Skip to main content
main-content

BSL

2017 | Psychologie | Boek

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

Dit boek behandelt trauma in relatie tot persoonlijkheidsproblemen. Uitgangspunt daarbij is dat (ernstige) traumatische gebeurtenissen ten grondslag liggen aan de coping, die leidt tot persoonlijkheidsproblematiek. 

Auteurs:
Martijn Stöfsel, Trudy Mooren

2018 | wo | Boek

Schematherapie: werken met fases in de klinische praktijk

Dit praktijkboek laat zien hoe je fasegericht kunt werken in schematherapie. Door fases toe te passen met elk een eigen doel en houding werk je, in teamverband of alleen, stap voor stap naar het einde. 

Auteur:
Drs. R.J. (Rosi) Reubsaet

2018 | wo | Boek

Prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten

Dit boek geeft handvatten voor het diagnostisch proces en de behandeling van extreme prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten. 

Auteurs:
Dr. Inez Buyck, Dr. Argyris Stringaris, Prof. Eric Taylor

2018 | wo | Boek

Praten met kinderen en jongeren over scheiding

Een praktijkboek voor professionals

Dit handboek geeft professionals concrete suggesties over het voeren van gesprekken met kinderen en jongeren van wie de ouders gescheiden zijn. 


Auteur:
Tineke van den Berg

2018 | Boek

Preventie psychische aandoeningen

Voorkom de etikettenregen

Dit boek geeft professionals in de geestelijke gezondheidszorg gereedschap om de zorg voor baby's, jongeren en ouders op zo'n manier te verbeteren dat ze bijdraagt aan het voorkomen van psychische aandoeningen.

Auteur:
J.J.L. Derksen

2018 | Boek

Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen

Dit boek geeft een geactualiseerd overzicht van de belangrijkste methoden en technieken op het gebied van de gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen. 

Redacteuren:
Pier Prins, Joop Bosch, Caroline Braet

2018 | hbo | Boek

Inleiding tot de gedragstherapie

Dit boek is al bijna vijftig jaar hét standaardwerk over achtergronden en praktijk van de gedragstherapie. 

Auteurs:
Dirk Hermans, Filip Raes, Dr. Hans Orlemans

2018 | Boek

Empathie

Het geheime wapen van psychiaters en psychotherapeuten

Zonder empathie geen goede therapeutische relatie.

Zonder goede alliantie tussen patiënt en therapeut geen optimaal behandelingsresultaat. Wonderlijk daarom dat in de meeste leerboeken een afzonderlijk hoofdstuk over empathie ontbreekt.
Het concept …

Redacteuren:
Greet Vanaerschot, Nelleke Nicolai, Marc Hebbrecht

2018 | Boek

Autismespectrumstoornis

Interdisciplinair basisboek

Uniek voor het Nederlands taalgebied: een standaardwerk autismespectrumstoornis [ASS].

· Het hele spectrum in beeld.

· Aandacht voor de verschillen tussen kinderen, tieners en volwassenen met ASS.

· De benadering is interdisciplinair: vanuit de …

Redacteuren:
Hilde Geurts, Bram Sizoo, Ilse Noens

2018 | Boek

Emotieregulatie als basis van het menselijk bestaan

De kunst van het evenwicht

Tegenover de comfortabele emoties van blijdschap en geluk staan nogal wat minder comfortabele emoties: afgunst, angst, jaloezie, schaamte, schuld, verdriet, walging, woede… Daar moet een mens maar mee zien te dealen.Emotieregulatie is echt een …

Auteur:
Nelleke J. Nicolai

2018 | Boek

Focus op familie

Bij behandeling van psychiatrische problematiek

Elke ernstige psychiatrische aandoening kost veel hoofdbrekens. Natuurlijk, in de meest letterlijke zin, bij de patiënt. Maar, liefst zo kort mogelijk nadien, ook bij de behandelaar. Maar om de aard en de impact van de situatie wérkelijk te …

Auteur:
Wiepke Cahn

2018 | Boek

Veiligheid in de GGZ

Leren van incidenten en calamiteiten

Patiëntveiligheid is de ondergrens van kwaliteit: het voorkómen van schade door het handelen van een zorgverlener. De vraag is: zijn patiënten bij hun ggz-hulpverleners in voldoende veilige handen?

Hoe meer ervaring een psychiater, psycholoog of …

Auteurs:
Alette Kleinsman, Nico Kaptein

2018 | Boek

Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz

De DSM-5 voorbij!

Kritiek op de DSM-5 is even gemakkelijk als noodzakelijk. De bijdrage van dit internationale classificatiesysteem aan het kapitalistische ‘spel’ tussen farmaceuten, psychiaters, verzekeraars en politici moet ter discussie gesteld worden. Door de …

Auteur:
dr. Jim van Os

2018 | Boek

Meer kwaliteit van leven

Integratieve, persoonsgerichte dementiezorg

Dit boek focust op de integratie van kennis om het optimaal functioneren van mensen met dementie te bevorderen, geheel in de geest van het Deltaplan Dementie.Kernpunt is steeds: om de kwaliteit van het leven te optimaliseren zijn erkenning van de …

Redacteuren:
Rose-Marie Dröes, Philip Scheltens, Jos Schols

2018 | Boek

Goede GGZ!

Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie

Dit boek gaat imponeren.

· Concreet over GGZ als optimaal effectieve hulpverleningsdiscipline.

· Concreet over een organisatie die echt toegesneden is op goede GGZ.

· Concreet over het beste gereedschap dat GGZ-hulpverleners ten dienste staat …

Auteurs:
Philippe Delespaul, Michael Milo, Frank Schalken, Wilma Boevink, Jim Os

2018 | Boek

Innovatief leerboek persoonlijke psychiatrie

Terug naar de essentie

Psychiatrie is een prachtvak. In 150 jaar is ook eindeloos veel kennis vergaard. En we hebben slimme structuren bedacht voor het optimaliseren van hulpverlening. Maar zijn we inmiddels niet verdwaald in onze goede bedoelingen? Zien we elk …

Redacteuren:
Maarten Bak, Patrick Domen, Jim van Os

2018 | hbo | Boek

Snel succes met ROM

Een leidraad voor professionals in de GGZ

Dit boek helpt professionals om Routine Outcome Monitoring (ROM) op een effectieve manier in te zetten. Het laat zien hoe je met behulp van ROM tot betere én kortere behandelingen komt, iets waar elke cliënt recht op heeft.


Auteurs:
Suzan Oudejans, Masha Spits

2017 | Boek

Leerboek Gezondheidsrecht

Dit boek geeft artsen en geneeskundestudenten duidelijkheid over juridische vraagstukken in de dagelijkse praktijk. Hoe is de relatie tussen arts en patiënt geregeld? Waarop komt het juridisch aan bij gedwongen opneming, levensbeëindiging of vermoedens van kindermishandeling?Redacteuren:
Prof. Dr. D.P. Engberts, Dr. L.E. Kalkman-Bogerd

2017 | hbo | Boek

Modified Interaction Guidance (MIG): interventie bij gedesorganiseerde gehechtheid en trauma

Dit boek geeft behandelaren werkend binnen het veld van Infant Mental Health en trauma inzicht in de videofeedbackmethode Modified Interaction Guidance (MIG). 

Auteurs:
Drs. Nelleke van der Boon, Hedwig van Bakel

2017 | Boek

Handleiding kortdurende schematherapie

Voor groepstherapie en individuele therapie

Dit boek biedt behandelaren een handleiding om schematherapie, een succesvolle en bewezen effectieve methode voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, toe te passen in kortdurende therapievarianten.


Auteurs:
Michiel van Vreeswijk, Jenny Broersen