Skip to main content
main-content

Quintessens

Quintessens
26 Edities | 2004 - 2013

Alle boeken uit de serie Quintessens

2013 | wo | Boek

Leerboek medische ethiek

2011 | wo | Boek

Kwaliteit en veiligheid in patiëntenzorg

2011 | Boek

Microbiologie en infectieziekten

2010 | wo | Boek

Medische psychologie

Medische psychologie vormt een belangrijk aspect van de moderne geneeskunde. Bij gezond blijven, ziek worden, hulp zoeken bij klachten, diagnostische procedures, behandeling en nazorg (revalidatie) zijn niet alleen medische factoren van belang. Ook g

2010 | wo | Boek

Palliatieve zorg in de dagelijkse praktijk

2010 | Boek

Interne geneeskunde

Het boek gaat uit van een ziektekundige oriëntatie. Interne geneeskunde is immers in belangrijke mate gebaseerd op kennis van de pathofysiologie.

2010 | Boek

Epidemiologisch onderzoek

Opzet en interpretatie

2009 | wo | Boek

Immunologie

2009 | wo | Boek

Seksuologie

De seksuologie maakt grote ontwikkelingen door. De wetenschappelijke interdisciplinaire studie van seksualiteit heeft sinds het begin van deze eeuw veel nieuwe theoretische visies, behandelingen en onderzoeksdata opgeleverd. Daarnaast zijn de effecte

2009 | wo | Boek

Medische ethiek

Stamcelonderzoek, nanotechnologie: technologische vernieuwingen vormen vaak een aanleiding om opnieuw na te denken over moreel verantwoorde toepassingen binnen de gezondheidszorg. Ook ontwikkelingen in het maatschappelijk denken vragen om een ethisch

2009 | wo | Boek

Gezondheidsrecht

In de dagelijkse praktijk hebben artsen regelmatig te maken met verschillende juridische vraagstukken. Wat zijn de regels op het gebied van de relatie tussen arts en patiënt? Hoe juridisch te handelen bij gedwongen opname, levensbeëindiging of orgaan

2009 | wo | Boek

Praktische verloskunde

In het medische vakgebied neemt de verloskunde een unieke plaats in. De verloskundige zorgverlener behandelt immers niet alleen afwijkingen en ziekten, maar begeleidt ook een fysiologisch proces. Een belangrijke taak daarbij is ervoor te waken dat fy

2008 | wo | Boek

Medische fysiologie

Het vak fysiologie verschaft belangrijke basiskennis aan uiteenlopende medische beroepsgroepen. Omdat het vak zich razendsnel ontwikkelt, is het leerboek Medische fysiologie ingrijpend herzien en volledig up–to–date gemaakt. In deze tweede druk zijn

2008 | wo | Boek

Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie

casuïstiek uit de dagelijkse praktijk

Duizelig en slecht horen na een griepje. Die vervelende verstopte neus. Hangerig en vaak keelpijn. Studenten vinden het vaak niet eenvoudig om de in hun studie opgedane theoretische kennis te vertalen naar het oplossen van medische problemen in de

2008 | wo | Boek

Orthopedie

De afgelopen jaren heeft het leerboek Orthopedie in Nederland een centrale plaats verworven in het medische en paramedische onderwijs. Orthopedie is hiermee uitgegroeid tot het meest gebruikte leerboek van aandoeningen van het bewegingsapparaat, te w

2008 | hbo | Boek

Cardiologie

Het hart en de bloedvaten zijn de belangrijkste oorzaak van mortaliteit en morbiditeit in de westerse wereld. Wereldwijd worden dagelijks echter ook duizenden mensenlevens gered door bijvoorbeeld een katheterinterventie of chirurgische ingreep. Dit m

2007 | wo | Boek

Keel-neusoorheelkunde en hoofd-halschirurgie

Dit standaardwerk is de volledig herziene editie van het Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde, verschenen in 2003. Aan deze nieuwe editie werkten een veertigtal specialisten mee, afkomstig uit Nederland en Vlaanderen. De aangeboden leerstof is uitge

2007 | wo | Boek

Anesthesiologie

De anesthesiologie is een boeiend specialisme. Anesthesiologen zorgen en doseren, beheersen en regelen. De coördinatie van werkzaamheden op de operatiekamers, de dagbehandeling en de preoperatieve screening maken een steeds groter deel uit van de wer

2007 | Boek

Interne geneeskunde

Hét Nederlandstalige standaardwerk binnen de interne geneeskunde. Deze 13e druk is volledig geactualiseerd en voorzien van een extra hoofdstuk met veelvoorkomende klachten. Tevens is een nieuw hoofdstuk over genetica toegevoegd. Meer dan 40 internist

2007 | wo | Boek

Verloskunde en gynaecologie

casuïstiek uit de dagelijkse praktijk

Waarom word ik niet zwanger? Help, ik drijf mijn bed uit! De baby komt niet, past het wel? Studenten vinden het vaak niet eenvoudig om de in hun studie opgedane theoretische kennis te vertalen naar het oplossen van medische problemen in de praktijk.