Skip to main content
Top

Sociaal Bestek

Uitgave 6/2018

Inhoudsopgave (26 Artikelen)

redactioneel

Werkende armen

Maarten van de Beek

actueel

Actueel

armoedebestrijding

Werkende armen en het gemeentelijk beleid

Stella Hoff, Lisa Putman

armoedebestrijding

De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding

Keimpe Anema, Ymkje Woudstra

etnische diversiteit

Verward gedrag en een niet-Nederlandse afkomst

Carl H. D. Steinmetz

cliëntencolumn

Het sociaal domein nog verder van huis

Hans Alderkamp

maatschappelijke ondersteuning

Hindernissen in de mantelzorgondersteuning

Alice de Boer, Inger Plaisier, Mirjam de Klerk

maatschappelijke ondersteuning

Gemeente Stichtse Vecht: ’Ga in gesprek met mantelzorgers!’

Yvette Bommeljé

participatie

Duurzame integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Gemma Ruitenbeek, Brigitte van Lierop, Bruno Fermin, Saskia Andriessen

vakkundig aan het werk

Effectieve dienstverlening en het handelen daarnaar

Hetty van Kempen, Maaike Huysmans

inburgering

Van een valse naar een vliegende start voor nieuwkomers

Marieke Ruitenberg, Ailie Tio

armoedebestrijding

Kansen voor samenwerking op armoede en gezondheid

Marcel Uljee

binnenhof van buitenuit

Hoe denken ouders over de kinderopvang?

Mark Geers

participatie

Mens en technologie, een gouden combinatie voor passend werk

Bruno Fermin, Harry De Boer, Leendert Bos

arbeidsmarkt in cijfers en trends

Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf

Roelof van der Velde

experimenten participatiewet: deventer

Focus op uitstroom naar werk én op welzijn en sociale participatie

Eva Niens

wisselcolumn

Wat weten we zelf eigenlijk?

János Betkó

armoedebestrijding

Mensen met een licht verstandelijke beperking en schuldenproblematiek

Marleen Kruithof, Rosine van Dam, Roeland van Geuns

column beleid

Transformeren is een zaak van lange adem

Mattias Gijsbertsen

maatschappelijke ondersteuning

Rol buren voor mensen met psychische kwetsbaarheden belangrijk en veelbelovend

Saskia Andriessen, Petra van der Horst, Gerdien Rabbers

maatschappelijke ondersteuning

Lokale ondersteuning van burgerinitiatieven in de zorg

Inger Plaisier, Mirjam de Klerk

uitspraak onder de loep

De gevolgen voor gemeenten die resultaatgericht indiceren

Ingeborg Lunenburg