Skip to main content
main-content
Top

Jeugdbeleid OnlineFirst articles

20-08-2019

Een natuurlijke mentor voor iedere jongere

Uithuisplaatsing wordt bij voorkeur voorkomen, omdat het een traumatische ervaring is die weinig effectief is en samenwerking met het sociale netwerk bemoeilijkt, terwijl er in het sociale netwerk volwassenen zijn die jongeren als ondersteunend …

02-08-2019

Kinderbescherming in oorlogstijd: voogdijvereniging Tot Steun

Terugkijken helpt om in de toekomst nieuw beleid uit te stippelen. Dat geldt zeker voor de benadering van kwetsbare groepen in de samenleving zoals kinderen. De kinderbescherming had daarin sinds 1905 een taak. Een bijzondere omstandigheid vormde …

31-07-2019

Punaisepoetsers als businessmodel

Van de redactie

12-07-2019

Foutenculturen in de jeugdzorg

‘Zo doen we dat hier’

Hoe komt het toch dat er vaak zoveel fout gaat in de jeugdzorg? Welk type fouten is hardnekkig?Veelvoorkomende fouten zijn een gevolg van het vasthouden aan een verkeerde diagnose of van het nalaten van handelen. Factoren die dat bepalen zijn …

28-06-2019

Bouwen aan een kindvriendelijke gemeente

Gezinsstad Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn zet bewust in op het versterken van haar karakter als mooie en leefbare gezinsstad. Het college heeft het strategische thema ‘Comfortabele Gezinsstad’ in het leven geroepen. Met een ambitieus programma werkt de lokale …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Jeugdbeleid volgt en initieert ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het jeugdbeleid wordt volgend, analyserend, vergelijkend en kritisch beschouwd. Een onafhankelijke redactie staat borg voor kwaliteit en inhoud.

Meer informatie