Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

14-11-2017

Kern en meerwaarde van Informatie & Advies in het jongerenwerk

Auteurs: Dr. Willeke Manders, Dr. Judith Metz

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel biedt inzicht in de kern, doelgroep, methode van handelen en resultaten van Informatie & Advies als werkwijze van het professionele jongerenwerk.
Om zelfstandig keuzes te kunnen maken is het nodig dat jongeren kunnen beschikken over de juiste informatie en vaardigheden leren om zelf informatie te vinden en te interpreteren. Informatie & Advies in het jongerenwerk draagt hieraan bij, doordat zij jongeren de benodigde informatie verstrekt en de gelegenheid biedt om de benodigde informatievaardigheden te ontwikkelen. Vragenlijstonderzoek onder jongeren laat zien dat Informatie & Advies in het jongerenwerk effectiever is dan informatie en advies buiten het jongerenwerk voor wat betreft het vergroten van de maatschappelijke participatie van jongeren en even effectief is voor wat betreft het vergroten van de verantwoordelijkheid van jongeren en aanleren van informatievaardigheden.
In de huidige informatie- en participatiesamenleving neemt het belang van de informatie- en adviesfunctie van het jongerenwerk alleen maar toe. De meerwaarde van Informatie & Advies in het jongerenwerk is dat het jongeren bereikt die via de gebruikelijke bronnen (zoals vrienden, familie, internet, school, instanties, informatiepunten, en de gemeente) geen of onvoldoende informatie en advies ontvangen.
Literatuur
go back to reference Hazekamp, J., & Zande, I. v. d. (1992). Het jongerenwerk in hoofdlijnen. Uitgeverij Balans: Amsterdam. Hazekamp, J., & Zande, I. v. d. (1992). Het jongerenwerk in hoofdlijnen. Uitgeverij Balans: Amsterdam.
go back to reference Idema, W. S., Krooneman, P. S., & Rigter, J. A. E. (2010). Evaluatie Bijzondere trajecten risicojongeren 2008–2009. Regioplan: Amsterdam. Idema, W. S., Krooneman, P. S., & Rigter, J. A. E. (2010). Evaluatie Bijzondere trajecten risicojongeren 2008–2009. Regioplan: Amsterdam.
go back to reference Koops, K., Metz, J. W., & Sonneveld, J. (2013). Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan; Onderzoeksrapport over de werking en resultaten van Ambulant Jongerenwerk in de grote stad. Hogeschool van Amsterdam: Amsterdam. Koops, K., Metz, J. W., & Sonneveld, J. (2013). Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan; Onderzoeksrapport over de werking en resultaten van Ambulant Jongerenwerk in de grote stad. Hogeschool van Amsterdam: Amsterdam.
go back to reference Metz, J. W. (2011). Kleine stappen, grote overwinningen; Jongerenwerk als historisch beroep met perspectief. Amsterdam: SWP. Metz, J. W. (2011). Kleine stappen, grote overwinningen; Jongerenwerk als historisch beroep met perspectief. Amsterdam: SWP.
go back to reference Metz, J. W. (2016). Informatie & Advies in het Nederlandse jongerenwerk. In W. F. Faché (red.). Jongereninformatie- en -advieswerk in Vlaanderen en Nederland (pag. 87–108). Antwerpen, Apeldoorn: Garant. Metz, J. W. (2016). Informatie & Advies in het Nederlandse jongerenwerk. In W. F. Faché (red.). Jongereninformatie- en -advieswerk in Vlaanderen en Nederland (pag. 87–108). Antwerpen, Apeldoorn: Garant.
go back to reference Metz, J. W., & Sonneveld, J. (2012). De inloop als ingang; Onderzoeksrapport over de werking en de resultaten van De Inloop als werkwijze in het grootstedelijk jongerenwerk. Amsterdam: Youth Spot. (Vol. Aflevering) Metz, J. W., & Sonneveld, J. (2012). De inloop als ingang; Onderzoeksrapport over de werking en de resultaten van De Inloop als werkwijze in het grootstedelijk jongerenwerk. Amsterdam: Youth Spot. (Vol. Aflevering)
go back to reference Metz, J. W., & Sonneveld, J. (2013). Het mooie is dat je er niet alleen voor staat; Individuele begeleiding van jongeren. Amsterdam: SWP. Metz, J. W., & Sonneveld, J. (2013). Het mooie is dat je er niet alleen voor staat; Individuele begeleiding van jongeren. Amsterdam: SWP.
go back to reference Noorda, J. (2003). Hangen, chillen of meer?; Over inloop in het jongerenwerk in Amsterdam. Amsterdam: Vrije Universiteit. Noorda, J. (2003). Hangen, chillen of meer?; Over inloop in het jongerenwerk in Amsterdam. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Noorda, J. (2009). De staat van professioneel jeugd en jongerenwerk in Nederland. Utrecht: MO Groep. Noorda, J. (2009). De staat van professioneel jeugd en jongerenwerk in Nederland. Utrecht: MO Groep.
go back to reference Noorda, J., & Vosskuhler, D. (1986). Een opleiding voor jongerenwerkers. In R. Veenbaas, J. Noorda, M. Borsjes & H. Westerhoff (red.). Jongeren op straat; Jongerenwerk in de jaren ’80. Den Haag: VUGA. Noorda, J., & Vosskuhler, D. (1986). Een opleiding voor jongerenwerkers. In R. Veenbaas, J. Noorda, M. Borsjes & H. Westerhoff (red.). Jongeren op straat; Jongerenwerk in de jaren ’80. Den Haag: VUGA.
go back to reference Poel, Y. te (1997). De volwassenheid voorbij; Professionalisering van het jeugdwerk en de crisis in de pedagogische verhouding 1945–1975. Leiden: DSWO Press. Poel, Y. te (1997). De volwassenheid voorbij; Professionalisering van het jeugdwerk en de crisis in de pedagogische verhouding 1945–1975. Leiden: DSWO Press.
go back to reference Schaap, R., Todorovic, D., Awad, S., Manders, W., Sonneveld, J., & Metz, J. (2017). Onderzoek naar Informatie & Advies als specifieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk; Portfolio Jongerenwerk aflevering 6. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Schaap, R., Todorovic, D., Awad, S., Manders, W., Sonneveld, J., & Metz, J. (2017). Onderzoek naar Informatie & Advies als specifieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk; Portfolio Jongerenwerk aflevering 6. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
go back to reference Sonneveld, J., & Metz, J. (2015). Groepswerk met jongeren in de wijk. Amsterdam: SWP. Sonneveld, J., & Metz, J. (2015). Groepswerk met jongeren in de wijk. Amsterdam: SWP.
go back to reference Veenbaas, R., Noorda, J., Borsjes, M., & Westerhoff, H. (red.) (1986). Jongeren op straat. Jongerenwerk in de jaren ’80. Den Haag: VUGA. Veenbaas, R., Noorda, J., Borsjes, M., & Westerhoff, H. (red.) (1986). Jongeren op straat. Jongerenwerk in de jaren ’80. Den Haag: VUGA.
go back to reference Vos, K. (2009). Handboek jongerenwerk. Stichting Dock: Amsterdam. Vos, K. (2009). Handboek jongerenwerk. Stichting Dock: Amsterdam.
Metagegevens
Titel
Kern en meerwaarde van Informatie & Advies in het jongerenwerk
Auteurs
Dr. Willeke Manders
Dr. Judith Metz
Publicatiedatum
14-11-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2017
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-017-0162-x

Andere artikelen Uitgave 4/2017

Jeugdbeleid 4/2017 Naar de uitgave