Skip to main content
Top

15-06-2022 | Podotherapie | Nieuws

Goed teencontact bij kinderen kan stabilisatie van het lichaam bevorderen

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Een goed grondcontact met de tenen kan stabilisatie van het lichaam bevorderen wanneer de stand van het lichaam onstabiel wordt, bijvoorbeeld wanneer men de ogen gesloten houdt. Dit hebben Japanse onderzoekers gevonden in een studie naar Floating Toe (FT) oftewel “zwevende tenen” bij een grote groep kinderen in de leeftijd van 8 jaar. 

Bij een aanvullende cohortstudie van een nationaal Japans project werd bij 396 kinderen in de leeftijd van 8 jaar zowel de plantaire drukken onder de voeten gemeten als de posturale stabiliteit. Doel van het onderzoek was om de prevalentie van een zwevende teen in relatie tot de statische posturale stabiliteit vinden.

Hoe is dit onderzoek uitgevoerd?

Van alle kinderen werden de lengte en het gewicht gemeten. De posturale stabiliteit en de zwevende teen werden beoordeeld door middel van een statische voetdrukmeting (COP-path en COP-area) op een voetdrukmeetplaat. Kinderen kregen de instructie hierop rechtop te staan, de armen langs het lichaam te laten hangen en de voeten parallel naast elkaar te plaatsen. Er werd twee keer getest, tweemaal met de ogen open en tweemaal met de ogen dicht. Beide voor de duur van 20 seconden.

Er werden punten toegekend aan elke teen die belast werd. De metingen werden blootsvoets uitgevoerd.

Resultaten

COP-path en COP-area van de totale, vrouwelijke, en mannelijke deelnemers in de gesloten ogen conditie waren significant groter dan die in de ogen-open conditie en de posturale stabiliteit bij meisjes was hoger dan die bij jongens in de ogen-gesloten conditie.

Er werd een vrij hoog percentage FT bij alle deelnemers gevonden (90%) en een hogere FT-score (dus meer tenen aan de grond) in de gesloten ogen conditie dan in de ogen-open conditie

Er werden significante correlaties tussen de FT-score en COP-path en COP-area gevonden.  En een significante matige correlatie tussen statische posturale stabiliteit en Floating toe score in de oog-open en de oog-gesloten conditie.

Conclusie onderzoek

Concluderend heeft deze studie aangetoond dat de frequentie van FT bij gezonde 8-jarige kinderen zeer hoog was. Deze resultaten suggereerden dat FT niet direct gerelateerd is aan het behoud van de staande houding bij kinderen; de tenen spelen echter wel een rol door grondcontact te maken in omstandigheden waarin de statische houdingsstabiliteit in het gedrang komt en de staande houding onstabiel wordt.

Wilt u het besproken artikel volledig lezen?

Fujimaki T, Wako M, Koyama K, Furuya N, Shinohara R, Otawa S, et al. (2021)

Prevalence of floating toe and its relationship with static postural stability in children: The Yamanashi adjunct study of the Japan Environment and Children’s Study (JECS-Y).

PLoS ONE: 16(3) March 2021

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246010


share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.