Skip to main content
main-content

wo | Tijdschrift

Kind en adolescent

Kind & Adolescent OnlineFirst articles

24-05-2018 | Artikelen

De ontwikkeling van huwelijksstress en externaliserend gedrag in de tijd

De rol van ouderlijke competentiegevoelens

Deze longitudinale studie onderzocht in welke mate huwelijksstress en externaliserend probleemgedrag van jongeren zich in samenhang ontwikkelen en in hoeverre ouderlijke competentiebeleving een verklarende rol speelt in deze samenhang. Moeders en …

23-05-2018 | Artikelen

Functionele uitkomsten van psychische stoornissen bij kinderen en adolescenten

Ongeveer 25 % van de ziektelast, uitgedrukt in DALY’s ( Disability-Adjusted Life Years ofwel levensjaren gecorrigeerd voor beperkingen ), kan worden toegeschreven aan psychische stoornissen (Vos et al. 2000 , 2001 ). Bij jongeren tussen de 10 en 24 …

22-05-2018 | Artikelen

Over wanneer en waarom kinderen helpen

De rol van de groepscontext en zelfpresentatie

Kinderen vertonen al vanaf heel jonge leeftijd prosociaal gedrag tegenover anderen. Tegelijkertijd laat veel onderzoek zien dat kinderen soms bevooroordeeld zijn en discrimineren. Dit overzichtsartikel brengt deze onderzoeksbevindingen bij elkaar …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Kind en Adolescent staat open voor wetenschappelijke publicaties, die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. De redactie wil lezers informeren over actuele ontwikkelingen op dit terrein.

Meer specifiek biedt de redactie gelegenheid tot publiceren van: overzichtsartikelen; verslagen van empirisch onderzoek, die niet alleen theoretisch maar ook praktisch van belang zijn; artikelen waarin een bepaalde gedachtegang wordt ontwikkeld zonder dat van een sterke empirische basis kan worden gesproken; artikelen waarin commentaar wordt geleverd op eerder in het tijdschrift verschenen publicaties; korte artikelen over lopend of reeds afgesloten onderzoek; gevalsbeschrijvingen die in een theoretisch kader zijn geplaatst; korte thematische artikelen met voor de praktijk relevante informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek; signalementen van zaken en gebeurtenissen die een bredere aandacht verdienen; boekbesprekingen.

Meer informatie