Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 5/2017

Uitgave 5/2017

Inhoudsopgave ( 27 Artikelen )

01-10-2017 | redactioneel | Uitgave 5/2017

Cortex

Bohn Stafleu van Loghum

01-10-2017 | actueel | Uitgave 5/2017

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-10-2017 | wonen | Uitgave 5/2017

Waken voor nieuwe probleemwijken: Meer kwetsbare huishoudens

Hanneke Nagtzaam

01-10-2017 | citydeal inclusieve stad | Uitgave 5/2017

Vakmanschap cruciaal om ambities in sociaal domein waar te maken: Nabijheid, integraliteit en aansluiting waarmaken

Antoniek Vermeulen

01-10-2017 | sociaal domein | Uitgave 5/2017

Verklaring regionale verschillen meer dan een mentaliteitskwestie: Verkenning Platform31

Radboud Engbersen, Matthijs Uyterlinde, Ymkje Woudstra

01-10-2017 | cliëntencolumn | Uitgave 5/2017

Als Wajonger altijd in ontwikkeling

Lidia van der Klei

01-10-2017 | schuldhulpverlening | Uitgave 5/2017

Radicaal andere benadering van mensen met schulden werkt: Lef en vertrouwen nodig voor helpende houding

Manuel van der Hoek

01-10-2017 | schuldhulpverlening | Uitgave 5/2017

Schuldenproblematiek en beleid: onbemind probleem: Zes verbetervoorstellen op basis van onderzoek

Roel in ’t Veld, Jakar Westerbeek

01-10-2017 | vakkundig aan het werk | Uitgave 5/2017

Cliëntenparticipatie in onderzoek

Branko Hagen

01-10-2017 | uitvoeringspraktijk | Uitgave 5/2017

Tellen en vertellen, maar vooral luisteren: Narratief waarderen

Esther Sarphatie

01-10-2017 | signalement van het cbs | Uitgave 5/2017

Gestarte banen door bijstandsontvangers met een re-integratievoorziening

Thirsa Leendertse

01-10-2017 | maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 5/2017

Vraagstukken van wijkcoaches bij de inzet van flexibel budget in de wijk: ‘Voor wat, hoort wat?’

Nicole Ketelaar, Christine Ribbert, Jack de Swart

01-10-2017 | arbeidsmarkt | Uitgave 5/2017

Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt: Feit of fictie?

Sofie Cabus, Melline Somers

01-10-2017 | binnenhof van buitenuit | Uitgave 5/2017

Rassendiscriminatie

Mark Geers

01-10-2017 | handhaving | Uitgave 5/2017

Bij handhaving moet de zorg aan de cliënt gegarandeerd zijn: Veelsoortige expertise vereist

Yvette Bommeljé

01-10-2017 | schuldhulpverlening | Uitgave 5/2017

Positieve gedragsbeïnvloeding om inwoners te activeren: Eigen schuld… of niet?

Marloes Janssen, Erik Bergsma, Kim Cooper

01-10-2017 | onderzoek | Uitgave 5/2017

De wetenschappelijke weg om mensen aan een baan te helpen: Kennis als sleutel naar werk

Marcel van Druenen

01-10-2017 | wet- en regelgeving | Uitgave 5/2017

Rechtbank Gelderland: huidige uitvoeringspraktijk evident onrechtmatig: Beschikking-vrij werken aan mootjes gehakt

Gjalt Schippers

01-10-2017 | arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 5/2017

Biedt uitzendwerk kansen voor werkzoekende vijftigplussers?

Lambrecht van Eekelen, Marcel Spijkerman

01-10-2017 | participatie | Uitgave 5/2017

Hoe denken statushouders over werken in Nederland?: Kansen, uitdagingen en verwachtingen

Geerten Kruis, Daphne van Eden

01-10-2017 | wisselcolumn | Uitgave 5/2017

De handhaver. Integrale teamspeler of lone wolf?

Paul Swart

01-10-2017 | zorg | Uitgave 5/2017

Een kwestie van gezondheid, regie houden en stevig sociaal netwerk: Hoe blijven ouderen langer zelfstandig?

Cretien van Campen

01-10-2017 | maatschappelijke opvang | Uitgave 5/2017

Vrouwen in vrouwenopvang verstrikt in financiële regelingen: Vrouwen in de knel

Annemarie Tuzgöl

01-10-2017 | column uit de beleidspraktijk | Uitgave 5/2017

Swiebertje

Eric van Oosterhout, Burgemeester Emmen

01-10-2017 | maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 5/2017

Verdienen arme mensen geen perspectief?: 1Het moet anders!

Rina Beers, Karen van Brunschot, Marthe Riemeijer

01-10-2017 | zorg | Uitgave 5/2017

Wie zorgt voor onze ouderen in landelijke gebieden?: Interview aanjagers Nederland Zorgt Voor Elkaar

Petra Versluis

01-10-2017 | uitspraak onder de loep | Uitgave 5/2017

Kunnen minima voor eigen bijdrage een beroep doen op bijzondere bijstand?: Rechtbank beantwoordt de vraag

Ingeborg Lunenburg

Recente publicaties