Skip to main content
Top

Sociaal Bestek

Uitgave 4/2018

Inhoudsopgave (26 Artikelen)

Redactioneel

Verhuizing

Maarten van de Beek

Actueel

Actueel

Cliëntencolumn

C’est le ton qui fait le traitement

Martin Brandwagt

Re-integratie

Hoe kan de overgang van WW naar bijstand soepeler verlopen?

Leni Beukema, Charlotte Ellenbroek

Participatie

Kunnen gemeenten en sw-bedrijven sturen op financieel resultaat?

Maarten Adelmeijer, Martin Heekelaar, Felix van Urk

Vakkundig aan het werk

Smoezen om niet te hoeven leren?

Femke Reijenga

Armoedebestrijding

Is de brede aanpak van schulden wel breed genoeg?

Karen van Brunschot, Marthe Riemeijer

Signalement van het cbs

Gevolgen sociaal leenstelsel voor instroom hoger onderwijs

Lonneke van den Berg, Ruben van Gaalen

Binnenhof van buitenuit

Rol en positie van vertrouwenspersonen

Mark Geers

Financiën

Gemeentebudgetten sociaal domein onder de loep

Irene Niessen, Aris van Veldhuisen

Schuldhulpverlening

Hoe de Sociale Verzekeringsbank schulden aanpakt

Tammo van Hoorn

Wisselcolumn

De paradox binnen het Jeugd- en Rechtsbeschermingsbeleid

Joke de Jong, Miriam Goes

Schuldhulpverlening

Online platform in de maak voor vragen over schulden en om slim te verwijzen

Marleen Kruithof, Mirre Stallen, Gea Schonewille, Marion Weijers

Participatie

Geen uitkeringen meer: van sociale naar participatiezekerheid

Peter Brouwer, Jos Verhoeven, Ton Wilthagen

Arbeidsmarkt in cijfers en trends

Meer banen erbij, andere beroepen

Katinka van Brakel

Participatie

De integratie van Syriërs heeft nog een lange weg te gaan

Jaco Dagevos, Willem Huijnk, Mieke Maliepaard, Emily Miltenburg

Burgerbetrokkenheid

De toekomst van bewonersoverlegorganisaties

Tine De Moor

Column uit de beleidspraktijk

Van opsluitwet naar zorgwet – en breder

Ferd Crone

Immigratiebeleid

Voorkom discriminatie, uitsluiting en polarisatie

Carl H.D. Steinmetz

Uitvoeringspraktijk

Worstelende professionals en onwetende cliënten

Dineke Smit

Uitspraak onder de loep

Hoe beschrijf je als gemeente wat een schoon huishouden is?

Gjalt Schippers