Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

10-11-2017

Kantelende sturing in de jeugdhulp?

Auteurs: Dr. Marsha S. de Vries, Dr. ir. Ronald H. J. Wolbink

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2015 zijn er grote veranderingen doorgevoerd in de hulpverlening aan jeugdigen en hun gezinnen. Als gevolg hiervan hebben gemeenten een grotere bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid gekregen in het jeugddomein. Ook is er gekozen voor een transformatie in de aanpak van de problemen. Er wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’ en er moet een verschuiving plaatsvinden van de dure specialistische hulpverlening naar de preventieve en vrij toegankelijke zorg. Dit vraagt veel van professionals en managers. Zij zullen samen vorm moeten geven aan de (zelf)sturing in de jeugdhulp, zodat de transitie en de transformatie succesvol worden.
Door onderzoekers van het lectoraat Jeugd van Hogeschool Windesheim zijn gesprekken gevoerd met dertien eerstelijnsmanagers en met vijf bestuurders van organisaties in het jeugdhulpdomein. Deze verkenning laat zien dat managers hier op dit moment elk op hun eigen manier mee worstelen met als mogelijk gevolg dat de beoogde transformatie in onvoldoende mate verwezenlijkt kan worden.
In dit artikel worden de resultaten van deze verkenning belicht en gethematiseerd als een botsing van de marktlogica, de bureaucratische logica en de professionele logica, een onderscheid dat door Freidson werd gemaakt en ook door Tonkens wordt gebruikt. Het krachtenveld tussen de drie logica’s wordt in de bestuurskundige literatuur belicht onder de noemer ‘hybride organisatie’. Het artikel wordt afgesloten met de conclusie dat er vervolgonderzoek nodig is om tussen de drie logica’s een werkbare balans te vinden, niet een abstract geformuleerde balans, maar een balans die zichtbaar wordt in een wijze van vormgeving van (zelf)sturing in de jeugdzorg.
Literatuur
go back to reference Alkemade, E. (2014). Leiderschap en management in moderne organisaties. Delft: Eburon. Alkemade, E. (2014). Leiderschap en management in moderne organisaties. Delft: Eburon.
go back to reference Baecke, J., Boer, R. D., Bremmer, P., Duenk, M., Kroon, D., & Loeffen, M. (2009). Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg: Eindrapport. Amersfoort: BMC. Baecke, J., Boer, R. D., Bremmer, P., Duenk, M., Kroon, D., & Loeffen, M. (2009). Evaluatieonderzoek Wet op de jeugdzorg: Eindrapport. Amersfoort: BMC.
go back to reference Brandsen, T., & Karré, P. M. (2010). Hybride organisaties: Een overzicht van het onderzoek in de Nederlandse bestuurskunde. Bestuurswetenschappen, 2, 71–85. Brandsen, T., & Karré, P. M. (2010). Hybride organisaties: Een overzicht van het onderzoek in de Nederlandse bestuurskunde. Bestuurswetenschappen, 2, 71–85.
go back to reference Clarijs, R. (2017). Handboek Jeugdbeleid en Jeugdhulp. Amsterdam: SWP. Clarijs, R. (2017). Handboek Jeugdbeleid en Jeugdhulp. Amsterdam: SWP.
go back to reference Freidson, E. (2001). Professionalism: the third logic. On the Practise of knowledge. Chicago: University of Chicago Press. Freidson, E. (2001). Professionalism: the third logic. On the Practise of knowledge. Chicago: University of Chicago Press.
go back to reference Hart, W., & Buiting, M. (2012). Verdraaide organisaties: Terug naar de bedoeling. Deventer: Kluwer. Hart, W., & Buiting, M. (2012). Verdraaide organisaties: Terug naar de bedoeling. Deventer: Kluwer.
go back to reference Hoek, H. (2007). Governance van de gezondheidszorg. M&O, 2, 108–124. Hoek, H. (2007). Governance van de gezondheidszorg. M&O, 2, 108–124.
go back to reference Houten, D. van (2008). Professionalisering: een verkenning. In G. Jacobs, et al. (red.), Goed werk: Verkenningen van normatieve professionalisering. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Houten, D. van (2008). Professionalisering: een verkenning. In G. Jacobs, et al. (red.), Goed werk: Verkenningen van normatieve professionalisering. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
go back to reference Jacobs, G. (2008). De professional in de knel? In G. Jacobs, et al. (red.), Goed werk: Verkenningen van normatieve professionalisering. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Jacobs, G. (2008). De professional in de knel? In G. Jacobs, et al. (red.), Goed werk: Verkenningen van normatieve professionalisering. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
go back to reference Jung, D. I., Chow, C., & Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: hypotheses and some preliminary findings. The Leadership Quarterly, 14(4), 525–544.CrossRef Jung, D. I., Chow, C., & Wu, A. (2003). The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: hypotheses and some preliminary findings. The Leadership Quarterly, 14(4), 525–544.CrossRef
go back to reference Keuning, D., & Eppink, D. J. (2012). Management & Organisatie. Groningen: Noordhoff. Keuning, D., & Eppink, D. J. (2012). Management & Organisatie. Groningen: Noordhoff.
go back to reference Leeuwen, N. van, & Postra, L. (2015). Krachtig kantelen in zorg & welzijn. Amsterdam: Boom. Leeuwen, N. van, & Postra, L. (2015). Krachtig kantelen in zorg & welzijn. Amsterdam: Boom.
go back to reference Mastenbroek, W. (2004). Verandermanagement. Heemstede: Holland Business Publications. Mastenbroek, W. (2004). Verandermanagement. Heemstede: Holland Business Publications.
go back to reference Samenwerkend Toezicht Jeugd (2015). Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. Utrecht: Casuïstiek Groningen. Samenwerkend Toezicht Jeugd (2015). Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. Utrecht: Casuïstiek Groningen.
go back to reference Tonkens, E. H. (2008). Mondige burgers, getemde professionals: Marktwerking en professionaliteit in de publieke sector. Amsterdam: Van Gennep. Tonkens, E. H. (2008). Mondige burgers, getemde professionals: Marktwerking en professionaliteit in de publieke sector. Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Vries, M. S. de, & Wolters-Ravoo, J. (2016). Resultaatfinanciering in de jeugdhulp: van praktische uitdagingen naar concrete uitgangspunten. Jeugdbeleid, 10, 213–220.CrossRef Vries, M. S. de, & Wolters-Ravoo, J. (2016). Resultaatfinanciering in de jeugdhulp: van praktische uitdagingen naar concrete uitgangspunten. Jeugdbeleid, 10, 213–220.CrossRef
Metagegevens
Titel
Kantelende sturing in de jeugdhulp?
Auteurs
Dr. Marsha S. de Vries
Dr. ir. Ronald H. J. Wolbink
Publicatiedatum
10-11-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2017
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-017-0163-9

Andere artikelen Uitgave 4/2017

Jeugdbeleid 4/2017 Naar de uitgave