Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-12-2017 | Uitspraak onder de loep

Centrale Raad van Beroep vertaalt uitspraak Europees Hof naar Nederlandse praktijk

Auteur: Gjalt Schippers

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 6/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De Centrale Raad van beroep (CRvB) kwam eerder dit jaar met een nieuw en duidelijk kader voor rechters. Samen met de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) ontwikkelde de CRvB uitgangspunten voor zaken waarin de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige. 1
Literatuur
2.
go back to reference zie ECLI:NL:HR:2011:BQ0709, in dit arrest van de HR wordt uitgemaakt dat een besluit van een uitvoeringsorgaan tot vaststelling van een recht op uitkering, behoudens bezwaar en beroep, bindend wordt vastgesteld. Zo is o.a. in de Memorie van Toelichting van de Wajong terug te vinden dat: het recht….van rechtswege ontstaat, en dat een toekenningsbeslissing dan ook slechts declaratoir (= recht vaststellend) van aard is. De systematiek onder de PW is daaraan gelijk. zie ECLI:NL:HR:2011:BQ0709, in dit arrest van de HR wordt uitgemaakt dat een besluit van een uitvoeringsorgaan tot vaststelling van een recht op uitkering, behoudens bezwaar en beroep, bindend wordt vastgesteld. Zo is o.a. in de Memorie van Toelichting van de Wajong terug te vinden dat: het recht….van rechtswege ontstaat, en dat een toekenningsbeslissing dan ook slechts declaratoir (= recht vaststellend) van aard is. De systematiek onder de PW is daaraan gelijk.
3.
go back to reference Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 8 oktober 2015 (Korošec, ECLI:CE:ECHR:2015: 1008JUD007721212). Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 8 oktober 2015 (Korošec, ECLI:CE:ECHR:2015: 1008JUD007721212).
4.
go back to reference Het begrip ‘neutraliteit’ heeft betrekking op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van een deskundige. Het begrip ‘neutraliteit’ heeft betrekking op de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van een deskundige.
5.
go back to reference In de termen van het Europees recht de zgn. equality of arms. In de termen van het Europees recht de zgn. equality of arms.
6.
go back to reference Zie over dit punt de gelijkgestemde uitspraak van de ABRvS: ECLI:NL:RVS:2017:1674. Zie over dit punt de gelijkgestemde uitspraak van de ABRvS: ECLI:NL:RVS:2017:1674.
8.
go back to reference Enigszins geparafraseerd: wie stelt toont aan, maar kan jou als burger niets verweten worden, dan heeft de rechter bescherming te bieden door zelf een deskundige te benoemen. Enigszins geparafraseerd: wie stelt toont aan, maar kan jou als burger niets verweten worden, dan heeft de rechter bescherming te bieden door zelf een deskundige te benoemen.
9.
go back to reference Zie de Behoorlijkheidswijzer, uitgave Nationale Ombudsman oktober 2016. Zie de Behoorlijkheidswijzer, uitgave Nationale Ombudsman oktober 2016.
Metagegevens
Titel
Centrale Raad van Beroep vertaalt uitspraak Europees Hof naar Nederlandse praktijk
Auteur
Gjalt Schippers
Publicatiedatum
01-12-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 6/2017
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-017-0535-8

Andere artikelen Uitgave 6/2017

Sociaal Bestek 6/2017 Naar de uitgave

Binnenhof van buitenuit

Werken met Flextensie

Cliëntencolumn

Zoek en vind