Over de oorzaak van de verschillende vormen van early onset parodontitis is nogal wat onzekerheid.
Johan van Dijk, Fred Spijkervet, Jan Tromp
8 Parodontaal onderzoek
Samenvatting
Het vaststellen en vastleggen van de aard en de omvang van de parodontale afwijking is niet alleen van diagnostisch belang. Een zorgvuldige vastlegging is ook belangrijk voor het bepalen van de prognose en het maken van een behandelplan.
Johan van Dijk, Fred Spijkervet, Jan Tromp
9 Peri-implantitis
Samenvatting
Vervanging van natuurlijke elementen door implantaten is geen uitzondering maar bijna een routine in de tandheelkundige praktijk. Enkele of meerdere elementen kunnen worden vervangen door implantaatgedragen constructies en volledige protheses kunnen worden bevestigd op implantaten (fig. 9.1)
Johan van Dijk, Fred Spijkervet, Jan Tromp
10 Mucogingivale aandoeningen
Samenvatting
Mucogingivale aandoeningen zijn aandoeningen van het mondslijmvlies waarbij ook de gingiva is betrokken. Deze aandoeningen kunnen ontstaan als gevolg van trauma’s, irritatie, infecties, medicatie, kwaadaardige ontaarding en systeemafwijkingen. De indeling geschiedt meestal op basis van uiterlijke kenmerken zoals kleur en vorm.
Johan van Dijk, Fred Spijkervet, Jan Tromp
Nawerk
Meer informatie
Titel
Atlas van de parodontale diagnostiek
Auteurs
Dr. Johan van Dijk
Dr. Fred Spijkervet
dr. Jan Tromp
Copyright
2011
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8810-3
Print ISBN
978-90-313-8809-7
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8810-3