Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Kind en adolescent 1/1998

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen

Gehechtheid van kinderen aan hun vaders en crècheleidsters: meta-analyse naar de rol van sensitiviteit bij vaders en crècheleidsters

Auteurs: M. S. de Wolff, M. H. van IJzendoorn

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Door middel van meta-analyse worden enkele studies naar de rol van vaders en professionele opvoeders in de ontwikkeling van een gehechtheidsrelatie samengevoegd. Voor moeders is bekend dat sensitief reageren op signalen van de baby van belang is voor het opbouwen van een veilige gehechtheidsrelatie. Sensitiviteit van vaders en crècheleidsters blijkt echter minder sterk samen te hangen met de kwaliteit van gehechtheid. Dit betekent niet dat vaders en crècheleidsters minder belangrijk zouden zijn. Zowel vaders als crècheleidsters zijn vaak in staat een veilige band met hun kind te scheppen. Het is nog onduidelijk welk pedagogisch gedrag hiervoor verantwoordelijk is.
Literatuur
go back to reference Amato, P.R. & Keith, B. (1991). Parental divorce and the well-being of children: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 110, 26-46.CrossRefPubMed Amato, P.R. & Keith, B. (1991). Parental divorce and the well-being of children: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 110, 26-46.CrossRefPubMed
go back to reference Belsky, J. (1983). Father-infant interaction and security of attachment: No relationship. Unpublished manuscript. The Pennsylvania State University at University Park (PA). Belsky, J. (1983). Father-infant interaction and security of attachment: No relationship. Unpublished manuscript. The Pennsylvania State University at University Park (PA).
go back to reference Belsky, J., Campbell, S.B., Cohn, J.F. & Moore, G. (1996). Instability of infant-parent attachment security. Developmental Psychology, 32, 921-924.CrossRef Belsky, J., Campbell, S.B., Cohn, J.F. & Moore, G. (1996). Instability of infant-parent attachment security. Developmental Psychology, 32, 921-924.CrossRef
go back to reference Caldera, Y.M., Huston, A. & O’ Brien, M. (1995). Antecedents of father-infant attachment: A longitudinal study. Paper presented at the meeting of the Society for Research in Child Development, Indianapolis, IN. Caldera, Y.M., Huston, A. & O’ Brien, M. (1995). Antecedents of father-infant attachment: A longitudinal study. Paper presented at the meeting of the Society for Research in Child Development, Indianapolis, IN.
go back to reference Cohen, L.J. & Campos, J.J. (1974). Father, mother, and stranger as elicitors of attachment behavior in infancy. Developmental Psychology, 10, 146-154.CrossRef Cohen, L.J. & Campos, J.J. (1974). Father, mother, and stranger as elicitors of attachment behavior in infancy. Developmental Psychology, 10, 146-154.CrossRef
go back to reference Cox, M.J., Owen, M.T., Henderson, V.K. & Margand, N.A. (1992). Prediction of infant-father and infant-mother attachment. Developmental Psychology, 28, 474-483.CrossRef Cox, M.J., Owen, M.T., Henderson, V.K. & Margand, N.A. (1992). Prediction of infant-father and infant-mother attachment. Developmental Psychology, 28, 474-483.CrossRef
go back to reference Dijken, S. van (1997). The first half of John Bowlby's life: A search for the roots of attachment theory. Ongepubliceerd proefschrift. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden. Dijken, S. van (1997). The first half of John Bowlby's life: A search for the roots of attachment theory. Ongepubliceerd proefschrift. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden.
go back to reference Easterbrooks, M.A. & Goldberg, W.A. (1984). Toddler development in the family: Impact of father involvement and parenting characteristics. Child Development, 55, 74-752.CrossRef Easterbrooks, M.A. & Goldberg, W.A. (1984). Toddler development in the family: Impact of father involvement and parenting characteristics. Child Development, 55, 74-752.CrossRef
go back to reference Fox, N.A., Kimmerly, N.L. & Schafer, W.D. (1991). Attachment to mother/attachment to father:A meta-analysis. Child Development, 62, 210-225.CrossRefPubMed Fox, N.A., Kimmerly, N.L. & Schafer, W.D. (1991). Attachment to mother/attachment to father:A meta-analysis. Child Development, 62, 210-225.CrossRefPubMed
go back to reference Goossens, F.A. & IJzendoorn, M.H. van (1990). Quality of infants’ attachments to professional caregivers: Relation to infant-parent attachment and day-care characteristics. Child Development, 61, 832-837.CrossRefPubMed Goossens, F.A. & IJzendoorn, M.H. van (1990). Quality of infants’ attachments to professional caregivers: Relation to infant-parent attachment and day-care characteristics. Child Development, 61, 832-837.CrossRefPubMed
go back to reference Grossmann, K. & Grossmann, K.E. (1992). Newborn behavior, the quality of early parenting and later toddler-parent relationships in a group of German infants. In J.K. Nugent, B.M. Lester, & T.B. Brazelton (Eds.), The cultural context of infancy, vol. 2 (pp.3-38). Norwood, NJ: Ablex. Grossmann, K. & Grossmann, K.E. (1992). Newborn behavior, the quality of early parenting and later toddler-parent relationships in a group of German infants. In J.K. Nugent, B.M. Lester, & T.B. Brazelton (Eds.), The cultural context of infancy, vol. 2 (pp.3-38). Norwood, NJ: Ablex.
go back to reference Howes, C. & Hamilton, C.E. (1992). Children's relationships with caregivers: Mothers and child care teachers. Child Development, 63, 859-866.CrossRefPubMed Howes, C. & Hamilton, C.E. (1992). Children's relationships with caregivers: Mothers and child care teachers. Child Development, 63, 859-866.CrossRefPubMed
go back to reference Howes, C., Philips, D.A. & Whitebook, M. (1992). Thresholds of quality: Implications for social development of children in center-based child care. Child Development, 63, 449-460.CrossRefPubMed Howes, C., Philips, D.A. & Whitebook, M. (1992). Thresholds of quality: Implications for social development of children in center-based child care. Child Development, 63, 449-460.CrossRefPubMed
go back to reference Howes, C., Rodning, C., Galluzzo, D. C. & Myers, L. (1988). Attachment and child care: Relationships with mother and caregiver. Early Childhood Research Quaterly, 3, 403-416.CrossRef Howes, C., Rodning, C., Galluzzo, D. C. & Myers, L. (1988). Attachment and child care: Relationships with mother and caregiver. Early Childhood Research Quaterly, 3, 403-416.CrossRef
go back to reference Howes, C. & Smith, E.W. (1995). Children and their child care caregivers: Profiles of relationships. Social Development, 4, 44-61.CrossRef Howes, C. & Smith, E.W. (1995). Children and their child care caregivers: Profiles of relationships. Social Development, 4, 44-61.CrossRef
go back to reference Howes, C. & Steward, P. (1987). Child's play with adults, toys, and peers: An examination of family and child-care influences. Developmental Psychology, 23, 423-430CrossRef Howes, C. & Steward, P. (1987). Child's play with adults, toys, and peers: An examination of family and child-care influences. Developmental Psychology, 23, 423-430CrossRef
go back to reference IJzendoorn, M.H. van, Sagi, A. & Lambermon, M.W.E. (1992). The multiple caretaker paradox: Data from Holland and Israel. In R.C. Pianta ( Ed.), Beyond the parent: The role of other adults in children's lives. New directions for child development, 57 (pp. 5-24). San Francisco: Jossey-Bass Inc. IJzendoorn, M.H. van, Sagi, A. & Lambermon, M.W.E. (1992). The multiple caretaker paradox: Data from Holland and Israel. In R.C. Pianta ( Ed.), Beyond the parent: The role of other adults in children's lives. New directions for child development, 57 (pp. 5-24). San Francisco: Jossey-Bass Inc.
go back to reference IJzendoorn, M.H. van, Tavecchio, L.W.C., Goossens, F.A. & Vergeer, M.M. (1985). Opvoeden in geborgenheid. Een kritische analyse van Bowlby's attachmenttheorie (tweede herziene druk). Deventer: Van Loghum Slaterus. IJzendoorn, M.H. van, Tavecchio, L.W.C., Goossens, F.A. & Vergeer, M.M. (1985). Opvoeden in geborgenheid. Een kritische analyse van Bowlby's attachmenttheorie (tweede herziene druk). Deventer: Van Loghum Slaterus.
go back to reference IJzendoorn, M.H. van & Wolff, M.S. de (1997). In search of the absent father: Meta-analyses of infant-father attachment. A rejoinder to our discussants. Child Development, 68, 604-609.CrossRefPubMed IJzendoorn, M.H. van & Wolff, M.S. de (1997). In search of the absent father: Meta-analyses of infant-father attachment. A rejoinder to our discussants. Child Development, 68, 604-609.CrossRefPubMed
go back to reference Lamb, M. (Ed.) (1976). The role of the father in child development. New York: Wiley. Lamb, M. (Ed.) (1976). The role of the father in child development. New York: Wiley.
go back to reference Mullen, B. (1989). Advanced basic meta-analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum. Mullen, B. (1989). Advanced basic meta-analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
go back to reference Schneider Rosen, K. & Rothbaum, F. (1993). Quality of parental caregiving and security of attachment. Developmental Psychology, 29, 358-367.CrossRef Schneider Rosen, K. & Rothbaum, F. (1993). Quality of parental caregiving and security of attachment. Developmental Psychology, 29, 358-367.CrossRef
go back to reference Schwarzer, R. (1989). Meta-analysis programs. Ongepubliceerd handboek. Schwarzer, R. (1989). Meta-analysis programs. Ongepubliceerd handboek.
go back to reference Tavecchio, L.W.C., IJzendoorn, M.H. van, Verhoeven, M.J.E., Reiling, E.J. & Stams, G.J.J.M. (1996). Opvoeding in gezin en kinderopvang: Overeenkomsten, verschillen en afstemming. In J.R.M. Gerris (Red.), Gezin: Welzijn, gezondheid en hulpverlening (pp. 10-26). Assen: Van Gorcum. Tavecchio, L.W.C., IJzendoorn, M.H. van, Verhoeven, M.J.E., Reiling, E.J. & Stams, G.J.J.M. (1996). Opvoeding in gezin en kinderopvang: Overeenkomsten, verschillen en afstemming. In J.R.M. Gerris (Red.), Gezin: Welzijn, gezondheid en hulpverlening (pp. 10-26). Assen: Van Gorcum.
go back to reference Volling, B.L. & Belsky, J. (1992). Infant, father, and marital antecedents of infant-father attachment security in dual-earner and single-earner families. International Journal of Behavioral Development, 15, 83-100. Volling, B.L. & Belsky, J. (1992). Infant, father, and marital antecedents of infant-father attachment security in dual-earner and single-earner families. International Journal of Behavioral Development, 15, 83-100.
go back to reference Waters, E. & Deane, K.E. (1985). Defining and assessing individual differences in attachment relationships: Q-methodology and the organization of behavior in infancy and early childhood. In I. Bretherton & E. Waters (Eds.), Growing points in attachment theory and research. Monographs of the Society of Child Development, 50 (1-2, Serial No. 209). Chicago: Chicago University Press. Waters, E. & Deane, K.E. (1985). Defining and assessing individual differences in attachment relationships: Q-methodology and the organization of behavior in infancy and early childhood. In I. Bretherton & E. Waters (Eds.), Growing points in attachment theory and research. Monographs of the Society of Child Development, 50 (1-2, Serial No. 209). Chicago: Chicago University Press.
go back to reference Wolff, M.S. de & IJzendoorn, M.H. van (1997). Sensitivity and attachment. A meta-analysis on parental antecedents of infant-attachment. Child Development, 68, 571-591.CrossRefPubMed Wolff, M.S. de & IJzendoorn, M.H. van (1997). Sensitivity and attachment. A meta-analysis on parental antecedents of infant-attachment. Child Development, 68, 571-591.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen
Gehechtheid van kinderen aan hun vaders en crècheleidsters: meta-analyse naar de rol van sensitiviteit bij vaders en crècheleidsters
Auteurs
M. S. de Wolff
M. H. van IJzendoorn
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060684

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave

Artikelen

Vaders

Artikelen

Vaders