Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

02-11-2017

Evaluatie van de Jeugdwet

Auteur: Dr. Bert C. Bröcking

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De Jeugdwet is voorlopig de laatste in een reeks wetten waarvan de eerste twee zijn: de Wet op de jeugdhulpverlening (1989) en de Wet op de jeugdzorg (2005). De gemiddelde levensduur van wetten op het terrein van de jeugdhulp was 8,2 jaar. Dat is kort.
Momenteel zijn cliënten, gemeenten en hulpverleners nog bezig de gevolgen van de invoering van de Jeugdwet in 2015 te verwerken. Toch is er sinds 1 oktober 2016 alweer een evaluatie gaande waarvan de uiteindelijke resultaten in 2018 bekend zullen worden gemaakt en die vermoedelijk niet zonder gevolgen zal blijven. De vraag is of dit niet te veel van het goede is.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in vijf deelstudies. Een van de studies betreft het wettelijke instrumentarium. Over dit instrumentarium gaat dit artikel.
Dit artikel bevat het voorstel om een deel van de oorzaken van de korte levensduur van wetten op het terrein van de jeugdhulp weg te nemen door inhoudelijke doelen uit de Jeugdwet te halen. De wetenschappelijke basis is omstreden en/of de condities waaronder zij werken zijn onvoldoende gespecificeerd. Ook biedt de wet geen ruimte om zonder tijdrovende aanpassingen in te spelen op veranderde maatschappelijke omstandigheden.
Literatuur
go back to reference Algemene Rekenkamer (2017). Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016. Rapport bij het jaarverslag (XVI). Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Algemene Rekenkamer (2017). Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016. Rapport bij het jaarverslag (XVI). Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
go back to reference Bacon, F., & Jardine, L. (2000). The new organon. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRef Bacon, F., & Jardine, L. (2000). The new organon. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRef
go back to reference Bieleman, B., Boendermaker, M., Nijkamp, R., & Snippe, J. (2012). Dwars door verbanden: Evaluatie pilot aanpak multiprobleemgezinnen stad Groningen. Groningen-Rotterdam: INTRAVAL. Bieleman, B., Boendermaker, M., Nijkamp, R., & Snippe, J. (2012). Dwars door verbanden: Evaluatie pilot aanpak multiprobleemgezinnen stad Groningen. Groningen-Rotterdam: INTRAVAL.
go back to reference Brink, G. van de, Hulst, M. van, Graaf, L. de, & Pennen, T. van der (2012). Best Persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk. Den Haag: Boom/Lemma. Brink, G. van de, Hulst, M. van, Graaf, L. de, & Pennen, T. van der (2012). Best Persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk. Den Haag: Boom/Lemma.
go back to reference Bröcking, B. C. (2016a). Hoe krijg je een Oscar voor de regie in de jeugdhulp. Jeugdbeleid, 10(4), 197–208.CrossRef Bröcking, B. C. (2016a). Hoe krijg je een Oscar voor de regie in de jeugdhulp. Jeugdbeleid, 10(4), 197–208.CrossRef
go back to reference Bröcking, B. C. (2016b). Sturen zonder schuren:De rollen van cliënt, zorgverlener en overheid in de jeugdzorg. Oisterwijk: Wolf Legal. Bröcking, B. C. (2016b). Sturen zonder schuren:De rollen van cliënt, zorgverlener en overheid in de jeugdzorg. Oisterwijk: Wolf Legal.
go back to reference Bröcking, B. C. (2017). De Jeugdwet bestaat twee en een half jaar: reden voor een feestje? Jeugdbeleid, 11(3), 139–149.CrossRef Bröcking, B. C. (2017). De Jeugdwet bestaat twee en een half jaar: reden voor een feestje? Jeugdbeleid, 11(3), 139–149.CrossRef
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek (2017a). Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016. Den Haag: CBS. Centraal Bureau voor de Statistiek (2017a). Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016. Den Haag: CBS.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek (2017b). Jeugdhulp 2016. Den Haag: CBS. Centraal Bureau voor de Statistiek (2017b). Jeugdhulp 2016. Den Haag: CBS.
go back to reference Damme, J. van, & Pattyn, V. (2015). Overheid in transitie(s)? Beleidsrollen en instrumenten in een transitiecontext. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 8(1), 5–9. Damme, J. van, & Pattyn, V. (2015). Overheid in transitie(s)? Beleidsrollen en instrumenten in een transitiecontext. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 8(1), 5–9.
go back to reference Doorten, I. (2012). Eerstelijnszorg voor de jeugd: Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies ‘Regie aan de poort’ door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Doorten, I. (2012). Eerstelijnszorg voor de jeugd: Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies ‘Regie aan de poort’ door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference Eenshuistra, R. M., & Verdonk, M. (2013). Vroege kracht: Een evaluatie van de implementatie en de effecten van Eigen Kracht-conferenties in het preventieve domein. Duivendrecht: PI Research. Eenshuistra, R. M., & Verdonk, M. (2013). Vroege kracht: Een evaluatie van de implementatie en de effecten van Eigen Kracht-conferenties in het preventieve domein. Duivendrecht: PI Research.
go back to reference Hilhorst, P., & Lans, J. van der (2015a). Kafka in de zorg. Essay. Meer zorg voor minder geld. De Groene Amsterdammer, 139(5), 22–27. Hilhorst, P., & Lans, J. van der (2015a). Kafka in de zorg. Essay. Meer zorg voor minder geld. De Groene Amsterdammer, 139(5), 22–27.
go back to reference Hilhorst, P., & Lans, J. van der (2015b). Nabij is beter: Essays over de beloften van de 3 decentralisaties. Den Haag: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Hilhorst, P., & Lans, J. van der (2015b). Nabij is beter: Essays over de beloften van de 3 decentralisaties. Den Haag: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten.
go back to reference Hilhorst, P., Zonneveld, M., & Winter, M. de (2013). De gewoonste zaak van de wereld: Radicaal kiezen voor de pedagogische civil society. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Hilhorst, P., Zonneveld, M., & Winter, M. de (2013). De gewoonste zaak van de wereld: Radicaal kiezen voor de pedagogische civil society. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
go back to reference Hoeven-Mulder, H. B., Leerlooijer, J. N., & Hattem, M. van (2014). Evaluatie Pilot Buurtzorg Jong in Putten. Apeldoorn: Gemeente Putten & Evaluatiebureau Publieke Gezondheid. Hoeven-Mulder, H. B., Leerlooijer, J. N., & Hattem, M. van (2014). Evaluatie Pilot Buurtzorg Jong in Putten. Apeldoorn: Gemeente Putten & Evaluatiebureau Publieke Gezondheid.
go back to reference Hoogerwerf, A., & Herweijer, M. (2008). Overheidsbeleid: Een inleiding in de beleidswetenschap. Alphen aan den Rijn: Kluwer. Hoogerwerf, A., & Herweijer, M. (2008). Overheidsbeleid: Een inleiding in de beleidswetenschap. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
go back to reference Hooghiemstra, E., & Verharen, L. (2013). De kracht van het alledaagse: Terug naar de logica van het gezin en de professional in de transitie jeugdzorg. Den Bosch: Avans Hogeschool. Hooghiemstra, E., & Verharen, L. (2013). De kracht van het alledaagse: Terug naar de logica van het gezin en de professional in de transitie jeugdzorg. Den Bosch: Avans Hogeschool.
go back to reference Kruiter, A. J., Hijzen, C., De Jong, J., & Niel, J. van (2008). De rotonde van Hamed: Maatwerk voor mensen met meerdere problemen. Den Haag: Nicis Instituut. Kruiter, A. J., Hijzen, C., De Jong, J., & Niel, J. van (2008). De rotonde van Hamed: Maatwerk voor mensen met meerdere problemen. Den Haag: Nicis Instituut.
go back to reference Ostaijen, M. M. A. C. van, Voorberg, W., & Putters, K. (2012). Een onverantwoorde inzet op eigen verantwoordelijkheid: ‘Eigen Kracht’ tussen autonomie en controle. https://repub.eur.nl/pub/38313. Geraadpleegd op: 1 okt 2017. Ostaijen, M. M. A. C. van, Voorberg, W., & Putters, K. (2012). Een onverantwoorde inzet op eigen verantwoordelijkheid: ‘Eigen Kracht’ tussen autonomie en controle. https://​repub.​eur.​nl/​pub/​38313. Geraadpleegd op: 1 okt 2017.
go back to reference Pommer, E., & Boelhouwer, J. (2016). Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie. Den Haag: SCP. Pommer, E., & Boelhouwer, J. (2016). Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie. Den Haag: SCP.
go back to reference Sok, K., Bosch, A. van den, Goeptar, H., Sprinkhuizen, A., & Scholte, M. (2013). Samenwerken in de wijk: Actuele analyse van sociale wijkteams. Utrecht: Movisie. Sok, K., Bosch, A. van den, Goeptar, H., Sprinkhuizen, A., & Scholte, M. (2013). Samenwerken in de wijk: Actuele analyse van sociale wijkteams. Utrecht: Movisie.
go back to reference Steketee, M., & Vandenbroucke, M. (2010). Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam: Een studie in het kader van Klein maar Fijn – CEPHIR. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Steketee, M., & Vandenbroucke, M. (2010). Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam: Een studie in het kader van Klein maar Fijn – CEPHIR. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Tweede Kamer (2017). 29 515 nr. 399. Brief van de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag: Ministerie van VWS. Tweede Kamer (2017). 29 515 nr. 399. Brief van de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Den Haag: Ministerie van VWS.
go back to reference Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017). Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid. Den Haag: WRR. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017). Weten is nog geen doen: Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid. Den Haag: WRR.
go back to reference Witteveen, W. K. (2014). De wet als kunstwerk: Een andere filosofie van het recht. Hoe de filosofen onze wetgevers de maat nemen. Amsterdam: Boom. Witteveen, W. K. (2014). De wet als kunstwerk: Een andere filosofie van het recht. Hoe de filosofen onze wetgevers de maat nemen. Amsterdam: Boom.
Metagegevens
Titel
Evaluatie van de Jeugdwet
Auteur
Dr. Bert C. Bröcking
Publicatiedatum
02-11-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2017
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-017-0157-7

Andere artikelen Uitgave 4/2017

Jeugdbeleid 4/2017 Naar de uitgave