Skip to main content
main-content

Inhoudsopgave

Voorwerk

Opinie

Voorwerk

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Ouderenzorg in Nederland: verleden, heden en toekomst

Jos Schols

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Wanneer is veroudering een ziekte?

Tony Mets

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Zelfmanagement voor chronisch zieken; een behandeloptie voor fysiotherapeuten?

Henrike Elzen, Paul van Wilgen

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Fysiotherapie en ergotherapie: twee verschillende beroepen met een duidelijke roldemarcatie

Liesbet De Wit

Klinische praktijk

Voorwerk

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Nieuwe inzichten in de neurorevalidatie

Een veranderend repertoire voor de fysiotherapeut
Ben van Cranenburgh

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Omgaan met cognitieve beperkingen in de revalidatie bij hersenletsel

Marleen Schönherr, Anneke Grootoonk

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Rompmotoriek na een cerebrovasculair accident

Van klinische ideeën via wetenschappelijk onderzoek naar therapeutische implicaties
Geert Verheyden

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 Cardiovasculaire revalidatie en de vergrijzing: dienen we onze doelstellingen aan te passen?

Steven Amandels, Dirk Schepers, Valerie Pennemans, Luc Vanhees

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 Verbetert fysieke activiteit het cognitief functioneren van ouderen met dementie in alle omstandigheden?

Laura Eggermont, Erik Scherder

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10 Fysiotherapie en de kwetsbare oudere cliënt

De relatie tussen frailty, beperkingen en multimorbiditeit en de consequentie voor de analyse in het fysiotherapeutisch methodisch handelen
Jacky Winkelman

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11 Claudicatio intermittens: de rol van de fysiotherapeut in een netwerk voor gesuperviseerde looptherapie

Thom Schambergen, Lotte Kruidenier, Saskia Nicolaï, Rob de Bie, Rob Welten, Joep Teijink

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12 Fecale incontinentie bij ouderen: beoordeling en behandeling

Annemie Devreese, Freddy Penninckx, Willy De Weerdt, Filip Staes

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13 Respiratoire revalidatie bij oudere patiënten met chronisch obstructief longlijden

Thierry Troosters, Rik Gosselink, Marc Decramer

Onderzoek en ontwikkeling

Voorwerk

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14 Psychosociale aspecten bij chronische pijn: een overzicht

Stefaan Van Damme, Geert Crombez

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15 Actieve revalidatie voor chronische lage rugpijn: cognitieve gedragstherapie, fysieke training of beide?

Rob Smeets

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16 Het effect van gedragsmatige oefentherapie bij patiënten met artrose van heup of knie

Cindy Veenhof, Joost Dekker, Hans Bijlsma, Els van den Ende

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

17 Beweegprogramma’s voor fragiele ouderen: een systematisch literatuuronderzoek

Marijke Chin A Paw, Jannique van Uffelen

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

18 Vermoeidheid bij multiple sclerose: oorzaken, assessment en aanpak

Daphne Kos, Eric Kerckhofs

2008 | OriginalPaper | Hoofdstuk

19 Rol van spierkracht bij het ontstaan van voetulcera bij diabetes

Hans Savelberg, Nicolaas Schaper, Paul Willems, Ton de Lange, Kenneth Meijer

Nawerk

Meer informatie