Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 4/2017

02-11-2017

Bijdrage jongerenwerk aan transformatie

Auteur: Dr. Judith Metz

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel biedt inzicht in de bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatie. Het jongerenwerk is een van de sociaal werkberoepen in de pedagogische infrastructuur. Het houdt zich bezig met de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10–27 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden in de samenleving. Het jongerenwerk is voor alle jongeren, maar maakt in het contact met jongeren onderscheid tussen jongeren met wie het goed gaat, jongeren met lichte of beginnende problemen en jongeren met zware of meervoudige problemen. Het handelen van de jongerenwerkers is multimethodisch. Afhankelijk van de situatie, de behoefte van jongeren en de opdracht van de gemeente maakt de jongerenwerker de keuze voor een of meerdere methodieken. De potentiële bijdrage van het jongerenwerk aan de transformatiedoelen bestaat uit het verminderen van stress, het versterken van de psychosociale ontwikkeling, het ontwikkelen van een toekomstperspectief, het versterken van het sociale netwerk, het vergroten van de maatschappelijke participatie en indien nodig, het eerder vinden van gepaste hulp.
Literatuur
go back to reference Abdallah, S. E., Kooijmans, M., & Sonneveld, J. (2016). Talentgericht werken met kwetsbare jongeren: Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk. Bussum: Coutinho. Abdallah, S. E., Kooijmans, M., & Sonneveld, J. (2016). Talentgericht werken met kwetsbare jongeren: Ontwikkelwerk, erkenningswerk, verbindingswerk. Bussum: Coutinho.
go back to reference Bakker, N., Noordman, J., & Rietveld-van Wingerden, M. (2010). Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: Idee en praktijk 1500–2000. Assen: Van Gorcum. Bakker, N., Noordman, J., & Rietveld-van Wingerden, M. (2010). Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: Idee en praktijk 1500–2000. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Coussee, F., Verschelden, G., Van de Walle, T., Medlinska, M., & Williamson, H. (2010). The history of European youth work and its relevance for youth policy today – conclusions. In F. Coussée, G. Verschelden, T. Van de Walle, M. Medlinska & H. Williamson (red.), The history of youth work in Europe and its relevance for youth policy today (band 2, pag. 125–136). Strasbourg: Council of Europe Publishing. Coussee, F., Verschelden, G., Van de Walle, T., Medlinska, M., & Williamson, H. (2010). The history of European youth work and its relevance for youth policy today – conclusions. In F. Coussée, G. Verschelden, T. Van de Walle, M. Medlinska & H. Williamson (red.), The history of youth work in Europe and its relevance for youth policy today (band 2, pag. 125–136). Strasbourg: Council of Europe Publishing.
go back to reference Dickson, K., Vigurs, C. A., & Newman, M. (2013). Youth work: a systematic map of the research literature. Dublin: Department of Children and Youth Affairs. Dickson, K., Vigurs, C. A., & Newman, M. (2013). Youth work: a systematic map of the research literature. Dublin: Department of Children and Youth Affairs.
go back to reference Donkers, G. (2012). Veranderen in meervoud: Een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde. Den Haag: Boom Lemma. Donkers, G. (2012). Veranderen in meervoud: Een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde. Den Haag: Boom Lemma.
go back to reference Dunne, A., Ulicna, D., Murphy, I., & Golubeva, M. (2014). What is youth work? In A. Dunne, D. Ulicna, I. Murphy & M. Golubeva (red.), Working with young people: the value of youth work in the European Union (pag. 53–87). Brussels: IFC GHK. Dunne, A., Ulicna, D., Murphy, I., & Golubeva, M. (2014). What is youth work? In A. Dunne, D. Ulicna, I. Murphy & M. Golubeva (red.), Working with young people: the value of youth work in the European Union (pag. 53–87). Brussels: IFC GHK.
go back to reference Haaster, K. (2003). Denken en doen: Programmeren in het sociale domein. Bussum: Coutinho. Haaster, K. (2003). Denken en doen: Programmeren in het sociale domein. Bussum: Coutinho.
go back to reference Hermans, K. (2014). Methodiekontwikkeling, evaluatie-onderzoek en de body of knowledge van het sociaal werk. Journal of Social Intervention, 23(1), 33–52. Hermans, K. (2014). Methodiekontwikkeling, evaluatie-onderzoek en de body of knowledge van het sociaal werk. Journal of Social Intervention, 23(1), 33–52.
go back to reference Koops, K., Metz, J. W., & Sonneveld, J. J. J. (2013). “Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan”: Onderzoeksrapport over de werking en resultaten van ambulant jongerenwerk in de grote stad. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot: Amsterdam. Koops, K., Metz, J. W., & Sonneveld, J. J. J. (2013). “Wij zijn de brug naar zelf aan de slag gaan”: Onderzoeksrapport over de werking en resultaten van ambulant jongerenwerk in de grote stad. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot: Amsterdam.
go back to reference Koops, K., Metz, J. W., & Sonneveld, J. J. J. (2014). “Want zij gelooft in mij”: Onderzoeksrapport individuele begeleiding in het jongerenwerk. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot: Amsterdam. Koops, K., Metz, J. W., & Sonneveld, J. J. J. (2014). “Want zij gelooft in mij”: Onderzoeksrapport individuele begeleiding in het jongerenwerk. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot: Amsterdam.
go back to reference Lenders, G., & Luttik, E. (2009). Sterk jongerenwerk: Jongerenwerkers weten hoe de hazen lopen. Utrecht: MO Groep. Lenders, G., & Luttik, E. (2009). Sterk jongerenwerk: Jongerenwerkers weten hoe de hazen lopen. Utrecht: MO Groep.
go back to reference Metz, J. W. (2011). Kleine stappen, grote overwinningen: Jongerenwerk als historisch beroep met perspectief. Amsterdam: SWP. Metz, J. W. (2011). Kleine stappen, grote overwinningen: Jongerenwerk als historisch beroep met perspectief. Amsterdam: SWP.
go back to reference Metz, J. W. (2016). De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Journal of Social Intervention, 25(1), 47–70. Metz, J. W. (2016). De ontwikkeling van een met onderzoek onderbouwde methodiek voor het meidenwerk. Journal of Social Intervention, 25(1), 47–70.
go back to reference Metz, J. W., & Sonneveld, J. (2012). De inloop als ingang: Onderzoeksrapport over de werking en de resultaten van de inloop als werkwijze in het grootstedelijk jongerenwerk. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot: Amsterdam. Metz, J. W., & Sonneveld, J. (2012). De inloop als ingang: Onderzoeksrapport over de werking en de resultaten van de inloop als werkwijze in het grootstedelijk jongerenwerk. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot: Amsterdam.
go back to reference Metz, J., Awad, S., & Sonneveld, J. (2016). Youth Spot webpublicatie: Resultaten en effecten van Informatie & Advies als methodische activiteit van het jongerenwerk. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot: Amsterdam. Metz, J., Awad, S., & Sonneveld, J. (2016). Youth Spot webpublicatie: Resultaten en effecten van Informatie & Advies als methodische activiteit van het jongerenwerk. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot: Amsterdam.
go back to reference Nijland, E., Boomkens, C., & Metz, J. W. (2016). Kracht van meiden! Methodiekbeschrijving voor het werken met meiden in het jongerenwerk. Youth Spot: Amsterdam. Nijland, E., Boomkens, C., & Metz, J. W. (2016). Kracht van meiden! Methodiekbeschrijving voor het werken met meiden in het jongerenwerk. Youth Spot: Amsterdam.
go back to reference Rumping, S., et al. (2017). Onderzoek naar groepswerk als generieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk: Portfolio jongerenwerk aflevering 5. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam Lectoraat Youth Spot. Rumping, S., et al. (2017). Onderzoek naar groepswerk als generieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk: Portfolio jongerenwerk aflevering 5. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam Lectoraat Youth Spot.
go back to reference Schaap, R., Todorovic, D., Awad, S., Manders, W., Sonneveld, J., & Metz, J. (2017). Informatie & Advies als specifieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk: Portfolio jongerenwerk aflevering 6. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam Lectoraat Youth Spot. Schaap, R., Todorovic, D., Awad, S., Manders, W., Sonneveld, J., & Metz, J. (2017). Informatie & Advies als specifieke methodiek van het grootstedelijk jongerenwerk: Portfolio jongerenwerk aflevering 6. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam Lectoraat Youth Spot.
go back to reference Sonneveld, J., & Metz, J. (2015). Groepswerk met jongeren in de wijk. Amsterdam: SWP. Sonneveld, J., & Metz, J. (2015). Groepswerk met jongeren in de wijk. Amsterdam: SWP.
go back to reference Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat: Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professies. Amsterdam: Van Gennep. Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat: Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professies. Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Waal, V. de (2008). Uitdagend leren: Culturele en maatschappelijke activiteiten als leeromgeving. Bussum: Coutinho. Waal, V. de (2008). Uitdagend leren: Culturele en maatschappelijke activiteiten als leeromgeving. Bussum: Coutinho.
go back to reference Widdowson, B., Del Tufo, S., & Hansford, L. (2010). Youth advice outcomes pilot. London: Youth Access. Widdowson, B., Del Tufo, S., & Hansford, L. (2010). Youth advice outcomes pilot. London: Youth Access.
go back to reference Zuurmond, M. A., Geary, R. S., & Ross, D. A. (2012). The effectiveness of youth centres in increasing use of sexual and reproductive health services: a systematic review. Studies in Family Planning, 43(4), 239–254.CrossRef Zuurmond, M. A., Geary, R. S., & Ross, D. A. (2012). The effectiveness of youth centres in increasing use of sexual and reproductive health services: a systematic review. Studies in Family Planning, 43(4), 239–254.CrossRef
Metagegevens
Titel
Bijdrage jongerenwerk aan transformatie
Auteur
Dr. Judith Metz
Publicatiedatum
02-11-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2017
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-017-0158-6

Andere artikelen Uitgave 4/2017

Jeugdbeleid 4/2017 Naar de uitgave