Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-12-2017 | Thema inkoop

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bepleit meerjarige contracten: Andere zorginkoop gewenst

Auteurs: Bartvande Gevel, Albertine van Diepen

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 6/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In zijn advies ‘Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop’ houdt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een pleidooi voor een andere zorginkoop (RVS 2017a).1 De Raad wil dat professionals en cliënten meer ruimte krijgen om te bepalen wat nodig is. Meerjarige contracten scheppen die ruimte, en hebben ook nog andere voordelen.
Literatuur
go back to reference Bos, Kim en Jeroen Wester (2017). Beloond voor minder zorg. NRC.nl. 23 september 2017. Bos, Kim en Jeroen Wester (2017). Beloond voor minder zorg. NRC.nl. 23 september 2017.
go back to reference De Koster, Yolanda(2016). Dáág uurtje factuurtje. Resultaatsbekostiging in de Wmo. Binnenlands Bestuur. Week 16. De Koster, Yolanda(2016). Dáág uurtje factuurtje. Resultaatsbekostiging in de Wmo. Binnenlands Bestuur. Week 16.
go back to reference I&O Research (2017). 3-Meting ‘De decentralisaties in het sociaal domein’. Maart 2017. Enschede/Amsterdam: I&O Research. I&O Research (2017). 3-Meting ‘De decentralisaties in het sociaal domein’. Maart 2017. Enschede/Amsterdam: I&O Research.
go back to reference RVS (2017a). Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. RVS (2017a). Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
go back to reference RVS (2017b). Inkoopsafari. Verkenning van de praktijk van zorginkoop. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. RVS (2017b). Inkoopsafari. Verkenning van de praktijk van zorginkoop. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
go back to reference RVS (2017c). Implementatie van e-health vraagt om durf en ruimte. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. RVS (2017c). Implementatie van e-health vraagt om durf en ruimte. Den Haag: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
go back to reference TK (2016/2017). Antwoord van staatssecretaris Van Rijn op vragen van de leden Bergkamp en Raemakers over het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016/2017, Aanhangsel van de Handelingen, Aanhangselnummer 2041, 9 juni 2017. TK (2016/2017). Antwoord van staatssecretaris Van Rijn op vragen van de leden Bergkamp en Raemakers over het al dan niet verplicht aanbesteden in de zorg. Tweede Kamer, vergaderjaar 2016/2017, Aanhangsel van de Handelingen, Aanhangselnummer 2041, 9 juni 2017.
Metagegevens
Titel
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bepleit meerjarige contracten: Andere zorginkoop gewenst
Auteurs
Bartvande Gevel
Albertine van Diepen
Publicatiedatum
01-12-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 6/2017
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-017-0545-6

Andere artikelen Uitgave 6/2017

Sociaal Bestek 6/2017 Naar de uitgave

Actueel

Actueel

Binnenhof van buitenuit

Werken met Flextensie