Skip to main content
Top

wo | Tijdschrift

Jeugdbeleid 4/2017
Jeugdbeleid

Uitgave 4/2017

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (8 Artikelen)

02-11-2017

Evaluatie van de Jeugdwet
Bert C. Bröcking

02-11-2017

De revival van het jongerenwerk in antwoord op radicalisering
Leen Verbeek

10-11-2017

Kantelende sturing in de jeugdhulp?
Marsha S. de Vries, Ronald H. J. Wolbink

02-11-2017

Bijdrage jongerenwerk aan transformatie
Judith Metz

14-11-2017

Traject Op Maat in ’s-Hertogenbosch
‘Aandacht werkt!’
Tom Peer

02-11-2017 | Estafettestokje

Die kind. Sonder ’n pas
José Rijnen

02-11-2017

De actuele noodzaak van effectmeting in het jongerenwerk
Jaap Noorda, Annelieke van Dijk

14-11-2017

Kern en meerwaarde van Informatie & Advies in het jongerenwerk
Willeke Manders, Judith Metz

Recente publicaties