Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid 4/2017

Uitgave 4/2017

Inhoudsopgave ( 8 Artikelen )

02-11-2017 | Uitgave 4/2017

Evaluatie van de Jeugdwet

Dr. Bert C. Bröcking

02-11-2017 | Uitgave 4/2017

De revival van het jongerenwerk in antwoord op radicalisering

Leen Verbeek

10-11-2017 | Uitgave 4/2017

Kantelende sturing in de jeugdhulp?

Dr. Marsha S. de Vries, Dr. ir. Ronald H. J. Wolbink

02-11-2017 | Uitgave 4/2017

Bijdrage jongerenwerk aan transformatie

Dr. Judith Metz

14-11-2017 | Uitgave 4/2017

Traject Op Maat in ’s-Hertogenbosch

‘Aandacht werkt!’
Tom Peer

02-11-2017 | Estafettestokje | Uitgave 4/2017

Die kind. Sonder ’n pas

Drs. José Rijnen

02-11-2017 | Uitgave 4/2017

De actuele noodzaak van effectmeting in het jongerenwerk

Drs. Jaap Noorda, Annelieke van Dijk MSc

14-11-2017 | Uitgave 4/2017

Kern en meerwaarde van Informatie & Advies in het jongerenwerk

Dr. Willeke Manders, Dr. Judith Metz

Recente publicaties