Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Gezinstherapie Wereldwijd

Gezinstherapie Wereldwijd OnlineFirst articles

13-07-2021

Nieuwe interventie voor paren met chronische pijn en relatieproblemen: een pilotstudie

Chronische pijn is vaak de oorzaak van psychisch lijden en van relatieproblemen. Dit raakt zowel de mensen met pijn als hun partners. Het belang van de sociale context is in het verleden al vaker reden geweest om bij pijninterventies ook partners …

13-07-2021

“Ze geven je een tweede kans”: Percepties van jongeren en verzorgers van hun ervaringen met een gemeenschapsgericht systeem voor geestelijke gezondheidszorg

Kind- en gezinsgerichte zorgsystemen – met de inclusie van de stem van kind, jongere en gezin – bieden een alternatief voor de traditionele, autoritaire benaderingen in de geestelijke gezondheidszorg van kinderen. Er is al veel geschreven over …

13-07-2021

Transgenerationele therapie: een klinische bespreking van gezinsdynamiek en verandering

Volgens de Transgenerationele theorie (1979) van Lieberman kunnen veel onverklaarbare gezinsproblemen worden teruggevoerd naar onopgeloste conflicten die een gevolg zijn van botsende cultuurverschillen tussen de generaties. Vanuit deze theorie …

13-07-2021

Multiprobleemgezinnen in intensieve specialistische meergezinstherapie: een theoretische beschrijving en verslag van een casestudy

Sommige gezinnen kampen met chronische, ernstige en intergenerationele problemen op meerdere levensgebieden. Deze multiprobleemgezinnen hebben vaak geen baat bij de gebruikelijke behandeling. Voor hen heeft de Afdeling Gezinspsychiatrie (AGP) van …

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Gezinstherapie Wereldwijd is een Nederlandstalig tijdschrift dat een overzicht biedt van alle wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van gezins- en relatieproblematiek. De redactie selecteert de artikelen op basis van kwaliteit, nieuwswaarde en oorspronkelijkheid. Ook de praktische toepasbaarheid is een belangrijke maatstaf. De geselecteerde artikelen krijgen van de redactie deskundig commentaar. De artikelen zijn in het Nederlands vertaald en door de redactie voorzien van een inleiding en een kernachtige samenvatting.

Gezinstherapie Wereldwijd bevat een selectie van artikelen afkomstig uit o.a. de volgende tijdschriften: Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, Clinical Child Psychology and Psychiatry, Clinical Psychology and Psychotherapy, Clinical Psychology Review, Familiendynamik, Families Systems and Health, Family Process, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Journal of Family Psychology,Journal of Family Psychotherapy,Journal of Family Therapy, Journal of Marital and Family Therapy, Journal of Systemic Therapies, Kontext, Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training.

Meer informatie