Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

10-11-2017 | Uitgave 4/2017

Jeugdbeleid 4/2017

Kantelende sturing in de jeugdhulp?

Tijdschrift:
Jeugdbeleid > Uitgave 4/2017
Auteurs:
Dr. Marsha S. de Vries, Dr. ir. Ronald H. J. Wolbink

Samenvatting

Vanaf 1 januari 2015 zijn er grote veranderingen doorgevoerd in de hulpverlening aan jeugdigen en hun gezinnen. Als gevolg hiervan hebben gemeenten een grotere bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid gekregen in het jeugddomein. Ook is er gekozen voor een transformatie in de aanpak van de problemen. Er wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’ en er moet een verschuiving plaatsvinden van de dure specialistische hulpverlening naar de preventieve en vrij toegankelijke zorg. Dit vraagt veel van professionals en managers. Zij zullen samen vorm moeten geven aan de (zelf)sturing in de jeugdhulp, zodat de transitie en de transformatie succesvol worden.
Door onderzoekers van het lectoraat Jeugd van Hogeschool Windesheim zijn gesprekken gevoerd met dertien eerstelijnsmanagers en met vijf bestuurders van organisaties in het jeugdhulpdomein. Deze verkenning laat zien dat managers hier op dit moment elk op hun eigen manier mee worstelen met als mogelijk gevolg dat de beoogde transformatie in onvoldoende mate verwezenlijkt kan worden.
In dit artikel worden de resultaten van deze verkenning belicht en gethematiseerd als een botsing van de marktlogica, de bureaucratische logica en de professionele logica, een onderscheid dat door Freidson werd gemaakt en ook door Tonkens wordt gebruikt. Het krachtenveld tussen de drie logica’s wordt in de bestuurskundige literatuur belicht onder de noemer ‘hybride organisatie’. Het artikel wordt afgesloten met de conclusie dat er vervolgonderzoek nodig is om tussen de drie logica’s een werkbare balans te vinden, niet een abstract geformuleerde balans, maar een balans die zichtbaar wordt in een wijze van vormgeving van (zelf)sturing in de jeugdzorg.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 4/2017

Jeugdbeleid 4/2017 Naar de uitgave