Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 6/2017

Uitgave 6/2017

Inhoudsopgave ( 26 Artikelen )

01-12-2017 | Redactioneel | Uitgave 6/2017

Dichtbij de burger en integraal

Maarten van de Beek

01-12-2017 | Actueel | Uitgave 6/2017

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-12-2017 | Thema inkoop | Uitgave 6/2017

Nieuw aanbestedingsinstituut mobiliteit voor beter zorgvervoer: Doorbreken negatieve spiraal

Saida Akaaboune

01-12-2017 | Cliëntencolumn | Uitgave 6/2017

Zoek en vind

Ruben van Vliet

01-12-2017 | Zorg | Uitgave 6/2017

De dagelijkse werkelijkheid is te weerbarstig om in regels te vatten: Het is tijd voor de verschilmaker

Daan Wijnmaalen, Ingrid Claassen

01-12-2017 | Zorg | Uitgave 6/2017

Burger en gemeente hebben baat bij onafhankelijke cliëntondersteuning: Ondersteuning bij de overgang van Wmo naar Wlz

Wiena Bakker

01-12-2017 | Participatie | Uitgave 6/2017

De overheid neemt haar verantwoordelijkheid niet: Ongelijkheid en gebrek aan respect

Frank Hindriks

01-12-2017 | Vakkundig aan het werk | Uitgave 6/2017

Vakkundig aan het sociaal werk

Saskia Keuzenkamp

01-12-2017 | Welzijn | Uitgave 6/2017

Welzijn is in de buurt en woont in het buurthuis: Lokale overheid als bewaarder van het algemeen belang

Margreeth Broens

01-12-2017 | Signalement van het cbs | Uitgave 6/2017

Het onbenut arbeidspotentieel in beeld

Martijn Souren, Jesper van Thor

01-12-2017 | Thema inkoop | Uitgave 6/2017

Zorg aanbesteden? Er is ruimte binnen en buiten aanbesteding!: Aanbesteden verplicht?

Niels Uenk

01-12-2017 | Participatie | Uitgave 6/2017

Lessons learned uit de proeftuinen van Kwaliteit van de Samenleving:Samen doen

Monique Stavenuiter, Jessica vanden Toorn

01-12-2017 | Binnenhof van buitenuit | Uitgave 6/2017

Werken met Flextensie

Mark Geers

01-12-2017 | Armoedebestrijding | Uitgave 6/2017

Overerfbare armoede in de Veenkoloniën: Vijfjarig onderzoek

Arjen Edzes, Dirk Strijker

01-12-2017 | Thema inkoop | Uitgave 6/2017

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bepleit meerjarige contracten: Andere zorginkoop gewenst

Bartvande Gevel, Albertine van Diepen

01-12-2017 | Citydeal inclusieve stad | Uitgave 6/2017

Het begin(t) in de wijk: wijkteams als motor van verandering: Enschede – De geest is uit de fles

Jeroen Jonker, Lex Meiberg, Siham Zariouh

01-12-2017 | Wisselcolumn | Uitgave 6/2017

Symbolen van onmacht

Andries Ekhart

01-12-2017 | Onderwijs | Uitgave 6/2017

Non-formeel taalaanbod in de gemeente Amsterdam: Onderzoek

Samir Achbab

01-12-2017 | Arbeidsmarkt | Uitgave 6/2017

Inzetten op robots: iedereen doet mee!: Nieuw tijdperk

Fabian Dekker

01-12-2017 | Column uit de beleidspraktijk | Uitgave 6/2017

Vertrouwen in de toekomst?

Hans Cratsborn

01-12-2017 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 6/2017

Sociaal ombudsvrouw, schakel tussen burger en gemeenteraad: Ervaringen uit Drente

Kees Frenay

01-12-2017 | Wonen | Uitgave 6/2017

Toekomstbestendige zorgvriendelijke wijken vereisen samenwerking: Prijsvraag van de Rijksbouwmeester

Daniëlle Harkes, Yvonne Witter

01-12-2017 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 6/2017

Alle schijnwerpers op de regionale arbeidsmarkt

Roelof van der Velde

01-12-2017 | Sociale zekerheid | Uitgave 6/2017

Bijstandsuitkeringen in veel OESO-landen gedaald: Nieuw onderzoek

Olaf van Vliet

01-12-2017 | Zorg | Uitgave 6/2017

Persoonsvolgende zorg in Zuid-Limburg: ouderen krijgen de zorg die ze willen: Onafhankelijke ondersteuning en inkoop zonder plafond

Herre van Kaam

01-12-2017 | Uitspraak onder de loep | Uitgave 6/2017

Centrale Raad van Beroep vertaalt uitspraak Europees Hof naar Nederlandse praktijk

Gjalt Schippers

Recente publicaties