Skip to main content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek 6/2018
Sociaal Bestek

Uitgave 6/2018

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave (26 Artikelen)

01-12-2018 | redactioneel

Werkende armen
Maarten van de Beek

01-12-2018 | actueel

Actueel

01-12-2018 | armoedebestrijding

Werkende armen en het gemeentelijk beleid
Stella Hoff, Lisa Putman

01-12-2018 | armoedebestrijding

De terugkeer van particuliere hulp bij armoedebestrijding
Keimpe Anema, Ymkje Woudstra

01-12-2018 | etnische diversiteit

Verward gedrag en een niet-Nederlandse afkomst
Carl H. D. Steinmetz

01-12-2018 | cliëntencolumn

Het sociaal domein nog verder van huis
Hans Alderkamp

01-12-2018 | maatschappelijke ondersteuning

Hindernissen in de mantelzorgondersteuning
Alice de Boer, Inger Plaisier, Mirjam de Klerk

01-12-2018 | maatschappelijke ondersteuning

Gemeente Stichtse Vecht: ’Ga in gesprek met mantelzorgers!’
Yvette Bommeljé

01-12-2018 | participatie

Duurzame integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Gemma Ruitenbeek, Brigitte van Lierop, Bruno Fermin, Saskia Andriessen

01-12-2018 | vakkundig aan het werk

Effectieve dienstverlening en het handelen daarnaar
Hetty van Kempen, Maaike Huysmans

01-12-2018 | armoedebestrijding

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

01-12-2018 | signalement van het cbs

Hoge leeftijd belangrijkste reden om niet te willen of kunnen werken
Willem Gielen

01-12-2018 | inburgering

Van een valse naar een vliegende start voor nieuwkomers
Marieke Ruitenberg, Ailie Tio

01-12-2018 | armoedebestrijding

Kansen voor samenwerking op armoede en gezondheid
Marcel Uljee

01-12-2018 | binnenhof van buitenuit

Hoe denken ouders over de kinderopvang?
Mark Geers

01-12-2018 | participatie

Mens en technologie, een gouden combinatie voor passend werk
Bruno Fermin, Harry De Boer, Leendert Bos

01-12-2018 | arbeidsmarkt in cijfers en trends

Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf
Roelof van der Velde

01-12-2018 | armoedebestrijding

Alle hens aan dek om zelfstandig ondernemers met schulden te helpen
Silvia Bunt

01-12-2018 | experimenten participatiewet: deventer

Focus op uitstroom naar werk én op welzijn en sociale participatie
Eva Niens

01-12-2018 | wisselcolumn

Wat weten we zelf eigenlijk?
János Betkó

01-12-2018 | armoedebestrijding

Mensen met een licht verstandelijke beperking en schuldenproblematiek
Marleen Kruithof, Rosine van Dam, Roeland van Geuns

01-12-2018 | participatie

Duurzaam werk voor hoog opgeleide jongeren met een arbeidsbeperking
Wouter Kools

01-12-2018 | column beleid

Transformeren is een zaak van lange adem
Mattias Gijsbertsen

01-12-2018 | maatschappelijke ondersteuning

Rol buren voor mensen met psychische kwetsbaarheden belangrijk en veelbelovend
Saskia Andriessen, Petra van der Horst, Gerdien Rabbers

01-12-2018 | maatschappelijke ondersteuning

Lokale ondersteuning van burgerinitiatieven in de zorg
Inger Plaisier, Mirjam de Klerk

01-12-2018 | uitspraak onder de loep

De gevolgen voor gemeenten die resultaatgericht indiceren
Ingeborg Lunenburg

Recente publicaties