Skip to main content
main-content

Quintessens

Quintessens
26 Edities | 2004 - 2013

Alle boeken uit de serie Quintessens

2006 | Boek

Medische psychologie

In de moderne geneeskunde is het inzicht steeds belangrijker geworden dat gezond blijven, ziek worden, chronisch ziek zijn en al dan niet weer beter worden niet uitsluitend worden bepaald door (bio)medische factoren. Ook gedrag speelt hierbij een rol

2005 | Boek

Praktische radiologie

Beeldvorming speelt een centrale rol in het diagnostische proces. De radioloog adviseert over de juiste techniek, interpreteert de beelden en voorziet deze van betrouwbaar commentaar. Praktische radiologie geeft aan de hand van casus treffende voorbe

2005 | Boek

Chirurgie

2005 | Boek

Praktische gynaecologie

2004 | wo | Boek

Praktische neurologie

Van symptoom naar diagnose

Praktische neurologie beschrijft de neurologie vanuit het praktische probleem van de patiënt. Bij het vermoeden van een neurologische aandoening is het met een strategische anamnese en gericht lichamelijk onderzoek veelal goed mogelijk een beslissing te nemen over al dan niet behandelen of doorverwijzen.

2004 | wo | Boek

Neurologie

Structuur, functie en dysfunctie van het zenuwstelsel

Het doel van dit studieboek is om kennis en inzicht te verschaffen in de structuur, functies en dysfuncties van het zenuwstelsel. Er is gekozen voor een integratie van de neuroanatomische en neurofysiologische basiskennis met de klinisch neurologisch