Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen

Vaders als gesprekspartners op het gebied van seksualiteit: enkele resultaten uit een intergenerationeel onderzoek

Auteur: J. H. Ravesloot

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Centrale vragen in dit artikel zijn: in hoeverre kennen vaders zichzelf een rol toe in de seksuele opvoeding van hun kinderen, en hoe wordt deze door hun (zestien- tot achttienjarige) zoons en dochters gewaardeerd? Uit de interviews blijkt dat de meeste vaders zich niet bemoeien met het opvoedingsdomein van seksualiteit. Deze afzijdige houding hangt niet alleen samen met gevoelens van respect voor het privé-leven van hun kind, maar ook met gevoelens van ongemak. De meeste jongeren ervaren hun vaders of als restrictieve, autoritaire opvoeders, of als afstandelijk en passief. Slechts in een minderheid van de gezinnen wordt over seksualiteit onderhandeld tussen vaders en kinderen.
Literatuur
go back to reference Bois-Reymond, M. du, Peters, E. & Ravesloot, J.H. (1994). Keuzeprocessen van jongeren. Een longitudinale studie naar veranderingen in de jeugdfase en de rol van ouders. Den Haag: Vereniging van Uitgevers voor de Gemeente Administratie. Bois-Reymond, M. du, Peters, E. & Ravesloot, J.H. (1994). Keuzeprocessen van jongeren. Een longitudinale studie naar veranderingen in de jeugdfase en de rol van ouders. Den Haag: Vereniging van Uitgevers voor de Gemeente Administratie.
go back to reference Poel, Y. te & Ravesloot, J.H. (1997). Seksualiteit als opvoedings- en ontwikkelingsterrein: nieuwe oriëntaties en dilemma's? Comenius, 17, 55-66. Poel, Y. te & Ravesloot, J.H. (1997). Seksualiteit als opvoedings- en ontwikkelingsterrein: nieuwe oriëntaties en dilemma's? Comenius, 17, 55-66.
go back to reference Ravesloot, J.H. (1997). Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren aan het woord. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Amsterdam: Het Spinhuis. Ravesloot, J.H. (1997). Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren aan het woord. Academisch proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Amsterdam: Het Spinhuis.
go back to reference Steutel, J. (1996). Goede seks als doel van seksuele opvoeding. In N. Bakker & P. Schreuder (Red.), Kind en cultuur in opvoeding en onderwijs (pp.286-293). Groningen: GION. Steutel, J. (1996). Goede seks als doel van seksuele opvoeding. In N. Bakker & P. Schreuder (Red.), Kind en cultuur in opvoeding en onderwijs (pp.286-293). Groningen: GION.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen
Vaders als gesprekspartners op het gebied van seksualiteit: enkele resultaten uit een intergenerationeel onderzoek
Auteur
J. H. Ravesloot
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060685

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave