Skip to main content
main-content
Top

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Micro-organismen, de mens en het ontstaan van infectieziekten: algemene principes

Samenvatting
Infectieziekten zijn te beschouwen als een aparte groep ziekten van de mens. Steeds gaat het om ziekten die het gevolg zijn van een interactie tussen de mens en een ander biologisch agens: een micro-organisme.
H.A. Verbrugh, A.C.M. Kroes, R.W. Sauerwein

2 Infecties van de bovenste luchtwegen

Samenvatting
Luchtweginfecties in het algemeen en infecties van de bovenste luchtwegen in het bijzonder komen wereldwijd zeer veel voor en zijn de voornaamste reden om een arts te consulteren.
M.D. de Jong, T.F.W. Wolfs

3 Infecties van de onderste luchtwegen en tuberculose

Samenvatting
Tot de onderste luchtwegen behoren alle onderdelen van de luchtwegen en longen onder de stembanden (trachea, bronchi en bronchioli).
A.I.M. Hoepelman, A. Verbon

4 Infecties van de urinewegen

Samenvatting
Na luchtweginfecties zijn urineweginfecties de meest voorkomende infecties. In de Nederlandse huisartsenpraktijk bedraagt de incidentie 30 tot 40 per 1000 personen per jaar.
A.I.M. Hoepelman, W. Gaastra, S.E. Geerlings

5 Infecties van het maag-darmkanaal

Samenvatting
Darminfecties worden veroorzaakt door bacteriën, virussen of parasieten. Diarree, misselijkheid met of zonder braken en buikpijn zijn de meest voorkomende klachten.
J.M. Prins, M. Koopmans

6 Infecties van de huid, fascie en spieren

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de infecties van de huid en het onderliggende weefsel behandeld. Huidinfecties komen veelvuldig voor.
M.L. van der Vusse, G.T. Spijker, J.E. Degener

7 Exanthemateuze infectieziekten en bof

Samenvatting
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van een aantal infectieziekten waarbij uitslag van de huid een van de belangrijkste symptomen is.
S.P.M. Geelen, R.S. van Binnendijk

8 Infecties van botten en gewrichten

Samenvatting
Infecties van het bot en beenmerg (osteomyelitis) en infecties van gewrichten (artritis) worden regelmatig gezien in de klinische praktijk.
R. Wagenmakers, J.E. Degener

9 Infecties van het centrale zenuwstelsel

Samenvatting
Infecties van het centrale zenuwstelsel (czs) zijn relatief zeldzaam maar vaak levensbedreigend.
J.M.D. Galama, M. van Deuren

10 Oculaire infecties

Samenvatting
Een rood oog is een veelvoorkomende klacht in de huisartsenpraktijk. Daar wordt ‘rood oog’ – inclusief roodheid ten gevolge van traumata – bij ongeveer 13 per 1000 patiënten per jaar als contactreden opgegeven.
B.S. Wensing, A. Rothova

11 Infecties van de lever

Samenvatting
De lever, het grootste orgaan in de buikholte, speelt een centrale rol in de stofwisseling van glucose, aminozuren en vetten. Het orgaan is daarnaast verantwoordelijk voor de productie van albumine en stollingsfactoren.
H.L. Zaaijer, R.A. de Man

12 Seksueel overdraagbare infecties

Samenvatting
Seksueel overdraagbare infecties (SOI) worden veelal overgebracht door slijmvlies-slijmvliescontact tussen twee personen. Naast genitaal seksueel verkeer, kunnen orale en anale seks dus ook seksueel overdraagbare pathogenen overbrengen.
A.K. van der Bij, H.J.C. de Vries

13 Lymfadenopathieën en hiv

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden infecties besproken die zich vooral afspelen in lymfoïde weefsels en meerdere orgaansystemen kunnen aantasten. Cellen van het immuunsysteem spelen een belangrijke rol in de pathogenese van deze vaak chronische infecties.
K. Brinkman, C.A.B. Boucher

14 Intravasale infecties en sepsis

Samenvatting
Infecties in het hart en de bloedbaan worden intravasale of endovasculaire infecties genoemd. De circulatie van bloed door het hart is essentieel voor de aanvoer van zuurstof en voedingstoffen naar weefsel en organen en voor de afvoer van afvalstoffen.
J.T.M. van der Meer, J.L. Nouwen

15 Prenatale en neonatale infecties

Samenvatting
Infecties van de foetus en de pasgeborene kunnen worden onderverdeeld in prenatale en neonatale infecties op grond van het moment van besmetting. Er zijn twee dominante ziektebeelden, namelijk congenitale infectie en neonatale sepsis.
A.C.T.M. Vossen, A. Fleer

16 Ziekenhuisinfecties

Samenvatting
Bij ongeveer 5% van de patiënten die in een ziekenhuis worden opgenomen, ontwikkelt zich tijdens dit verblijf een infectie.
C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, A. Voss

17 Infecties bij patiënten met gestoorde afweer

Samenvatting
De eerste verdedigingslinie, gevormd door het intacte oppervlak van huid en slijmvliezen, is van eminent belang voor de afweer tegen micro-organismen (tabel 17.1).
J.W.M. van der Meer, P.E. Verweij

18 Zoönosen

Samenvatting
Een zoönose is een ziekte die van dier op mens kan overgaan of andersom. Mensen komen op diverse manieren in contact met dieren.
L.M. Kortbeek, P.J. de Vries, M. Langelaar

19 Import- en reizigersziekten

Samenvatting
Import- en reizigersziekten zijn ziekten die zich specifiek voordoen bij reizigers of allochtonen en die in Nederland niet (meer) endemisch zijn.
R.W. Sauerwein, L.G. Visser

Nawerk

Meer informatie