Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

Kind en adolescent

Kind & Adolescent OnlineFirst articles

20-10-2020 | Artikelen

Vanuit het kind bezien: de rol van de moeder-kindrelatie in de ontwikkeling van psychopathologie na seksueel misbruik

In dit onderzoek is de kwaliteit van de moeder-kindrelatie en het verband met psychopathologie na seksueel misbruik onderzocht. Participanten waren 27 kinderen die seksueel misbruik hadden meegemaakt en 58 niet-misbruikte kinderen (7–16 jaar) en …

20-10-2020 | Redactioneel

Afscheid

19-10-2020 | Opmerkelijk

Terug naar de toekomst

Een comeback van opvattingen over ‘goed’ interventieonderzoek

19-10-2020 | Opmerkelijk

Vaders vandaag

19-10-2020 | Opmerkelijk

Seksualiteit

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Kind en Adolescent staat open voor wetenschappelijke publicaties, die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. De redactie wil lezers informeren over actuele ontwikkelingen op dit terrein.

Meer specifiek biedt de redactie gelegenheid tot publiceren van: overzichtsartikelen; verslagen van empirisch onderzoek, die niet alleen theoretisch maar ook praktisch van belang zijn; artikelen waarin een bepaalde gedachtegang wordt ontwikkeld zonder dat van een sterke empirische basis kan worden gesproken; artikelen waarin commentaar wordt geleverd op eerder in het tijdschrift verschenen publicaties; korte artikelen over lopend of reeds afgesloten onderzoek; gevalsbeschrijvingen die in een theoretisch kader zijn geplaatst; korte thematische artikelen met voor de praktijk relevante informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek; signalementen van zaken en gebeurtenissen die een bredere aandacht verdienen; boekbesprekingen.

Meer informatie