Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Afwezige vaders

De afwezige vader als risicofactor voor de verdere ontwikkeling van kinderen in de jeugdzorg

Auteur: J. W. Veerman

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Op basis van gegevens van een viertal follow-up onderzoeken in diverse instellingen voor jeugdzorg wordt aannemelijk gemaakt dat de afwezigheid van de biologische vader bij opname ongunstig is voor de verdere ontwikkeling van de betrokken kinderen. Er bestaat bij hen een verhoogde kans op het aanhouden van probleemgedrag. De afwezigheid van de biologische vader is derhalve als een risicofactor te beschouwen. Deze uitkomsten worden geplaatst in de literatuur over de afwezige vader. Tevens worden enkele verklaringen op een rijtje gezet en enige praktische implicaties aangegeven.
Literatuur
go back to reference Biller, H.B. (1981). Father absence, divorce and personality development. In M.E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development, 2nd. ed. (pp. 489-552). New York: Wiley. Biller, H.B. (1981). Father absence, divorce and personality development. In M.E. Lamb (Ed.), The role of the father in child development, 2nd. ed. (pp. 489-552). New York: Wiley.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek (1996). Statistisch Jaarboek 1996 . 's Gravenhage: SDU/uitgeverij. Centraal Bureau voor de Statistiek (1996). Statistisch Jaarboek 1996 . 's Gravenhage: SDU/uitgeverij.
go back to reference Garnefski, N. & Diekstra, R.W.F. (1997). Adolescents from one parent, stepparent and intact families. Emotional problems and suicide attempts. Journal of Adolescence, 20 , 201-208.CrossRefPubMed Garnefski, N. & Diekstra, R.W.F. (1997). Adolescents from one parent, stepparent and intact families. Emotional problems and suicide attempts. Journal of Adolescence, 20 , 201-208.CrossRefPubMed
go back to reference Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam.
go back to reference Groenewegen, I. & Colen, L. (1993). Elk kind een verhaal. Een onderzoek naar de ontwikkeling van residentieel behandelde kinderen. Doctoraalscriptie. Amsterdam: Vrije Universiteit, vakgroep Pedagogiek. Groenewegen, I. & Colen, L. (1993). Elk kind een verhaal. Een onderzoek naar de ontwikkeling van residentieel behandelde kinderen. Doctoraalscriptie. Amsterdam: Vrije Universiteit, vakgroep Pedagogiek.
go back to reference Kemp, R.A.T. de, Veerman, J.W. & Brink, L.T. ten (1996). Evaluatie-onderzoek Families First Nederland. Bereikte doelgroep. Utrecht: NIZW Uitgeverij. Kemp, R.A.T. de, Veerman, J.W. & Brink, L.T. ten (1996). Evaluatie-onderzoek Families First Nederland. Bereikte doelgroep. Utrecht: NIZW Uitgeverij.
go back to reference Kemp, R.A.T. de, Veerman, J.W. & Brink, L.T. ten (1997). Evaluatie-onderzoek Families First Nederland. Uitkomsten op korte en lange termijn. Utrecht: NIZW Uitgeverij. Kemp, R.A.T. de, Veerman, J.W. & Brink, L.T. ten (1997). Evaluatie-onderzoek Families First Nederland. Uitkomsten op korte en lange termijn. Utrecht: NIZW Uitgeverij.
go back to reference Kloosterman, M.V. & Veerman, J.W. (1997). Eerste tussenrapport Interventie-evaluatie onderzoek Boddaert. Duivendrecht: Paedologisch Instituut. Kloosterman, M.V. & Veerman, J.W. (1997). Eerste tussenrapport Interventie-evaluatie onderzoek Boddaert. Duivendrecht: Paedologisch Instituut.
go back to reference Lesterhuis, I. & Noort-Macquelin, C.C. van (1997). Gezinsspeldiagnostiek: ‘speelse gezinsdiagnostiek’. Kind en Adolescent, 18 , 93-99.CrossRef Lesterhuis, I. & Noort-Macquelin, C.C. van (1997). Gezinsspeldiagnostiek: ‘speelse gezinsdiagnostiek’. Kind en Adolescent, 18 , 93-99.CrossRef
go back to reference Meerum Terwogt, M. (1992). De KID-discussie en een herbezinniinng. In A. Meulenbelt (Red.), Het kind en het badwater. Over veranderend ouderschap (pp. 18-38). Amsterdam: Van Gennep/ Hogeschool van Amsterdam. Meerum Terwogt, M. (1992). De KID-discussie en een herbezinniinng. In A. Meulenbelt (Red.), Het kind en het badwater. Over veranderend ouderschap (pp. 18-38). Amsterdam: Van Gennep/ Hogeschool van Amsterdam.
go back to reference Meerum Terwogt, M., Reijnders, C. & Kampen, L. van (1989). Identiteitsproblematiek bij donor-kinderen. Tijdschrift voor Ontwikkelingspsychologie, 16, 209-216. Meerum Terwogt, M., Reijnders, C. & Kampen, L. van (1989). Identiteitsproblematiek bij donor-kinderen. Tijdschrift voor Ontwikkelingspsychologie, 16, 209-216.
go back to reference Phares, V. (1996). Fathers and developmental psychopathology. New York: Wiley. Phares, V. (1996). Fathers and developmental psychopathology. New York: Wiley.
go back to reference Phares, V. & Compas, B.E. (1992). The role of fathers in child and adolescent psychopathology: Make room for daddy. Psychological Bulletin, 111 , 387-412.CrossRefPubMed Phares, V. & Compas, B.E. (1992). The role of fathers in child and adolescent psychopathology: Make room for daddy. Psychological Bulletin, 111 , 387-412.CrossRefPubMed
go back to reference Tates, J.G. & Veerman, J.W. (1993). Follow-up onderzoek Boddaertcentrum Alkmaar. Alkmaar: Boddaertcentrum. Tates, J.G. & Veerman, J.W. (1993). Follow-up onderzoek Boddaertcentrum Alkmaar. Alkmaar: Boddaertcentrum.
go back to reference Veerman, J.W. (1990). De ontwikkeling van kinderen na een periode van klinische jeugdhulpverlening. Een evaluatief-epidemiologisch onderzoek. Amersfoort: Acco. Veerman, J.W. (1990). De ontwikkeling van kinderen na een periode van klinische jeugdhulpverlening. Een evaluatief-epidemiologisch onderzoek. Amersfoort: Acco.
go back to reference Veerman, J.W. (1992). De verdere ontwikkeling van klinisch behandelde kinderen. Een overzicht van prognostische factoren. Tijdschrift voor Psychiatrie, 34 , 709-722. Veerman, J.W. (1992). De verdere ontwikkeling van klinisch behandelde kinderen. Een overzicht van prognostische factoren. Tijdschrift voor Psychiatrie, 34 , 709-722.
go back to reference Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W. & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL (Child Behavior Checklist). Assen: Van Gorcum. Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W. & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL (Child Behavior Checklist). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Verhulst, F.C. & Versluis-Den Bieman, H.J.M. (1989). Buitenlandse adoptiekinderen. Vaardigheden en probleemgedrag. Assen: Van Gorcum. Verhulst, F.C. & Versluis-Den Bieman, H.J.M. (1989). Buitenlandse adoptiekinderen. Vaardigheden en probleemgedrag. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Wegelin, M. (1992). De biologische vader buiten spel: kan dat en mag dat? In A. Meulenbelt (Red.), Het kind en het badwater. Over veranderend ouderschap (pp.18-38). Amsterdam: Van Gennep/Hogeschool van Amsterdam. Wegelin, M. (1992). De biologische vader buiten spel: kan dat en mag dat? In A. Meulenbelt (Red.), Het kind en het badwater. Over veranderend ouderschap (pp.18-38). Amsterdam: Van Gennep/Hogeschool van Amsterdam.
go back to reference Zeanah, C.H., Boris, N.W. & Larrieu, J.A. (1997). Infant development ans developmental risk. A review of the past 10 years. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36 , 165-178.CrossRef Zeanah, C.H., Boris, N.W. & Larrieu, J.A. (1997). Infant development ans developmental risk. A review of the past 10 years. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36 , 165-178.CrossRef
Metagegevens
Titel
Vaders. Afwezige vaders
De afwezige vader als risicofactor voor de verdere ontwikkeling van kinderen in de jeugdzorg
Auteur
J. W. Veerman
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060694

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave