Skip to main content
main-content
Top

Kind & Adolescent OnlineFirst articles

15-01-2019 | Artikelen

Variatie in de vroege trajecten van autismesymptomen

Autismespectrumstoornissen (ASS) vormen een heterogene groep neurobiologische ontwikkelingsstoornissen die zich vroeg in het leven manifesteren en die zich uiten in tekortkomingen in sociaal-communicatief gedrag, beperkt of repetitief gedrag en …

12-12-2018 | Artikelen

Risicofactoren voor verwaarlozing: een meta-analyse

De prevalentie van verwaarlozing van kinderen is hoog in vergelijking met andere vormen van kindermishandeling, zoals fysieke mishandeling of seksueel misbruik (Sedlak et al. 2010 ; Stoltenborgh et al. 2015 ). Volgens de Nationale Prevalentiestudie …

06-12-2018 | Artikelen

Leerkrachtgedrag en de kwaliteit van sociale relaties in de klas: de leerkracht als sociale referent voor de sociale status van de leerling

Volgens de sociale-referentietheorie gebruiken klasgenoten interacties tussen de leerkracht en leerlingen om hun eigen beeld van die leerling te vormen. Deze studie heeft deze theorie getoetst, waarbij het verband tussen leerkrachtinteractie met …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Kind en Adolescent staat open voor wetenschappelijke publicaties, die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. De redactie wil lezers informeren over actuele ontwikkelingen op dit terrein.

Meer specifiek biedt de redactie gelegenheid tot publiceren van: overzichtsartikelen; verslagen van empirisch onderzoek, die niet alleen theoretisch maar ook praktisch van belang zijn; artikelen waarin een bepaalde gedachtegang wordt ontwikkeld zonder dat van een sterke empirische basis kan worden gesproken; artikelen waarin commentaar wordt geleverd op eerder in het tijdschrift verschenen publicaties; korte artikelen over lopend of reeds afgesloten onderzoek; gevalsbeschrijvingen die in een theoretisch kader zijn geplaatst; korte thematische artikelen met voor de praktijk relevante informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek; signalementen van zaken en gebeurtenissen die een bredere aandacht verdienen; boekbesprekingen.

Meer informatie