Skip to main content
main-content

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Tijdschrift voor werk, inkomen en zorg

Recente publicaties

Over dit tijdschrift

Sociaal Bestek is een vakblad voor specialisten op het terrein van participatie, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Het blad biedt informatie over wet- en regelgeving, beleidsontwikkelingen en uitvoeringspraktijk. Sociaal Bestek beoogt bij te dragen aan de kennis en vaardigheden van de specialist door onafhankelijke en kritische beschouwingen, analyses, confrontatie tussen systeemwereld en leefwereld, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en jurisprudentie. Sociaal Bestek wil informeren en uitdagen.

Meer informatie