Skip to main content
main-content
Top

Jeugdbeleid OnlineFirst articles

27-02-2019

Wanneer is het veilig genoeg? Samen werken aan een betere inschatting van veiligheid van jeugdigen

Het maken van veiligheidsinschattingen is een hot item in de huidige jeugdhulp. Hierbij staat de vraag centraal of een kind binnen de hem geboden opvoedsituatie veilig is. Aan de hand van voorbeelden uit praktijkonderzoek laat dit artikel zien dat …

27-02-2019

Persoonlijk leed

De mens denkt in oorzaak en gevolg, en negeert toeval. En dat is maar goed ook. De basis daarvan ligt in de evolutie; het is een evolutionair voordeel om uit te gaan van oorzakelijke verbanden, om te denken dat waar rook is ook vuur moet zijn.

14-11-2018 | Register

Jeugdbeleid

Jaargangen 2007 tot en met 2018

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Jeugdbeleid volgt en initieert ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het jeugdbeleid wordt volgend, analyserend, vergelijkend en kritisch beschouwd. Een onafhankelijke redactie staat borg voor kwaliteit en inhoud.

Meer informatie