Skip to main content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 1/2014
Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

Uitgave 1/2014

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (10 Artikelen)

01-01-2014

Editorial
Alice Brooks, Annette van den Elzen

01-01-2014

Detectie van submicroscopische chromosomale afwijkingen door middel van array-diagnostiek
De meerwaarde en de valkuilen in de prenatale en postnatale diagnostiek
P.J.G. Zwijnenburg, P. Lakeman, R. Pfundt, J.S. Klein Wassink-Ruiter, W.S. Kerstjens-Frederikse, C.M.A. van Ravenswaaij-Arts

01-01-2014

Reikwijdte en betekenis van ciliopathieën in de pediatrische praktijk
N.V.A.M. Knoers, H. Heleen

01-01-2014

Genetische oorzaken van kleine lengte
Sarina G. Kant, Marie-José Walenkamp

01-01-2014

Exoom-sequencing in de diagnostiek van ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking
M.H. Willemsen, T. Kleefstra, H.G. Yntema

01-01-2014

Next-generation sequencing: heeft de volgende generatie nog recht op een open toekomst?
M.C. de Vries, A.L. Bredenoord

01-01-2014

Een syndroomdiagnose en dan?
G.C.B. Bindels-de Heus, A.P.M. van den Elzen, A.S. Brooks

01-01-2014 | journal club

De klinische toepassing van whole-exome sequencing voor het diagnosticeren van mendeliaanse stoornissen
Clinical whole-exome sequencing for the diagnosis of mendelian disorders

01-01-2014 | Journal club

Bij prematuur geboren kinderen bij gebruik NIPPV versus CPAP geen gunstig effect op incidentie BPD, (her)intubatie of overlijden aangetoond
A trial comparing noninvasive ventilation strategies in preterm infants

01-01-2014

boekbespreking
Marjoleine Jacobs

Recente publicaties