Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

De seksuologie maakt grote ontwikkelingen door. De wetenschappelijke interdisciplinaire studie van seksualiteit heeft sinds het begin van deze eeuw veel nieuwe theoretische visies, behandelingen en onderzoeksdata opgeleverd. Daarnaast zijn de effecten van de toegenomen medicalisering op de seksuologische hulpverlening groot.Seksuologie is een grondige academische inleiding tot de interdisciplinaire seksuologie. De actuele stand van zaken binnen het vakgebied wordt overzichtelijk en kritisch weergegeven. Het boek is een weerslag van de recente ontwikkelingen, bevindingen en visies zoals die internationaal binnen de verschillende seksuologische velden leven. Het boek is opgebouwd uit zes modules: seksuologie, seksualiteit, voorlichting en preventie, hulpverlening bij seksuele disfuncties, specifieke groepen en bijzondere aandachtsvelden. Aan de hand van leerdoelen en literatuurverwijzingen wordt de seksuologie in al haar facetten in kaart gebracht.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Module 1 Seksuologie

Voorwerk

1. Seksuologie: een inleidend overzicht

Samenvatting
Seksualiteit is voor veel, zo niet de meeste mensen een belangrijk thema in hun leven. Seksualiteit kan hen plezier of ellende bezorgen en gaat gepaard met toestemming of afkeuring van henzelf of anderen.
L. Gijs, W.L. Gianotten, I. Vanwesenbeeck, P.T.M. Weijenborg

2. De geschiedenis van de seksuologie: een kennismaking

Samenvatting
In de westerse wereld ontstond omstreeks 1900 een grote belangstelling voor seksualiteit en de wetenschappelijke bestudering daarvan (zie voor een overzicht: Bullough1)
Luk Gijs, Koos Slob

3. Wetenschappelijk onderzoek naar seksualiteit

Samenvatting
De eerste pogingen om menselijke seksualiteit te bestuderen met methoden die enigszins vergelijkbaar zijn met wat nu gebruikelijk is dateren uit de negentiende eeuw; parallel aan de wetenschappelijke professionalisering van de medische wetenschap en het op de achtergrond raken van de rol van religie.
Jacques van Lankveld, Ellen Laan

Module 2 Seksualiteit

Voorwerk

4. Biologie van de seksualiteit; endocrinologische, anatomische en fysiologische aspecten

Samenvatting
In 2004 schreven we in de eerste editie van dit boek dat de medisch-biologische belangstelling voor menselijke seksualiteit sterk was toegenomen sinds het begin van de jaren 1980. Een ontwikkeling die nog sterk aan kracht won toen in 1997 de eerste erectiebevorderende pil op de markt kwam.
Rob Stoeckart, Dick Swaab, Luk Gijs, Pim de Ronde, Koos Slob

5. Psychologische benaderingen van seksualiteit

Samenvatting
Er zijn vele verschillende psychologische benaderingen van seksualiteit. Ze richten zich alle op het gedrag van individuen en trachten de volgende vragen te beantwoorden:
Luk Gijs, Ellen Laan, Stephanie Both

6. De seksuele levensloop

Samenvatting
In dit hoofdstuk beschrijven we seksuele ontwikkeling vanuit een (contextueel) levensloopperspectief.
Hanneke de Graaf, Albert Neeleman, Stans de Haas

7. Seksuele diversiteit

Samenvatting
Seksualiteit kent vele sterk universele aspecten, waaronder bijvoorbeeld de fysiologische geslachtskenmerken van vrouwen en mannen en het menselijk vermogen tot orgasme en zwangerschap.
Ine Vanwesenbeeck

8. Seks en commercie

Samenvatting
Seks en commercie gaan hand in hand. De seksuele praktijk genereert een vraag naar allerlei producten en diensten die, bijvoorbeeld, ongewenste gevolgen van seks helpen voorkómen, lust helpen opwekken, seksuele prestaties helpen verbeteren of seksuele behoeften helpen bevredigen.
Ine Vanwesenbeeck

Module 3 Preventie van seksuele risico’s

Voorwerk

9. Voorlichting en preventie

Samenvatting
Het bevorderen van seksuele gezondheid vereist meestal dat mensen een bepaalde leefwijze aannemen en bepaald gedrag veranderen.
Herman Schaalma, Jo Reinders, Gerjo Kok

10. De preventie van ongewenste zwangerschap: randvoorwaarden voor effectief anticonceptiegebruik

Samenvatting
Onder anticonceptie worden al die middelen en methoden verstaan waarmee bevruchting van een eicel of innesteling van een bevruchte eicel kan worden voorkomen. Het doel van anticonceptie is echter niet alleen het voorkomen van zwangerschap.
Rik van Lunsen, Cecile Wijsen

11. Preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv

Samenvatting
Seksualiteit speelt een belangrijke rol in het leven en de relaties van de meeste mensen, maar is zelden in de geschiedenis zorgeloos geweest.
John de Wit, Charles Picavet

12. Primaire preventie van seksueel geweld

Samenvatting
Seksueel geweld komt in alle culturen en samenlevingen voor en kent vele en steeds nieuwe verschijningsvormen en begrippen om deze te beschrijven.
Mechtild Höing, Nico van Oosten

Module 4 Hulpverlening bij seksuele disfuncties

Voorwerk

13. De seksuologische hulpverleningsrelatie

Samenvatting
De seksuologische hulpverlening kent vele gezichten.
Jan Wouda, Harry van de Wiel, Luk Gijs

14. Diagnostiek en interventies

Samenvatting
In de afgelopen decennia is het onderzoek naar het vóórkomen van seksuele problematiek enorm toegenomen.
Rik van Lunsen, Philomeen Weijenborg, Jos Vroege, Wim Meinhardt

15. Seksuele disfuncties bij vrouwen

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende seksuele problemen en stoornissen van vrouwen besproken, waarbij de beschrijving van de problemen gebaseerd is op de indeling volgens de DSM-IV-TR.
Moniek ter Kuile, Stephanie Both, Greta Bolle, Philomeen Weijenborg

16. Seksuele disfuncties bij mannen

Samenvatting
Het terrein van de mannelijke seksuele disfuncties werd het laatste decennium gekenmerkt door snelle en zeer ingrijpende veranderingen in diagnostische en therapeutische mogelijkheden op medisch terrein
Jacques van Lankveld, Bert-Jan de Boer, Eric Meuleman

Module 5 Specifieke groepen

Voorwerk

17. Genderproblemen

Samenvatting
Genderproblemen verwijzen naar moeilijkheden die personen kunnen ervaren ten gevolge van een discrepantie tussen hun biologische geslacht en genderidentiteit.
Griet de Cuypere, Peggy Cohen-Kettenis, Guy T’Sjoen

18. Seksueel geweld: gevolgen en behandeling

Samenvatting
In de laatste dertig jaar hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in het denken over seksueel geweld en in onderzoek en hulpverlening op dit gebied.
Willy van Berlo, Trudy Mooren

19. Plegers van seksueel geweld

Samenvatting
Zedenmisdrijven schokken de samenleving meer dan andere misdrijven, omdat de persoonlijke vrijheid en de lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers – meestal vrouwen en kinderen – worden geschonden, soms met traumatische gevolgen (zie hoofdstuk 18)
Wineke Smid, Daan van Beek, Dirk De Doncker

20. Parafilieën en aanverwante stoornissen

Samenvatting
Zoals in de klinische praktijk is vast te stellen, ervaren en gedragen mensen zich seksueel niet op dezelfde manier (zie Box 20.1).
Luk Gijs, Jos Vroege, Louis Gooren

Module 6 Bijzondere aandachtsvelden

Voorwerk

21. Ziekte, handicap en medische interventies

Samenvatting
Seksualiteit en ziekte of handicap – gevoelsmatig is hier sprake van een tegenstelling.
Willibrord Weijmar Schultz, Luca Incrocci, Philomeen Weijenborg, Harry van de Wiel, Woet Gianotten

22. Seksuologie en psychiatrie

Samenvatting
Er is veel overlap tussen de vakgebieden psychiatrie en seksuologie.
Greta Bolle, Trudy Griffioen, Rikus Knegtering

23. Seksualiteit en verstandelijke beperking

Samenvatting
In de wetenschappelijke literatuur bestaat tegenwoordig relatieve overeenstemming over het feit dat volwassenen met een verstandelijke beperking daadwerkelijk seksuele verlangens en verwachtingen hebben rond seksualiteit; verwachtingen waaraan men tegemoet wil komen binnen de grenzen van iemands beperkingen.
Laurent Servais

24. Seksualiteit, fertiliteit en infertiliteit

Samenvatting
Van oudsher is het seksuele leven van de mens sterk beïnvloed geweest door de relatie met vruchtbaarheid.
Woet Gianotten, Anne Brewaeys

25. Drugs, genotmiddelen en seksualiteit

Samenvatting
Onder drugs en genotmiddelen verstaan we hier verslavende middelen en/of psychoactieve middelen die niet gebruikt worden om ziekte te bestrijden.
Woet L. Gianotten

Nawerk

Meer informatie