Skip to main content
Top

Sociaal Bestek

Tijdschrift voor werk, inkomen en zorg

2016 - 2020
Jaargangen
27
Uitgaven
Chevron right icon
Uitgave 4/2020
Nieuwste uitgave

Over dit tijdschrift

Sociaal Bestek is een vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Het blad biedt informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Sociaal Bestek beoogt bij te dragen aan de kennis en vaardigheden van de specialist door onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. Sociaal Bestek wil informeren en uitdagen.

Meer informatie
Titel
Sociaal Bestek
Berichtgeving
Volume 78/2016 - Volume 82/2020
Elektronisch ISSN
2468-1377
Print ISSN
0921-5344
Tijdschrift-ID
41196