Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 4/2017

02-11-2017

De actuele noodzaak van effectmeting in het jongerenwerk

Auteurs: Drs. Jaap Noorda, Annelieke van Dijk, MSc

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De afgelopen periode is de maatschappelijk druk op de welzijnssector om haar effectiviteit in beeld te brengen steeds verder toegenomen. Dit geldt ook voor het jongerenwerk. Gezien de bestaande twijfels lijkt er dan ook een wereld te winnen met empirisch bewijs van het nut van kwalitatief hoogwaardig jongerenwerk voor de maatschappij in het algemeen en jongeren uit de doelgroep in het bijzonder. De laatste jaren is bij universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten een begin gemaakt met empirisch onderzoek naar de werkwijze en effecten van jongerenwerk. Samen met initiatieven van welzijnsorganisaties om effecten op lokaal niveau inzichtelijk te maken kan deze ontwikkeling zorgen voor een gedegen antwoord op de effectiviteitsvraag en kan het daarmee het maatschappelijk aanzien van het jongerenwerk versterken.
Literatuur
go back to reference Boer, N. de, & Duyvendak, J. W. (2004). Welzijn. In H. Dijstelbloem, P. L. Meurs & E. K. Schrijvers (red.), Maatschappelijke dienstverlening: Een onderzoek naar vijf sectoren. Amsterdam: AUP. Boer, N. de, & Duyvendak, J. W. (2004). Welzijn. In H. Dijstelbloem, P. L. Meurs & E. K. Schrijvers (red.), Maatschappelijke dienstverlening: Een onderzoek naar vijf sectoren. Amsterdam: AUP.
go back to reference Groenendijk, J., & Fransen, N. (2013). Eindrapport Jongerenwijzer 2012/2013: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl. Amsterdam: DSP-groep. Groenendijk, J., & Fransen, N. (2013). Eindrapport Jongerenwijzer 2012/2013: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl. Amsterdam: DSP-groep.
go back to reference Groenendijk, J., Fransen, N., Dijk, B. van, & Terpstra, J. (2011). Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl: Een jaar ervaringen en opbrengsten met de 4‑methodenaanpak. Amsterdam: DSP-groep. Groenendijk, J., Fransen, N., Dijk, B. van, & Terpstra, J. (2011). Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl: Een jaar ervaringen en opbrengsten met de 4‑methodenaanpak. Amsterdam: DSP-groep.
go back to reference Gulikers, H. (2016). Sociaal verantwoord. Betekenisvolle, leerzame en democratische verantwoording van sociaal werk. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek. Gulikers, H. (2016). Sociaal verantwoord. Betekenisvolle, leerzame en democratische verantwoording van sociaal werk. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.
go back to reference Hordijk, F., Tilburgs, J., & Vermeulen, J. (2006). Het BCF boek: beleidsgestuurde contractfinanciering. Utrecht: Stade advies. Hordijk, F., Tilburgs, J., & Vermeulen, J. (2006). Het BCF boek: beleidsgestuurde contractfinanciering. Utrecht: Stade advies.
go back to reference Kooijmans, M. (2015). Talent van de straat: Jongerenwerk als preventiestrategie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Kooijmans, M. (2015). Talent van de straat: Jongerenwerk als preventiestrategie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Koops, K., Metz, J., & Sonneveld, J. (2015). Methodiekbeschrijving individuele begeleiding. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Lectoraat Youth Spot. Koops, K., Metz, J., & Sonneveld, J. (2015). Methodiekbeschrijving individuele begeleiding. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Lectoraat Youth Spot.
go back to reference Nijland, E., Boomkens, C., & Metz, J. W. (2016). Kracht van meiden! Methodiekbeschrijving voor het werken met meiden in het jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Lectoraat Youth Spot. Nijland, E., Boomkens, C., & Metz, J. W. (2016). Kracht van meiden! Methodiekbeschrijving voor het werken met meiden in het jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Lectoraat Youth Spot.
go back to reference Noorda, J., & Dijk, A. van (2015). Young Leaders: Positieve rolmodellen in kwetsbare wijken. Amsterdam: VU University Press. Noorda, J., & Dijk, A. van (2015). Young Leaders: Positieve rolmodellen in kwetsbare wijken. Amsterdam: VU University Press.
go back to reference Pol, M. van de, & Noorda, J. (2011). Buurtsport voor jeugd: Goed voor sociale cohesie, school en werk. Amsterdam: Uitgeverij Jeugdzaken. Pol, M. van de, & Noorda, J. (2011). Buurtsport voor jeugd: Goed voor sociale cohesie, school en werk. Amsterdam: Uitgeverij Jeugdzaken.
go back to reference Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (2008). Jeugdbeleid in Amsterdam: Vrijetijdsbesteding voor jongeren. De stadsdelen vergeleken. Amsterdam: Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam. Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (2008). Jeugdbeleid in Amsterdam: Vrijetijdsbesteding voor jongeren. De stadsdelen vergeleken. Amsterdam: Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam.
go back to reference Sonneveld, J., Metz, J., & Koops, K. (2013). Methodiekbeschrijving ambulant jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Lectoraat Youth Spot. Sonneveld, J., Metz, J., & Koops, K. (2013). Methodiekbeschrijving ambulant jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam/Lectoraat Youth Spot.
go back to reference Steyaert, J., & Biggelaar, T. van den (2008). Eigentijds verantwoorden in de sociale sector: van zakelijk naar beter. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Steyaert, J., & Biggelaar, T. van den (2008). Eigentijds verantwoorden in de sociale sector: van zakelijk naar beter. Eindhoven: Fontys Hogescholen.
go back to reference Steyaert, J., Biggelaar, T. van den, & Peels, J. (2010). De bijziendheid van evidence based practice: Beroepsinnovatie in de sociale sector. Amsterdam: SWP. Steyaert, J., Biggelaar, T. van den, & Peels, J. (2010). De bijziendheid van evidence based practice: Beroepsinnovatie in de sociale sector. Amsterdam: SWP.
go back to reference Vries, S. de (2007). Wat werkt? De kern en kracht van het maatschappelijk werk. Amsterdam: SWP. Vries, S. de (2007). Wat werkt? De kern en kracht van het maatschappelijk werk. Amsterdam: SWP.
go back to reference Winter, M. de (2013). Vreedzaam herstel en het evidence-beest. Tijdschrift voor Herstelrecht, 3, 2–10. Winter, M. de (2013). Vreedzaam herstel en het evidence-beest. Tijdschrift voor Herstelrecht, 3, 2–10.
go back to reference Zijderveld, A. (1999). The waning of the welfare state: the end of the comprehensive state succor. New Brunswick/London: Transaction Publishing. Zijderveld, A. (1999). The waning of the welfare state: the end of the comprehensive state succor. New Brunswick/London: Transaction Publishing.
Metagegevens
Titel
De actuele noodzaak van effectmeting in het jongerenwerk
Auteurs
Drs. Jaap Noorda
Annelieke van Dijk, MSc
Publicatiedatum
02-11-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2017
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-017-0159-5

Andere artikelen Uitgave 4/2017

Jeugdbeleid 4/2017 Naar de uitgave