Skip to main content
Top

16-12-2021 | Psychologie | Nieuws

Dermatologen bedenken manier voor minder pijnlijke lokale anesthesie

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Leidt patiënten tijdens het toedienen van locoregionale anesthesie zo veel mogelijk af. Dat is een van de adviezen van enkele Amerikaanse dermatologen die naar een manier gezocht hebben om deze handeling voor de patiënt minder pijnlijk te laten zijn. Podotherapeuten kunnen deze aanbevelingen ook gebruiken bij de partiële nagelresectie.

Een goede techniek voor het toedienen van plaatselijke verdoving is noodzakelijk om de pijn tot een minimum te beperken en het comfort te bevorderen, aangezien het vaak beschouwd wordt als het meest pijnlijke deel van cutane procedures. Pijn is een psychofysiologisch fenomeen waarbij ook aandacht, cognitieve beoordeling en emotie een rol spelen. In een artikel bespreken medewerkers van het Amerikaanse departement voor Dermatologie de geschiedenis van lokale anesthesie, het ontstaansmechanisme van pijn, de betrokken weefsels en het psychofysiologische aspect.

Hoe werkt het?

De injectie van lokale anesthetica zelf veroorzaakt aanvankelijk vaak een pijnlijke sensatie door het inbrengen van de naald en door de vloeistofinfiltratie, alvorens de verdoving optreedt.

Studies hebben aangetoond dat de aandacht afleiden de activatie van pijn gerelateerde fysiologische processen vermindert.  Cognitieve evaluatie van sensorische signalen speelt een even belangrijke rol in de pijnperceptie.  De mate waarin pijn wordt geïnterpreteerd als onplezierig hangt af van de vraag of een individu gelooft dat hij of zij er mee om kan gaan. Wanneer pijn echter als overweldigend wordt ervaren kan dit sterke emoties oproepen, zoals angst. Die emoties kunnen op hun beurt weer een verandering van de pijnwaarneming tot stand brengen. De activatie van het endocriene -, het immuun-, en autonome zenuwstelsel in reactie op negatieve emoties versterkt iemands pijn door verschillende psychofysiologische mechanismen.

Pijn is dus niet alleen een pijnwaarneming als reactie op lichamelijk letsel, maar een psychofysiologisch fenomeen dat kan worden gemoduleerd door aandacht, cognitieve beoordeling, en emotionele feedback.

Waarschuwing zorgt voor onrust

Chirurgische literatuur en handboeken hebben lang voorgesteld dat de pijn geassocieerd met injectie kan worden geminimaliseerd door de patiënt te waarschuwen dat men op het punt staat de naald in te brengen. Het is echter de ervaring van de auteurs, dat de anticipatie of het bewustzijn van een op handen zijnde injectie de ongerustheid van de patiënt kan verhogen en de waargenomen pijn kan doen toenemen.  

Advies

De auteurs hebben hun eigen bevindingen en waarnemingen gecombineerd en denken met de volgende werkwijze pijnloze injecties te kunnen bereiken:

 • Vermijd visuele signalen: zorg dat de injectiespuit/naald al van tevoren geprepareerd is en dat deze uit het zicht ligt.
 • Probeer de aandacht af te leiden van de komende behandeling: start een afleidend gesprek met de patiënt en vraag naar onderwerpen die niet gerelateerd zijn aan de aankomende behandeling.
 • Injecteer de naald terwijl de patiënt afgeleid wordt.
 • Injecteer langzaam en minimaliseer elk signaal geassocieerd met de injectie.
 • Houdt de patiënt tijdens de gehele handeling bezig met iets ter afleiding van de injectie.

Zintuiglijke feedback, vooral visuele signalen, en angst zijn twee belangrijke aspecten van pijnperceptie. De auteurs geloven dat spuiten/naalden uit het zicht houden, doorgaan

met injecteren zonder voorafgaande waarschuwing, en het betrekken van patiënten in een gesprek het luisteren naar muziek, het uitvoeren van een eenvoudige taak zoals 4 tellen inademen en in 4 tellen uitademen of eenvoudige taken  manieren zijn om deze pijnperceptie te verzachten.

Verder onderzoek

Volgens de auteurs is er wel meer onderzoek nodig naar injectiepijn score om vermindering van de pijn met deze nieuwe methode te kwantificeren.

Wilt U het besproken artikel nalezen?

Lai, Y., Khachemoune, A. Pain-less injection: principles and pearls. Arch Dermatol Res 313, 291–293 (2021). https://doi.org/10.1007/s00403-020-02075-0


share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

Podosophia

Podosophia stelt zich ten doel de beroepsgroep van podotherapeuten te voorzien van informatie die nodig is voor het inhoudelijk uitoefenen van het vak en het voeren van de praktijk. Daarbij is ook rui ...

BSL Podotherapeut Totaal

Binnen de bundel kunt u gebruik maken van boeken, tijdschriften, e-learnings, web-tv's en uitlegvideo's. BSL Podotherapeut Totaal is overal toegankelijk; via uw PC, tablet of smartphone.