Skip to main content
main-content

Overzicht tijdschriften Psychologie Totaal

Overzicht tijdschriften Psychologie Totaal

Tijdschrift

GZ - Psychologie

Het vakblad over gezondheidszorgpsychologie, psychotherapie en psychiatrie

GZ-Psychologie is een onafhankelijk tijdschrift en richt zich geheel op de
snelgroeiende beroepsgroep van gz-psychologen, waarvan er inmiddels meer dan 15.000 zijn. GZ-Psychologie wil de identiteit en de positie van de gz-psychologen versterken en …

wo | Tijdschrift

Kind & Adolescent Praktijk

Kind en Adolescent Praktijk is een vakblad voor psychologen, orthopedagogen, psychiaters en andere professionals die werken met kinderen en adolescenten en/of met hun ouders.
Het vakblad biedt informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

wo | Tijdschrift

Kind & Adolescent

Kind en Adolescent staat open voor wetenschappelijke publicaties, die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. De redactie wil lezers informeren over actuele ontwikkeling

wo | Tijdschrift

Neuropraxis

NeuroPraxis is het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat ingaat op achtergronden en toepassingen van actuele neurowetenschappelijke informatie. NeuroPraxis verschaft u praktische en relevante informatie over onderzoek, theorievorming, diagnostiek en behandelmethoden.

wo | Tijdschrift

Jeugdbeleid

Jeugdbeleid volgt en initieert ontwikkelingen in het jeugdbeleid, in het bijzonder in het lokale jeugdbeleid en in de jeugdzorg. Er is aandacht voor (toekomstige) ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Het jeugdbeleid wordt volgend, analyserend, ve

wo | Tijdschrift

Geron

Gerōn is een tijdschrift over ouder worden in de moderne samenleving, met informatie en opinies uit beleid, praktijk en wetenschap. Gerōn heeft vier aandachtsgebieden/ beleidsdomeinen: Welzijn (o.a. ethische vragen, zingeving, participatie, vrije

Tijdschrift

Denkbeeld

Denkbeeld, tijdschrift voor Psychogeriatrie is een populair-wetenschappelijk opinieblad, waarin de oudere mens met psychogeriatrische problemen centraal staat.
Het tijdschrift schenkt aandacht aan alle problemen die zich in de latere levensfa

wo | Tijdschrift

Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment

The journal publishes articles on research investigations that enhance understanding of psychopathology and mental disorders applicable to all ages, deviant or abnormal behaviors, including those related to medical conditions and trauma, and const

wo | Tijdschrift

Journal of Autism and Developmental Disorders

The Journal of Autism and Developmental Disorders is the leading peer-reviewed, scholarly periodical focusing on all aspects of autism spectrum disorders and related developmental disabilities. Published monthly, JADD is committe

hbo | Tijdschrift

Mindfulness

This journal publishes peer-reviewed papers that examine the latest research findings and best practices in mindfulness. It explores the nature and foundations of mindfulness, its mechanisms of actions, and its use across cultures. In addition,

wo | Tijdschrift

Journal of Youth and Adolescence

A Multidisciplinary Research Publication

Journal of Youth and Adolescence provides a single, high-level medium of communication for psychologists, psychiatrists, biologists, criminologists, educators, and professionals in many other allied disciplines who address the subject of youth and adolescence.

wo | Tijdschrift

Clinical Child and Family Psychology Review

Clinical Child and Family Psychology Review is a quarterly, peer-reviewed journal that provides an international, interdisciplinary forum for new developments and in-depth reviews on current thought and practices. The Journal publishes original re

wo | Tijdschrift

Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy

An invaluable source for current developments in the field, this journal publishes outstanding articles on research, theory, and practice in rational-emotive behavior therapy (REBT) and cognitive behavior therapy (CBT).

Its coverage focuse

wo | Tijdschrift

Journal of Child and Family Studies

SELECTED FOR COVERAGE IN:

  • Social Sciences Citation Index®/Social Scisearch®
  • Current Contents®/Social and Behavioral Sciences
  • Journal Citation Reports/ Social Sciences Edition

The Journal of Child and

wo | Tijdschrift

Cognitive Therapy and Research

Cognitive Therapy and Research publishes experimental studies; theoretical, review, technical, and methodological articles; case studies; and brief reports. It is a broadly conceived interdisciplinary journal that stimulates and communicates resea

wo | Tijdschrift

Psychological Research

An International Journal of Perception, Attention, Memory, and Action

The journal Psychological Research publishes articles that contribute to a basic understanding of human perception, attention, memory and action. It is devoted to the dissemination of knowledge based on firm experimental ground, independent of any

wo | Tijdschrift

Journal of Abnormal Child Psychology

An official publication of the International Society for Research in Child and Adolescent Psychopathology

The Journal of Abnormal Child Psychology brings together the latest research on psychopathology in childhood and adolescence, with an emphasis on empirical studies of the major childhood disorders (the disruptive behavior disorders, depression, an

wo | Tijdschrift

Child Psychiatry & Human Development

Child Psychiatry & Human Development is an interdisciplinary international journal serving professionals practicing or training in child and adolescent psychiatry, clinical child, pediatric and family psychology, pediatrics, social science, an

wo | Tijdschrift

Journal of Behavioral Medicine

The Journal of Behavioral Medicine is a broadly conceived interdisciplinary publication devoted to furthering understanding of physical health and illness through the knowledge and techniques of behavioral science. A significant function