Skip to main content
Top

2009 | wo | Boek

Praktische verloskunde

Auteurs: Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Quintessens

insite
ZOEKEN

Over dit boek

In het medische vakgebied neemt de verloskunde een unieke plaats in. De verloskundige zorgverlener behandelt immers niet alleen afwijkingen en ziekten, maar begeleidt ook een fysiologisch proces. Een belangrijke taak daarbij is ervoor te waken dat fysiologische grenswaarden in het zwangerschapsproces worden overschreden. Een groot deel van dit boek is dan ook gewijd aan fysiologie.Praktische verloskunde besteedt verder ruimschoots aandacht aan risicobeoordeling, begeleiding van een normale zwangerschap en een normale bevalling thuis, borstvoeding en anticonceptie post partum. Ook kleine en grote problemen van de pasgeborene, direct post partum in de eerste levensweek, komen aan de orde. Het boek biedt verder een beknopte bespreking van de huidige inzichten in de obstetrische pathologie. Daarbij gaat het in op de wijze waarop verloskundige en huisarts complicaties tijdig kunnen herkennen en kunnen trachten deze te voorkomen. Deze twaalfde druk besteedt daarnaast bijzondere aandacht aan actuele onderwerpen als prenatale screening van congenitale afwijkingen bij de foetus en pijnstilling bij de baring. Ook is er een hoofdstuk toegevoegd over preconceptionele advisering.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Maatschappelijke aspecten van de verloskunde
Samenvatting
Het doel van de verloskundige zorg is over de hele wereld hetzelfde: de geboorte van een gezond kind uit een gezonde moeder. De omstandigheden waaronder dit proces zich voltrekt, variëren echter aanzienlijk in verschillende delen van de wereld.
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
2 Preconceptionele zorg
Samenvatting
De belangrijkste determinanten van perinatale mortaliteit en morbiditeit zijn aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte en foetale groeivertraging. Opvallend is dat de daling van bijvoorbeeld de perinatale mortaliteit de laatste jaren stagneert.
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
3 De normale zwangerschap
Samenvatting
Een meisje zal op de leeftijd van ongeveer 13 jaar voor het eerst gaan menstrueren en spontaan bloedverlies uit de uterus hebben. De leeftijd waarop de maandelijks terugkerende bloeding begint, noemen we menarche.
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
4 Prenatale zorg
Samenvatting
De verloskundige organisatie in Nederland is gebaseerd op selectie van zwangeren tijdens de prenatale zorg in een groep met een laag en een groep met een hoog risico op complicaties tijdens zwangerschap, baring en kraamperiode. Deze selectie wordt verricht door de hulpverlener in de eerste lijn.
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
5 De normale baring
Samenvatting
Het baringskanaal heeft een naar voren gebogen vorm. Ter hoogte van de bekkeningang is de bekkenas iets dorsaal gericht. In de bekkenholte loopt de as parallel met de lengteas van de zwangere.
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
6 De normale kraamperiode
Samenvatting
Na de bevalling staat de fundus uteri even onder de navel. Mede door de snelle daling van de concentraties van oestrogenen en progesteron in het bloed involueert de uterus zeer snel.
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
7 Meervoudige zwangerschap
Samenvatting
Van meet af aan is een meervoudige zwangerschap een hoogrisicozwangerschap. De perinatale sterfte (paragraaf 1.6.3) is driemaal zo hoog als bij een eenlingzwangerschap.
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
8 Afwijkingen van de zwangerschap en aandoeningen die door de zwangerschap worden veroorzaakt
Samenvatting
De gemiddelde zwangerschapsduur bij de mens, berekend vanaf de eerste dag van de laatste (regelmatige) menstruatie (abortus niet meegerekend), bedraagt ongeveer 280 dagen (40 weken).
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
9 Ziekten en afwijkingen die de zwangerschap compliceren
Samenvatting
Omdat tijdens de zwangerschap het plasmavolume sterker toeneemt dan het erytrocytenvolume, dalen al vroeg in de zwangerschap het hemoglobinegehalte en de hematocrietwaarde; de zogenoemde fysiologische hemodilutie (paragraaf 3.8.8).
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
10 Pathologie bij de baring
Samenvatting
Niet vorderende ontsluiting wordt gedefinieerd als het stagneren van de ontsluiting gedurende vier uur in de actieve fase. Men kan in die fase een vordering van de ontsluiting verwachten van 1 cm per 1-2 uur (paragraaf 5.4.1), maar er is een grote individuele variatie.
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
11 Pathologie in de kraamperiode
Samenvatting
In de kraamperiode zijn de omstandigheden gunstig voor het ontstaan van infecties van de geslachtsorganen. Door de lochia en het ontbreken van de natuurlijke flora, onder andere van Lactobacillus acidophilus is de zuurgraad in de vagina verminderd.
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
12 Bijlagen
Samenvatting
De auteurs hebben ervoor gekozen de geboortegewichtcurven van de PRN op te nemen. Deze curven zijn in 2007 ontwikkeld.
Marianne Prins, Jos van Roosmalen, Sicco Scherjon, Yvonne Smit
Nawerk
Meer informatie
Titel
Praktische verloskunde
Auteurs
Marianne Prins
Jos van Roosmalen
Sicco Scherjon
Yvonne Smit
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8144-9
Print ISBN
978-90-313-6145-8
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8144-9

Gerelateerde informatie