Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 5/2014

Uitgave 5/2014

Inhoudsopgave ( 9 Artikelen )

01-10-2014 | Uitgave 5/2014

Patiëntveiligheid in de kindergeneeskunde

Van pril begin tot bloeiend onderdeel van ons vak?
Dr. Cynthia van der Starre, Prof.dr. Dick Tibboel

01-10-2014 | Uitgave 5/2014

Patiëntveiligheid in de algemene praktijk

Mw. drs. C.W. Bilijam

01-10-2014 | Uitgave 5/2014

Patiëntveiligheid op de neonatale intensive-care-unit

Een terugblik op de NEOSAFE-studie
Dr. C. Snijders

01-10-2014 | Uitgave 5/2014

Medicatieveiligheid bij kinderen

Dr. I.H. van der Sijs, Dr. T.W. de Vries

01-10-2014 | Uitgave 5/2014

Simulatietraining: nut en noodzaak van patiëntveiligheidsmanagement

A. van den Bos-Boon, R.J. Houmes, S.J. Gischler

01-10-2014 | Uitgave 5/2014

Crew resource management en patiënt-veiligheidscultuur in de kindergeneeskunde

Dhr. drs. M.H.T.M. Haerkens, Dhr. dr. J. Lemson, Mw. dr. C. van der Starre, Dhr. dr. M. Daniëls

01-10-2014 | Uitgave 5/2014

Patiëntveiligheid vanuit de patiënt

Perspectief van ouders
Dr. J.M. Latour, Dr. M. van Dijk

01-10-2014 | Uitgave 5/2014

Toezicht op veilige zorg, ook voor kinderen

Y. van der Tuijn, dr. L. den Ouden

01-10-2014 | journal club | Uitgave 5/2014

RSV-tests bij zuigelingen met bronchiolitis overbodig?

Frequency of apnea and respiratory viruses in infants with bronchiolitis
Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties