Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit boek geeft therapeuten uitleg over de behandeling van jongeren met obesitas door cognitieve gedragstherapie. Het doel van de behandeling is een duurzaam gezonde leefstijl voor het hele gezin. Het protocol is geschreven als groepsbehandeling, maar kan ook individueel worden gebruikt. Het boek is bedoeld voor therapeuten, psychologen en psychiaters in en buiten de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Cognitieve gedragstherapie bij (LVB-)jongeren met obesitas (van 15 tot 23 jaar) bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de theoretische onderbouwing van de behandeling. Dit deel bevat wetenschappelijke inzichten en pragmatische aspecten van de diagnostiek en behandeling van obesitas bij jongeren. Het tweede deel bestaat uit een praktische handleiding voor de behandeling: achttien bijeenkomsten en vier boosterbijeenkomsten, die concreet worden uitgewerkt. Daarnaast worden vier ouderbijeenkomsten beschreven. In de behandeling staan cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en positieve psychologie centraal. Het boek bevat ook werkvormen voor psychomotorische therapie.

Bij de handleiding hoort het werkboek voor jongeren, Baas over obesitas. Hierin staan duidelijke uitleg, aantrekkelijke werkvormen en handige registratielijsten. Door het concrete werkboek en de opbouw van de bijeenkomsten, is het protocol ook geschikt voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Cognitieve gedragstherapie bij (LVB-)jongeren met obesitas is geschreven door Leonie van Ginkel, gezondheidszorgpsycholoog, cognitief gedragstherapeut en supervisor VGCt, en Sjoukje Adema, cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Obesitas

Samenvatting
Er is al veel geschreven over de toename van obesitas in de wereld. Wanneer we schoolfoto’s vergelijken van 30 jaar geleden met de schoolfoto’s van nu is een duidelijk verschil te zien in de lichaamsomvang van kinderen. We zien een toename van overgewicht en obesitas bij kinderen, jongeren en volwassenen in de afgelopen decennia (Mil en Struik 2015). Op verschillende manieren wordt binnen onze maatschappij gewerkt aan het verminderen van het aantal kinderen en jongeren met overgewicht.
Leonie van Ginkel, Sjoukje Adema

2. Licht Verstandelijke Beperking

Samenvatting
We zien vaak jongeren met obesitas, waarbij ook sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze jongeren hebben moeite met veel verbale uitleg, tekst en praten. Leren gaat door ervaren en herhalen, waarbij de omgeving een belangrijke rol heeft in het begeleiden van het leerproces en vasthouden ervan (Wit et al. 2012).
Leonie van Ginkel, Sjoukje Adema

3. Diagnostiek

Samenvatting
Om een goed beeld te krijgen van de achterliggende oorzaken en/of instandhoudende factoren van de obesitas is het belangrijk goede diagnostiek te doen.
Leonie van Ginkel, Sjoukje Adema

4. Uitgangspunten behandeling en belangrijke aspecten

Samenvatting
In de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Obesitas bij Volwassenen en Kinderen (Medisch Wetenschappelijke Raad van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 2008) wordt de gecombineerde leefstijlinterventie beschreven als behandeling van eerste keuze. Hierbij wordt gewerkt aan het verkrijgen van een nieuwe balans in energieverbruik en energie-inname. Naast aanpassingen in voeding en vergroten van de lichaamsactiviteit, worden ook psychologische interventies aangeboden, om de gedragsverandering te ondersteunen en bestendigen.
Leonie van Ginkel, Sjoukje Adema

5. Behandeling: Cognitieve gedragstherapie en Psychomotorische therapie

Samenvatting
Dit protocol is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. In H. 4 bespraken we dat de Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Obesitas bij Volwassenen en Kinderen (Medisch Wetenschappelijke Raad van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 2008) de gecombineerde leefstijlinterventie beschrijft als behandeling van eerste keuze. Naast hulp op het gebied van voeding en bewegen is psychologische behandeling nodig om gedragsverandering te behalen en te behouden. Deze psychologische behandeling bestaat in dit protocol met name uit cognitief gedragstherapeutische interventies.
Leonie van Ginkel, Sjoukje Adema

6. Opbouw protocol

Samenvatting
De groepsbehandeling is opgebouwd uit achttien wekelijkse bijeenkomsten, waarvan twee optioneel, met aansluitend vier boostersessies, eens per twee weken.
Leonie van Ginkel, Sjoukje Adema

Nawerk

Meer informatie