Skip to main content
Top

2010 | wo | Boek

Bruxisme beteugelen

Herkennen, behandelen en stabiliseren

Auteurs: Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Tandartsen worden in hun praktijk vaak geconfronteerd met bruxisme: dagelijkse en nachtelijke parafunctionele activiteit, zoals knarsen, wrijven, klapperen en persen van de elementen. Het behandelen van bruxisme is complex, want de tandarts heeft te maken met zowel esthetische als functionele factoren. De juiste behandeling kiezen is dan ook niet gemakkelijk.

'Bruxisme beteugelen'geeft de tandarts een handleiding voor het maken van deze keuze. Het boek gaat in op de zorgwekkende gebitsslijtage die wordt veroorzaakt door bruxisme. De laatste jaren is de wetenschappelijke kennis over bruxisme sterk toegenomen. In dit van oorsprong Franstalige boek worden de nieuwe ontwikkelingen uitgebreid besproken. Hierbij worden de volgende vragen behandeld.

Welke factoren veroorzaken bruxisme? Wanneer moet er behandeld worden?Welke rol speelt de occlusie?Kan bruxisme worden gestopt?Zijn vergaande therapeutische maatregelen noodzakelijk?

De auteurs maken duidelijk hoe belangrijk het voor de tandarts is om bruxismepatiënten te herkennen en hun bijbehorende risicos op tijd te onderkennen. Daarnaast besteedt 'Bruxisme beteugelen' ruime aandacht aan de functie en vervaardiging van de harde geperste opbeetplaat, een hulpmiddel dat de patiënt tegen nachtelijk bruxisme beschermt. Alle onderwerpen worden met veel beeldmateriaal geïllustreerd. De talloze langdurig gevolgde casussen, variërend van 3 tot 18 jaar, maken dit boek uniek.

Beschikbare hoofdstukken

6. Bruxisme en prothetische restauratie
Samenvatting
Sommige patiënten hebben voor het oplossen van esthetische en/of functionele destructie van hun gebit een prothetische behandeling nodig, die pas kan beginnen na uitvoerige voorlichting over zowel het verloop als de prognose van de behandeling. De patiënt dient te verklaren dat hij met de behandeling akkoord gaat.
Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Bruxisme – definities
Samenvatting
Bruxisme is een verschijnsel met multipele pathologie dat in de regel als eerste door de tandarts wordt waargenomen (figuur 1.1).
Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen
2. Etiologie
Samenvatting
De vraag naar de etiologie van bruxisme is niet eenduidig te beantwoorden. Men is het er echter wel over eens dat er meerdere oorzaken kunnen zijn.
Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen
3. Anamnese en klinisch onderzoek
Samenvatting
Bruxismepatiënten zijn voor de tandarts risicopatiënten. Het maakt niet uit in welke vorm, frequentie en intensiteit tandcontacten plaatsvinden, de dentale structuren en restauraties worden sterk belast.
Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen
4. Diagnostiek
Samenvatting
De diagnostiek van bruxisme berust hoofdzakelijk op de waarneming en de analyse van de klinische symptomen.
Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen
5. Behandelingsvormen
Samenvatting
Bij de restauratie van beschadigde elementen moet de inspanning van de beoogde behandeling opwegen tegen de onmogelijkheid een etiologische therapie tot stand te brengen.
Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen
6. Bruxisme en prothetische restauratie
Samenvatting
Sommige patiënten hebben voor het oplossen van esthetische en/of functionele destructie van hun gebit een prothetische behandeling nodig, die pas kan beginnen na uitvoerige voorlichting over zowel het verloop als de prognose van de behandeling. De patiënt dient te verklaren dat hij met de behandeling akkoord gaat.
Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen
7. Bruxisme en craniomandibulaire disfunctie
Samenvatting
Is het percentage patiënten dat bruxisme vertoont, met 6 tot 20% al relatief hoog, dit percentage stijgt significant bij patiënten met tekenen of symptomen van craniomandibulaire disfunctie (CMD): ongeveer 70% van deze patiënten vertoont bruxisme.
Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen
8. Nazorg en perspectief
Samenvatting
Bruxisme, dat zijn uitwerking hoofdzakelijk in het gebied van het kauwstelsel en in het bijzonder de gebitselementen heeft, is van centrale oorsprong. Onze therapeutische mogelijkheden zijn echter begrensd en we kunnen slechts aansturen op een reductie van de bruxismegewoonten. We moeten ons daarom beperken tot beschermende en restauratieve maatregelen, zonder de mogelijkheid tot causale therapie.
Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen
9. Conclusies
Samenvatting
Voor aanvang van een prothetische behandeling bij een bruxismepa- tiënt dient de tandarts zich altijd de vraag te stellen of het voordeel dat de patiënt van deze behandeling heeft, groter is dan het risico dat hij loopt wanneer getracht wordt de uitgangssituatie aan te houden. Dit geldt vooral bij een verzoek om behandeling van een patiënt met een minimale en gemiddelde graad van destructie. Men dient de grenzen te kennen waartussen men zich kan bewegen.
Daniel Brocard, Jean-François Laluque, Christian Knellesen
Nawerk
Meer informatie
Titel
Bruxisme beteugelen
Auteurs
Daniel Brocard
Jean-François Laluque
Christian Knellesen
Copyright
2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7614-8
Print ISBN
978-90-313-7613-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7614-8