Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid 3/2018

Uitgave 3/2018

Inhoudsopgave ( 10 Artikelen )

30-05-2018 | Uitgave 3/2018

Besparingspotentieel jongerenwerk geschat op 45 miljoen euro

Else Leih

01-09-2018 | Uitgave 3/2018

Jeugdbeleid in Leipzig: meer ruimte voor kinderen en jongeren

Matthias Heinz

01-09-2018 | Uitgave 3/2018

Participatie van jeugdigen in het onderwijs, vanzelfsprekend toch?!

Geeske Strating, Cees de Wit

01-09-2018 | Uitgave 3/2018

Ervaringsleren: een ontwikkelingsgerichte visie op jeugdbeleid

Drs. Theo Ruikes

01-09-2018 | Uitgave 3/2018

De ongekende mogelijkheid van het alledaagse

Dr. Michael Kolen

01-09-2018 | Uitgave 3/2018

Over aanscherping van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Teun Haans MSc, Dr. Cees Hoefnagels

29-08-2018 | Estafettestokje | Uitgave 3/2018

Omdat het kan …

Rob Oudkerk

29-08-2018 | Uitgave 3/2018

Jeugd actief in onderzoek en beleid

Vier directeuren met elkaar in gesprek over 25 jaar Stichting Alexander
Dr. Ivet Pieper

01-09-2018 | Uitgave 3/2018

Leeds: A city with an ambition to be child-friendly

Andy Lloyd

15-11-2017 | Uitgave 3/2018

RETRACTED ​ARTICLE: Casusonderzoek gesloten jeugdhulp

Mr. dr. Veronica Smits

Recente publicaties