Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief

Een inleiding

Auteur: T. V. M. Pels

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

In deze inleiding wordt vaderschap vanuit een cultuur-ecologisch perspectief geanalyseerd. De verhoudingen tussen de seksen en de vormgeving van het vaderschap vertonen een sterke variatie, in samenhang met uiteenlopende culturele en ecologische factoren. Tevens is sprake van culturele innovaties die deels te begrijpen zijn als onderdeel van een moderniseringsproces dat leidt tot de opkomst van het kerngezin en nieuwe ouderschapsidealen. Moeders vormen de motor in dit proces, ook al houden zij deels aan traditionele idealen vast. Vaders koesteren veelal mannelijkheidsidealen die zich slecht met zorgzaamheid verdragen. Onze bevindingen vinden steun in de empirische artikelen binnen deze sectie.
Voetnoten
1
Anderzijds is sprake van een duidelijke tendens tot modernisering. De mate van socialisatie in het modern-westerse onderwijs, in het land van herkomst of in Nederland, blijkt hierbij van overwegend belang. Vrouwen vormen niet zelden de motor in het moderniseringsproces. Zij hebben er meer van te winnen. De islamitische vrouwen ambiëren een grotere autonomie en verruiming van hun venster op de wereld. Daarnaast wensen zij meer steun van hun man, zonder overigens hun centrale plaats als moeder radicaal te willen laten varen. De Caraïbische vrouwen hebben, wat betreft hun autonomie ten opzichte van mannen, weinig te wensen over. Zij hebben vooral te winnen van een man die hen en hun kinderen ondersteunt, zowel in financiële als praktische zin. Hoewel dit zeker niet in alle groepen in gelijke mate geldt, lijken vaders minder veranderingsgezind. Zij hebben meer te verliezen, in termen van hun positie als autoriteit in het gezin of hun mannelijkheidsideaal. Zorgzaamheid lijkt vooralsnog eerder af te doen aan de mannelijke status dan er aan bij te dragen.
Voorts valt te concluderen, dat cultuuridealen ten aanzien van vaderschap en moederschap, denkbeelden van vaders en moeders daarover, evenals feitelijke praktijken niet altijd met elkaar overeenstemmen. Bij de Marokkanen zien wij, dat cultureel-religieuze idealen een grote rol spelen, maar dat de denkbeelden van individuele moeders heterogener en ook ‘moderner’ zijn dan op grond van deze idealen verwacht zou worden. De gerapporteerde praktijken van vaderschap sporen vaak niet met de denkbeelden, en ook tussen de verwachtingen voor de volgende generatie en de feitelijke socialisatiepraktijk doen zich discrepanties voor. In de Caraïbische milieus zijn eveneens discrepanties te zien. Het westerse cultuurideaal van de zorgzame vader wint terrein, vooral onder vrouwen, terwijl tegelijk meer ‘traditionele’ denkbeelden over het zelfstandig moederschap en mannelijkheid voortleven. Vooral in de bijdrage over de Surinaams-Creolen komt naar voren hoe divers de praktijk is. Ook socialisatiepraktijken sluiten niet ondubbelzinnig bij de moderne idealen aan. In termen van Super en Harkness bestaat er nogal wat dissonantie tussen de verschillende subsystemen van de ‘developmental niche’ (1986; Harkness & Super, 1993). De praktijk en denkbeelden zijn in het ene geval moderner en in het andere geval traditioneler dan het ideaalbeeld voorschrijft.
Kortom, vele en soms tegengestelde invloeden spelen gelijktijdig op moeders en vaders in. In sommige opzichten zijn zij het min of meer eens, in andere opzichten is dat niet het geval. Over de in de toekomst te verwachten patronen van vaderschap valt daarom niet veel met zekerheid te zeggen. Zullen vaders zich minder afzijdig houden, blijft hun voornaamste functie die van toeziend oog, worden zij zoals veel Nederlandse vaders speelkameraad, of worden zij zorgzamer voor vrouw en kinderen? En, even belangrijk, zullen moeders hun centrale positie in het gezin en de verantwoordelijkheid voor het inkomen meer met vaders willen delen? Geen theorie kan ons dit leren, alleen de toekomst.
 
Literatuur
go back to reference Abraham-Van der Mark, E. (1973). Yu’i mama; enkele facetten van de gezinsstructuur op Curaçao. Assen: Van Gorcum. Abraham-Van der Mark, E. (1973). Yu’i mama; enkele facetten van de gezinsstructuur op Curaçao. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Barakat, H. (1985). The Arab family and the challenge of social transformation. In E.W. Fernea (Ed.), Women and the family in the Middle East. New voices of change (pp. 27-49). Austin: University of Texas Press. Barakat, H. (1985). The Arab family and the challenge of social transformation. In E.W. Fernea (Ed.), Women and the family in the Middle East. New voices of change (pp. 27-49). Austin: University of Texas Press.
go back to reference Berg-Eldering, L. van den (1982). Marokkaanse gezinnen in Nederland (2e druk). Alphen aan den Rijn: Samsom. Berg-Eldering, L. van den (1982). Marokkaanse gezinnen in Nederland (2e druk). Alphen aan den Rijn: Samsom.
go back to reference Berg-Eldering, L. van den (1986). Marokkaans familierecht in Nederland. In L. van den Berg-Eldering (Red.), Van gastarbeider tot immigrant: Marokkanen en Turken in Nederland, 1965-1985 (pp. 78-111). Alphen aan den Rijn: Samsom. Berg-Eldering, L. van den (1986). Marokkaans familierecht in Nederland. In L. van den Berg-Eldering (Red.), Van gastarbeider tot immigrant: Marokkanen en Turken in Nederland, 1965-1985 (pp. 78-111). Alphen aan den Rijn: Samsom.
go back to reference Berry, J.W., Kalin, R. & Taylor, D.M. (1976). Multiculturalism and ethnic attitudes in Canada. Ottawa: Printing and Publishing Supply and Services Canada. Berry, J.W., Kalin, R. & Taylor, D.M. (1976). Multiculturalism and ethnic attitudes in Canada. Ottawa: Printing and Publishing Supply and Services Canada.
go back to reference Bouhalhoul, R. & Zwaard, J. van der (1996). Een kwesie van vertrouwen. Gespreksgroepen met Marokkaanse ouders Rotterdam. Rotterdam: SBWR. Bouhalhoul, R. & Zwaard, J. van der (1996). Een kwesie van vertrouwen. Gespreksgroepen met Marokkaanse ouders Rotterdam. Rotterdam: SBWR.
go back to reference Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, 32, 513-531.CrossRef Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, 32, 513-531.CrossRef
go back to reference Camilleri, C. (1973). Jeunesse, famille et développement: Essai sur le changement socio-culturel dans un pays du Tiers Monde (Tunisie). Paris: Centre National de la Recherche Scientifique. Camilleri, C. (1973). Jeunesse, famille et développement: Essai sur le changement socio-culturel dans un pays du Tiers Monde (Tunisie). Paris: Centre National de la Recherche Scientifique.
go back to reference Chekroun, M. (1981). La modernisation des relations familiales: Comparaison entre les effets de l’acculturation et ceux de l’urbanisation. Nice: Université de Nice. Chekroun, M. (1981). La modernisation des relations familiales: Comparaison entre les effets de l’acculturation et ceux de l’urbanisation. Nice: Université de Nice.
go back to reference Dalhuisen, L., Donk, R., Hoefte, R. & Steegh, F. (Red.) (1977). Geschiedenis van de Antillen. Zutphen: Walburg Pers. Dalhuisen, L., Donk, R., Hoefte, R. & Steegh, F. (Red.) (1977). Geschiedenis van de Antillen. Zutphen: Walburg Pers.
go back to reference Dernouny, M. (1984a). La socialisation de l’enfant en milieu traditionnel Marocain (1). Sindbad, 32, 7-16. Dernouny, M. (1984a). La socialisation de l’enfant en milieu traditionnel Marocain (1). Sindbad, 32, 7-16.
go back to reference Dernouny, M. (1984b). La socialisation de l’enfant en milieu traditionnel Marocain (2). Sindbad, 34-35, 1-45. Dernouny, M. (1984b). La socialisation de l’enfant en milieu traditionnel Marocain (2). Sindbad, 34-35, 1-45.
go back to reference Dijke, A. van, Hulst, H. van & Terpstra, L. (1990). Mama soltera. Den Haag: Warray. Dijke, A. van, Hulst, H. van & Terpstra, L. (1990). Mama soltera. Den Haag: Warray.
go back to reference Dijke, A. van & Terpstra, L. (1987). Je kunt maar beter bij je moeder blijven. Ongehuwde vrouwen met kinderen op Curaçao. Leiden: Caraïbisch Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Dijke, A. van & Terpstra, L. (1987). Je kunt maar beter bij je moeder blijven. Ongehuwde vrouwen met kinderen op Curaçao. Leiden: Caraïbisch Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
go back to reference Distelbrink, M.D., Pels, T. & Roode, A. (1995). Marokkaanse vrouwen en hun relatie tot de arbeidsmarkt. Rotterdam: ISEO/Erasmus Universiteit. Distelbrink, M.D., Pels, T. & Roode, A. (1995). Marokkaanse vrouwen en hun relatie tot de arbeidsmarkt. Rotterdam: ISEO/Erasmus Universiteit.
go back to reference Distelbrink, M. & Pels, T. (1996). De ontwikkeling van de etnisch-culturele positie. In J. Veenman (Red.), Keren de kansen? De tweede-generatie allochtonen in Nederland (pp. 105-133). Assen: Van Gorcum. Distelbrink, M. & Pels, T. (1996). De ontwikkeling van de etnisch-culturele positie. In J. Veenman (Red.), Keren de kansen? De tweede-generatie allochtonen in Nederland (pp. 105-133). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Dwyer, D.H. (1978). Images and self-images: Male and female in Morocco. New York: Columbia University Press. Dwyer, D.H. (1978). Images and self-images: Male and female in Morocco. New York: Columbia University Press.
go back to reference Eickelman, D.F. (1978). The art of memory. Islamic education and its social reproduction. Comparative Studies in Society and History, 20, 485-516.CrossRef Eickelman, D.F. (1978). The art of memory. Islamic education and its social reproduction. Comparative Studies in Society and History, 20, 485-516.CrossRef
go back to reference Eickelman, D.F. & Piscatori, J. (1996). Muslim politics. Princeton: Princeton University Press. Eickelman, D.F. & Piscatori, J. (1996). Muslim politics. Princeton: Princeton University Press.
go back to reference Eldering, L. (1995). Child-rearing in bi-cultural settings: A culture-ecological approach. Psychology in Developing Societies, 7, 134-153. Eldering, L. (1995). Child-rearing in bi-cultural settings: A culture-ecological approach. Psychology in Developing Societies, 7, 134-153.
go back to reference Eldering, L. & Borm, J.A. (1996). Alleenstaande Marokkaanse moeders. Utrecht: Jan van Arkel. Eldering, L. & Borm, J.A. (1996). Alleenstaande Marokkaanse moeders. Utrecht: Jan van Arkel.
go back to reference Eldin Shahin, E. (1996). Secularism and nationalism: The political discourse of ‘Abd al-Salam Yassin. In J. Ruedy (Ed.), Islamism and secularism in North Africa (pp. 167-185). London: Macmillan. Eldin Shahin, E. (1996). Secularism and nationalism: The political discourse of ‘Abd al-Salam Yassin. In J. Ruedy (Ed.), Islamism and secularism in North Africa (pp. 167-185). London: Macmillan.
go back to reference Erny, P. (1972). L’Enfant et son milieu en Afrique Noire. Essays sur l’éducation traditionelle. Paris: Petite Bibliothèque Payot. Erny, P. (1972). L’Enfant et son milieu en Afrique Noire. Essays sur l’éducation traditionelle. Paris: Petite Bibliothèque Payot.
go back to reference Fernea, E.W. (1985). Introduction. In E.W. Fernea (Ed.), Women and the family in the Middle East. New voices of change (pp. 1-8). Austin: University of Texas Press. Fernea, E.W. (1985). Introduction. In E.W. Fernea (Ed.), Women and the family in the Middle East. New voices of change (pp. 1-8). Austin: University of Texas Press.
go back to reference Foucault, M. (1980). In C. Gordon (Ed.), Power-knowledge: Selected Interviews and other Writings, 1972-1977. Brighton: Harvester Press. Foucault, M. (1980). In C. Gordon (Ed.), Power-knowledge: Selected Interviews and other Writings, 1972-1977. Brighton: Harvester Press.
go back to reference Gaudio, A. & Pelletier, R. (1980). Femmes d’Islam: Ou le sexe interdit. Paris: Denoël. Gaudio, A. & Pelletier, R. (1980). Femmes d’Islam: Ou le sexe interdit. Paris: Denoël.
go back to reference Harkness, S. & Super, Ch. (1993). The developmental niche: Implications for children's literacy development. In L. Eldering & P. Leseman (Eds.), Early Intervention and Culture: Preparation for Literacy (pp. 95-115). Paris: unesco Publishing. Harkness, S. & Super, Ch. (1993). The developmental niche: Implications for children's literacy development. In L. Eldering & P. Leseman (Eds.), Early Intervention and Culture: Preparation for Literacy (pp. 95-115). Paris: unesco Publishing.
go back to reference Hoek, J. van der (1994). Socialisatie in migrantengezinnen: Een basis voor opvoedingsondersteuning. Utrecht: De Tijdstroom. Hoek, J. van der (1994). Socialisatie in migrantengezinnen: Een basis voor opvoedingsondersteuning. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Jansen, W. (1987). Women without men: Gender and marginality in an Algerian town. Leiden: Brill. Jansen, W. (1987). Women without men: Gender and marginality in an Algerian town. Leiden: Brill.
go back to reference Joesoef, Z. (1989). Achtergronden van Antillianen, Surinamers en Arubanen. Amersfoort: Landelijk Studie- en Ontwikkelingscentrum Volwasseneneducatie. Joesoef, Z. (1989). Achtergronden van Antillianen, Surinamers en Arubanen. Amersfoort: Landelijk Studie- en Ontwikkelingscentrum Volwasseneneducatie.
go back to reference Kemper, F. (1996). Religiositeit, etniciteit en welbevinden bij mannen van de eerste generatie Marokkaanse moslimmigranten. Nijmegen: Uitgeverij Katholieke Universiteit Nijmegen. Kemper, F. (1996). Religiositeit, etniciteit en welbevinden bij mannen van de eerste generatie Marokkaanse moslimmigranten. Nijmegen: Uitgeverij Katholieke Universiteit Nijmegen.
go back to reference Koot, W. & Ringeling, A. (1984). De Antillianen. Muiderberg: Coutinho. Koot, W. & Ringeling, A. (1984). De Antillianen. Muiderberg: Coutinho.
go back to reference Lamb, M. (1995). Paternal influences on child development. In C.P. van Dongen, G.A.B. Frinking & M.J.G. Jacobs (Eds.), Changing fatherhood. An interdisciplinary perspective (pp. 145-157). Amsterdam: Thesis Publishers. Lamb, M. (1995). Paternal influences on child development. In C.P. van Dongen, G.A.B. Frinking & M.J.G. Jacobs (Eds.), Changing fatherhood. An interdisciplinary perspective (pp. 145-157). Amsterdam: Thesis Publishers.
go back to reference Lampe, A. (1988). Yo te nombre libertad: Iglesia y estado en la sociedad esclavista de Curazao. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit. Lampe, A. (1988). Yo te nombre libertad: Iglesia y estado en la sociedad esclavista de Curazao. Academisch proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit.
go back to reference Lans, J. van der, Nijsten, C. & Pels, T. (1997, oktober). Parenting and acculturation: ethnotheories of Turkish and Moroccan mothers in the Netherlands. Paper presented at the international conference Dynamics of Parenting, Amsterdam. Lans, J. van der, Nijsten, C. & Pels, T. (1997, oktober). Parenting and acculturation: ethnotheories of Turkish and Moroccan mothers in the Netherlands. Paper presented at the international conference Dynamics of Parenting, Amsterdam.
go back to reference Lavigueur, S., Saucier, J.F. & Tremblay, R.E. (1995). Supporting fathers and supported mothers in families with disruptive boys: Who are they? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 1003-1018.CrossRefPubMed Lavigueur, S., Saucier, J.F. & Tremblay, R.E. (1995). Supporting fathers and supported mothers in families with disruptive boys: Who are they? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 1003-1018.CrossRefPubMed
go back to reference Levine, R.A. & White, M.I. (1986). Human conditions: The cultural basis of educational developments. New York & Londen: Routledge & Kegan Paul. Levine, R.A. & White, M.I. (1986). Human conditions: The cultural basis of educational developments. New York & Londen: Routledge & Kegan Paul.
go back to reference Lucassen, J. & Penninx, R. (1994). Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders: immigranten in Nederland 1550-1993. Amsterdam: Het Spinhuis. Lucassen, J. & Penninx, R. (1994). Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders: immigranten in Nederland 1550-1993. Amsterdam: Het Spinhuis.
go back to reference Marks, A. (1976). Male and female and the Afro Curacaon household. Den Haag: Nijhoff. Marks, A. (1976). Male and female and the Afro Curacaon household. Den Haag: Nijhoff.
go back to reference Martens, E.P. & Verweij, A.O. (1997). Antillianen en Arubanen in Nederland; Kerncijfers 1996. Rotterdam: ISEO. Martens, E.P. & Verweij, A.O. (1997). Antillianen en Arubanen in Nederland; Kerncijfers 1996. Rotterdam: ISEO.
go back to reference McAdoo, J.L. (1988). Changing perspectives on the roles of the black father. In P. Bronstein & C.P. Cowan (Eds.), Fatherhood today: Mens changing role in the family (pp. 79-92). New York: Wiley. McAdoo, J.L. (1988). Changing perspectives on the roles of the black father. In P. Bronstein & C.P. Cowan (Eds.), Fatherhood today: Mens changing role in the family (pp. 79-92). New York: Wiley.
go back to reference Mernissi, F. (1985). Beyond the veil: Male-female dynamics in Muslim society. Londen: Al Saqi Books. Mernissi, F. (1985). Beyond the veil: Male-female dynamics in Muslim society. Londen: Al Saqi Books.
go back to reference Mernissi, F. (1992). La peur modernité. Paris: Albin Michel. Mernissi, F. (1992). La peur modernité. Paris: Albin Michel.
go back to reference Ogbu, J.U. (1993). Differences in cultural frame of reference. International Journal of Behavioral Development, 16, 483-506. Ogbu, J.U. (1993). Differences in cultural frame of reference. International Journal of Behavioral Development, 16, 483-506.
go back to reference Pascon, P. & Bentahar, M. (1978). Ce que disent 296 jeunes rureaux. Études Sociologiques sur le Maroc: Publication du Bulletin Économique et Sociale du Maroc. Pascon, P. & Bentahar, M. (1978). Ce que disent 296 jeunes rureaux. Études Sociologiques sur le Maroc: Publication du Bulletin Économique et Sociale du Maroc.
go back to reference Payne, M.A. & Furnham, A. (1989). West Indian adolescentsperception of family functioning. Journal of Adolescence, 12, 155-166.CrossRefPubMed Payne, M.A. & Furnham, A. (1989). West Indian adolescentsperception of family functioning. Journal of Adolescence, 12, 155-166.CrossRefPubMed
go back to reference Pels, T. (1986). Migratie en cognitieve ontwikkeling: Een benadering aan de hand van ‘Piagetiaans’ cross-cultureel onderzoek. De Psycholoog, 21, 53-58. Pels, T. (1986). Migratie en cognitieve ontwikkeling: Een benadering aan de hand van ‘Piagetiaans’ cross-cultureel onderzoek. De Psycholoog, 21, 53-58.
go back to reference Pels, T. (1994). Opvoeding in nieuw perspectief. In T. Pels (Red.), Opvoeding in Chinese, Marokkaanse en Surinaams-Creoolse gezinnen (pp. 169-183). Rotterdam: ISEO. Pels, T. (1994). Opvoeding in nieuw perspectief. In T. Pels (Red.), Opvoeding in Chinese, Marokkaanse en Surinaams-Creoolse gezinnen (pp. 169-183). Rotterdam: ISEO.
go back to reference Pels, T. (1997). Van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding: Marokkaanse gezinnen in de overgang. Gezin en beleid, Jaarboek Nederlandse Gezinsraad. Utrecht: De Tijdstroom. Pels, T. (1997). Van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding: Marokkaanse gezinnen in de overgang. Gezin en beleid, Jaarboek Nederlandse Gezinsraad. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Phares, V. (1996). Fathers and developmental psychopathology. New York: John Wiley & Sons. Phares, V. (1996). Fathers and developmental psychopathology. New York: John Wiley & Sons.
go back to reference Phinney, J.S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: review of research. Psychological Bulletin, 3, 499-514.CrossRef Phinney, J.S. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: review of research. Psychological Bulletin, 3, 499-514.CrossRef
go back to reference Purves, A. (1990). The world as an educational laboratory. In P. Vedder (Ed.), Fundamental studies in educational research (pp. 209-222). Amsterdam: Swets & Zeitlinger. Purves, A. (1990). The world as an educational laboratory. In P. Vedder (Ed.), Fundamental studies in educational research (pp. 209-222). Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
go back to reference Radi, A. (1977). L’Adaptation de la famille au changement social dans le Maroc urbain. Bulletin Économique et Sociale du Maroc, 135, 1-36. Radi, A. (1977). L’Adaptation de la famille au changement social dans le Maroc urbain. Bulletin Économique et Sociale du Maroc, 135, 1-36.
go back to reference Rispens, J., Hermanns, J.M.A. & Meeus, W.H.J. (Red.) (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum. Rispens, J., Hermanns, J.M.A. & Meeus, W.H.J. (Red.) (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Robertson, R. (1992). Globalization. Social theory and global culture. Londen: Sage. Robertson, R. (1992). Globalization. Social theory and global culture. Londen: Sage.
go back to reference Robitaille, D.F. (1990). The third international mathematics and science study. The Hague: IEA. Robitaille, D.F. (1990). The third international mathematics and science study. The Hague: IEA.
go back to reference Römer, R. (1981). Samenleven op een Caribisch Eiland. Curaçao: Van Dorp Eddine. Römer, R. (1981). Samenleven op een Caribisch Eiland. Curaçao: Van Dorp Eddine.
go back to reference Super, M.C. & Harkness, S. (1986). The developmental niche: a conceptualization at the interface of child and culture. International Journal of Behavioral Development, 9, 545-569. Super, M.C. & Harkness, S. (1986). The developmental niche: a conceptualization at the interface of child and culture. International Journal of Behavioral Development, 9, 545-569.
go back to reference Terpstra, L. & Dijke, A. van (1995). Ik ben geboren om moeder te worden. Alleenstaande Antilliaanse moeders. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 11, 320-334. Terpstra, L. & Dijke, A. van (1995). Ik ben geboren om moeder te worden. Alleenstaande Antilliaanse moeders. Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, 11, 320-334.
go back to reference Thomas, D.R. (1978). Cooperation and competition among children in the Pacific islands an New Zealand: The school as an agent of social change. Journal of Research and Development in Education, 12, 88-96. Thomas, D.R. (1978). Cooperation and competition among children in the Pacific islands an New Zealand: The school as an agent of social change. Journal of Research and Development in Education, 12, 88-96.
go back to reference Vedder, P. (1995). Antilliaanse kinderen. Utrecht: Jan van Arkel. Vedder, P. (1995). Antilliaanse kinderen. Utrecht: Jan van Arkel.
go back to reference Veenman, J. (1996). Keren de kansen? De tweede-generatie allochtonen in Nederland. Assen: Van Gorcum. Veenman, J. (1996). Keren de kansen? De tweede-generatie allochtonen in Nederland. Assen: Van Gorcum.
go back to reference Waardenburg, J. (1987). Over Moslimvrouwen. In J. Waardenburg (Red.), Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid (pp. 463-473). Houten: Het Wereldvenster. Waardenburg, J. (1987). Over Moslimvrouwen. In J. Waardenburg (Red.), Islam. Norm, ideaal en werkelijkheid (pp. 463-473). Houten: Het Wereldvenster.
go back to reference Werdmölder, H. (1990). Een generatie op drift, De geschiedenis van een Marokkaanse randgroep. Arnhem: Gouda Quint B.V. Werdmölder, H. (1990). Een generatie op drift, De geschiedenis van een Marokkaanse randgroep. Arnhem: Gouda Quint B.V.
go back to reference Zerdoumi, N. (1982). Enfants d’Hier: l’Éducation de l’enfant en milieu traditionel algérien. Paris: François Maspero. Zerdoumi, N. (1982). Enfants d’Hier: l’Éducation de l’enfant en milieu traditionel algérien. Paris: François Maspero.
go back to reference Zniber, F. (1976). La mère et l’enfant dans le milieu traditionel marocain. Thèse de doctorat. Paris: z.u. Zniber, F. (1976). La mère et l’enfant dans le milieu traditionel marocain. Thèse de doctorat. Paris: z.u.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaderschap in cultureel perspectief
Een inleiding
Auteur
T. V. M. Pels
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060687

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave