Skip to main content
main-content
Top

Kind & Adolescent OnlineFirst articles

01-10-2018 | Artikelen

Een retrospectief onderzoek naar de behandelresultaten van Multi Systeem Therapie voor jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag (MST-PSB)

MST-PSB (Multisystemic Therapy – Problem Sexual Behavior) is een intensieve systeembehandeling voor jongeren met ernstig seksueel overschrijdend probleemgedrag, zoals aanranding of verkrachting (Borduin et al. 2009 a). MST-PSB is een adaptatie van …

19-09-2018 | Artikelen

Effectonderzoek naar de ouderinterventie Pittige Jaren

Deze studie onderzoekt of de preventieve variant van de ouderinterventie Pittige Jaren (in het Engels The Incredible Years; IY) effectief is in het verminderen van externaliserende gedragsproblemen en of veronderstelde moderatoren (d.w.z., ernst …

14-09-2018 | Artikelen

Haptotherapie voor kinderen en ouders: een case-based time-series-onderzoek naar boze buien, acceptatie, affectieve ouder-kindinteractie en opvoedingsbelasting

Positieve affectie, responsiviteit en voorspelbaarheid in de opvoeding gaan vaak samen met een gunstige ontwikkeling van kinderen (Aubrey en Ward 2013 ): kinderen hebben minder problemen, laten meer prosociaal gedrag zien en hebben een betere …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Kind en Adolescent staat open voor wetenschappelijke publicaties, die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. De redactie wil lezers informeren over actuele ontwikkelingen op dit terrein.

Meer specifiek biedt de redactie gelegenheid tot publiceren van: overzichtsartikelen; verslagen van empirisch onderzoek, die niet alleen theoretisch maar ook praktisch van belang zijn; artikelen waarin een bepaalde gedachtegang wordt ontwikkeld zonder dat van een sterke empirische basis kan worden gesproken; artikelen waarin commentaar wordt geleverd op eerder in het tijdschrift verschenen publicaties; korte artikelen over lopend of reeds afgesloten onderzoek; gevalsbeschrijvingen die in een theoretisch kader zijn geplaatst; korte thematische artikelen met voor de praktijk relevante informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek; signalementen van zaken en gebeurtenissen die een bredere aandacht verdienen; boekbesprekingen.

Meer informatie