Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde 4/2014

Uitgave 4/2014

Inhoudsopgave ( 8 Artikelen )

01-08-2014 | artikel | Uitgave 4/2014

Nierfunctie bij kinderen

Meten, schatten, nieuwe markers of toch creatinine?
Mw. drs. Hester N. Blufpand, dhr. prof.dr. Gertjan J.L. Kaspers, dhr. dr. Arend Bökenkamp

01-08-2014 | casuïstische mededelingen | Uitgave 4/2014

Allogene stamceltransplantatie bij Glanzmann-trombasthenie

Dhr. Alexander C. Leeksma Bsc, Dhr. dr. Rienk Y.J. Tamminga, dhr. dr. Frans J. Smiers

01-08-2014 | Uitgave 4/2014

Chronische abdominale pijn bij een adolescent

Soms is het niet de inhoud die telt
Mw. dr. Lien Lepere, dhr. Prof.dr. Jaan Toelen

01-08-2014 | korte casus | Uitgave 4/2014

Vitiligo en alopecia areata voorafgaand aan diagnose ziekte van Crohn

Dhr. drs. Steven P. Froeling, Mw. drs. Margot R. Ernst-Kruis, Mw. drs. Cathelijne van der Feen

01-08-2014 | journal club | Uitgave 4/2014

Vroege herkenning van een prenataal gecompromitteerd cardiocirculatoir systeem in neonaten met een te laag geboortegewicht

Detection of prenatal cardiocirculatory compromise in small for gestational age infants
Bohn Stafleu van Loghum

01-08-2014 | Uitgave 4/2014

Orale dextrose-gel is effectief in de behandeling van neonatale hypoglykemie

Dextrose gel for neonatal hypoglycaemia (the Sugar Babies Study): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial
Bohn Stafleu van Loghum

01-08-2014 | Uitgave 4/2014

Verbetering van de overdracht is sleutel tot preventie van medische fouten

Rates of medical errors and preventable adverse events among hospitalized children following implementation of a resident handoff bundle
Bohn Stafleu van Loghum

01-08-2014 | Uitgave 4/2014

Helmtherapie bij kinderen met positionele schedelvervorming

Helmet therapy in infants with positional skull deformation: randomised controlled trial
Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties