Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-03-1998 | Artikelen

Vaders. Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen

Een inleiding

Auteurs: M. Dekovic, Mevr. dr. J. Rispens

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 1/1998

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

semenvatting

Er is in onderzoek naar gezinsopvoeding steeds meer aandacht voor de vaderrol. Wat betreft het opvoedingsgedrag blijken de verschillen tussen vaders en moeders niet zo groot te zijn dat van een echte, unieke specialisatie gesproken kan worden. Dit geldt eveneens voor de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. De zes artikelen die binnen deze sectie elk op hun eigen wijze ingaan op vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, worden hier kort geïntroduceerd.
Literatuur
go back to reference Rispens, J., Hermanns, J.M.A. & Meeus, W.H.J. (Red.) (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum. Rispens, J., Hermanns, J.M.A. & Meeus, W.H.J. (Red.) (1996). Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.
Metagegevens
Titel
Vaders. Vaders en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen
Een inleiding
Auteurs
M. Dekovic
Mevr. dr. J. Rispens
Publicatiedatum
01-03-1998
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 1/1998
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03060680

Andere artikelen Uitgave 1/1998

Kind en adolescent 1/1998 Naar de uitgave