Skip to main content
main-content
Top

Jeugdbeleid OnlineFirst articles

14-11-2018 | Register

Jeugdbeleid

Jaargangen 2007 tot en met 2018

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Jeugdbeleid volgt en initieert ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het jeugdbeleid wordt volgend, analyserend, vergelijkend en kritisch beschouwd. Een onafhankelijke redactie staat borg voor kwaliteit en inhoud.

Meer informatie